Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Čabradi glasao

Goran Čabradi

Zelena stranka

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao