Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Čabradi glasao

Goran Čabradi

Zelena stranka




usvojen

Nije prisustvovao





usvojen

Nije prisustvovao



usvojen

Nije prisustvovao




usvojen

Nije prisustvovao