Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Čabradi glasao

Goran Čabradi

Zelena stranka
usvojen

Nije prisustvovao