Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Čabradi glasao

Goran Čabradi

Zelena stranka
usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovaousvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao