Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zdravko Stanković glasao

Zdravko Stanković

Socijaldemokratska stranka


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao