Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Milija Miletić

Milija Miletić

Ujedinjena seljačka stranka

Govori

Hvala, predsedavajući.

Uvaženi potpredsedniče Vlade gospodine Stefanoviću, kolege poslanici i građani Srbije, ja sam podneo amandman i kao i prethodni amandman, imam ih osam, hteo sam da dam do značaja za strance – investitore, da investiraju u nerazvijena područja, u brdsko-planinska područja, u razvoj poljoprivrede.

Sada ću govoriti na isti način, što je velika šansa za ta naša područja iz kojeg ja dolazim, konkretno Svrljig, Babušnica, Merošina, Gadžin Han i ostala područja, može se ulagati u voćarstvo, strani investitori mogu ulagati u mini hladnjače, u mini sušare i na taj način da putem ulaganja u voćarstvo, u proizvodnju, u gotov proizvod, imamo veliku šansu da te naše proizvode izvezemo u bilo koji deo sveta, u Rusiju, Nemačku, bilo kuda.

Kao narodni poslanik ću se uvek zalagati za rešavanje problema malih opština i kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke ću glasati za sve predloge zakona koje predlaže Vlada, na čelu sa Anom Brnabić i sa našim predsednikom Vučićem.
Zahvaljujem se.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, građani Srbije, kolege poslanici, ja sam podneo amandman koji daje do značaja stranac investitor koji ulaže u nerazvijena područja i ulaže u poljoprivredu.

Ovo je veoma bitno zato što u nerazvijenim područjima mnogo će značiti ulaganje stranih investitora, konkretno u zdravu sredinu, u seoski turizam, tako da, evo, u opštinu iz koje ja dolazim, opština Svrljig, jeste najlepša opština u Srbiji, ali tamo ima već investitora koji će sada, ovih dana, otvoriti svoje firme, a to je bugarski investitor koji će raditi određene proizvode.

S druge strane, mi smo u prethodnom periodu, zajedno sa Vladom Republike Srbije, zajedno sa predsednikom Srbije, uradili put prema Staroj planini, gde će biti velika šansa za razvoj turizma.

Još jednom, mislim da ćemo sa ovim mojim amandmanom, koji sam podneo, staviti akcenat na stranca koji će investirati u razvijena područja i na taj način dati podršku razvoju i boljem životu svih ljudi koji žive u nerazvijenim brdsko-planinskim područjima Srbije. Pozivam sve da glasaju za ovaj amandman.
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, građani Srbije, kolege poslanici, ja sam kao srpski domaćin i poslanik ispred USS ovde u Skupštini, i predložio sam amandman na član 4. a vezano za rodnu neutralnost i za investitore. Stranci investitori koji žele da ulažu u nerazvijena područja, u brdsko-planinska područja, u poljoprivredu, ja želim ovakvim amandmanom da pozovem sve strance koji dođu kod nas, koji žele da investiraju, da dođu u područje kao što je Svrljig, Bela Palanka, kao što je Gadžin Han, da ulažu u ovčarstvo, zato što je to velika naša šansa za ta područja.

Kroz ovčarstvo imamo mogućnost tri delatnosti da radimo. Prva je prerada vune, proizvodnja mesa i proizvodnja mleka. Tu možemo da se takmičimo i tu zajedno sa investicijama koje stranci mogu da investiraju, možemo biti najbolji sa tim proizvodima u celom svetu.

Još jednom, želim sebe da predstavim kao pravog srpskog domaćina. Možemo se takmičiti i u ovčarstvu, kroz šišanje, ko će brže da ošiša ovcu, ko će brže da pomuze ovcu i takve stvari. I tu možemo da se takmičimo. Svuda mogu da izađem imenom i prezimenom i da kažem ono što mislim, jer mislim da ove stvari koje sada radimo, jesu prava stvar da se čuje i mišljenje drugih, a konačno za razvoj našeg poljoprivrednog proizvođača. Hvala vam.
Zahvaljujem se.

Uvaženi predsedavajući, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam podneo amandman vezano baš za investicije u poljoprivredi, za nerazvijena područja, za strance koji žele da ulažu u nerazvijena područja u nerazvijenim krajevima.

Gospodin Bogatinović je rekao kako se radi leskovački kraj i ulaganje u poljoprivredu pokazatelj je da ima rezultata.

Inače, dolazim iz Svrljiga, to je nerazvijena opština, u koju je potrebno da se investira i potrebni su strani investitori, a i razvoj u stočarstvu.

Danas ću reći da investitori koji žele da dođu kod nas mogu da ulože u ovčarstvo, kozarstvo. Zašto kozarstvo? Zato što je proizvodnja mleka nešto što je najbitnije, a ovo ću reći kolegama da čuju, da je koza jedina domaća životinja koja ne boluje od malignih bolesti i zbog toga je kozje mleko veoma kvalitetno.

Zato stranci koji dođu u Svrljig, u Belu Palanku, u Gadžin Han, u Boljevac, u brdsko-planinska područja, koji žele da ulože svoja sredstva u kozarstvo, imaće načina da se obezbede kvalitetni proizvodi i kroz te proizvode da sutra imamo bolju budućnost za sve ljude koji žive na selu i žive od sela.
Zahvaljujem se.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, gospodine Stefanoviću, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam kao poslanik i čovek koji dolazi iz jedne najlepše opštine u Srbiji, a to je opština Svrljig, podneo amandman sa željom da još jednom damo podršku strancima investitorima koji žele da investiraju u nerazvijena područja, u nerazvijene krajeve i na taj način da se razvije poljoprivreda.

Malopre sam govorio o ovčarstvu, kozarstvu, a sad ću govoriti o govedarstvu. Da je to šansa, velika šansa razvoja nerazvijenih područja, sa jakim investitorima koji investiraju u govedarstvo kroz sistem krava-tele. Mogu da podsetim, da veliki broj opština na jugoistoku Srbije koje su brdsko planinske, koje su nerazvijene i imaju dosta pašnjaka slobodnih, mogu da služe za ispašu tih grla i mi ćemo na taj način da obezbedimo dosta investicija kroz kvalitetno meso. Mogu da podsetim sve prisutne i da podsetim sve građane da je priroda u tim našim malim opštinama nezagađena, da je tu lekovito bilje koje pasu te krave i zbog toga je to meso veoma kvalitetno.

Kroz sistem krava-tele gde nema potrebe da se radi muža tih krava, već ona svoja mleko plasira kroz tele, a kasnije to tele naraste, što je normalno, veoma je kvalitetno. Taj investitor koji uloži sredstva u te naše male opštine stvarno ima mogućnost da obezbedi sebi profit, a na isti način da obezbedimo profit i opstanak i naših poljoprivrednika koji žele da se bave stočarstvom. Na taj način pomažemo našim opštinama kao što je Svrljig, kao što je Bela Palanka, kao što je Gadžin Han i ostale opštine koje imaju kapacitete, ali im trebaju podsticaj i investicije.

Zbog toga ću ja još jednom podsetiti kolege da glasaju za ovaj amandman. Hvala lepo.
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija i normalno dolazim iz Svrljiga, najlepše opštine u Srbiji, koja je jedna od opština kojima je potrebno ulaganje stranih investicija.

Podneo sam amandman na član 7. sa željom da damo podršku da se stranim investitorima obezbedi mogućnost da mogu da ulažu u opštinama koje su nerazvijene, koje su u brdskoplaninskim područjima, ali i opštinama koje imaju mogućnost da se ulaže u poljoprivredu. Malopre ste govorili o stočarstvu kroz sistem krava-tele, sada ću govoriti o stočarstvu, odnosno govedarstvu za sistem muznih krava, jer smo svedoci da u Srbiji broj grla krava je sve manji i manji i zato pomoć stranih investitora ulaganjem u opštine, u naša sela gde može da se obezbedi dovoljan broj priplodnih grla, kvalitetnih muznih grla, da kroz program koji može da obezbedi recimo 150 hiljada evra neki investitor koji želi da uloži u neko selo, recimo selo odakle ja dolazim, to je selo Plužina. Ima ljudi koji bu čuvali te krave, koji bi muzli te krave i koji bi mogli da od tog svog rada kroz mleko, kroz proizvode od mleka, kroz sir, kroz belmuš mogu da plasiraju te proizvode svuda, u bilo kom delu Evrope i sveta, zato što su stvarno kvalitetni i dobri proizvodi.

Ja ću i kao poslanik Ujedinjene seljačke stranke, izabran sa liste SNS uvek govoriti o poljoprivredi, o brdskoplaninskim područjima, jer želim da svi građani čuju kako je teško da se živi u našim opštinama, ali mi koji dolazimo iz tih opština nikada ne želimo odatle da odemo. Siguran sam da će ministar Stefanović imati uvek na sednicama Vlade inicijativu da se pomogne malim opštinama u nerazvijenim područjima i da se dovedu investitori, kao što je potrebno u Svrljigu, Gadžinom Hanu, Beloj Palanci i u ostalim opštinama koje su nerazvijene i kojima treba pomoć.

Još jednom hvala i molio bih vas da glasate za ovaj moj amandman.
Zahvaljujem se.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre gospodine Stefanoviću, uvažene kolege poslanici, građani Srbije, podneo sam amandman na član 8. za stranca investitora, jer mislim da stranac investitor koji želi da radi, da ulaže to može uraditi u opštinama koje su nerazvijene, u područjima kojima treba pomoći kroz programe koji se daju u celoj Srbiji.

Konkretno, sada bih pomenuo, pošto sam govorio o više vidova poljoprivredne proizvodnje, nešto što je vrlo bitno za nas u opštinama kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Babušnica, Merošina i veliki broj takvih opština na jugoistoku Srbije gde postoji velika šansa, vezano za rad oko lekovitog bilja.

Veliki broj naših privrednika konačno iz moje opštine bavi se proizvodnjom i branjem lekovitog bilja, ali postoji velika šansa za uzgoj lekovitog bilja kroz farmerski tip proizvodnja, kao što je to npr. u Beloj Palanci, gde se radi farmerska proizvodnja lavande, smilja, gde budući investitori, odnosno stranci investitori mogu da finansiraju i sadnju lekovitog bilja, branje lekovitog bilja i ulaganje u male destilerije, gde kroz etarska ulja taj konačni proizvod će biti veoma bitan i izvoziće se svuda u zemljama EU, a i šire.

Kroz program lekovitog bilja koji mogu lokalne samouprave uz pomoć stranca investitora da rade, da pomognu našim poljoprivrednim proizvođačima koji žive u brdsko-planinskim područjima i na taj način kroz program tog lekovitog bilja, kroz plasman lekovitog bilja, kroz gotov proizvod, kroz destilerije siguran sam da ćemo imati šansu i mogućnost da obezbedimo veći profit za naše poljoprivredne proizvođače koji se bave lekovitim biljem.

Još jednom, kao narodni poslanik i predsednik Ujedinjene seljačke stranke, koji je izabran sa liste SNS, glasaću za sve ove zakone i pozvao bih kolege poslanike da glasaju za ovaj amandman, jer mislim ulaganje u nerazvijena područja, ulaganje u poljoprivredu, to je ulaganje u celu Srbiju, a to radi i naš predsednik gospodin Vučić, koji je u svakom trenutku spreman da dođe i u Svrljig i u Belu Palanku i u sve nerazvijene opštine, jer samo na takav način videće na licu mesta kako se živi i kako se ulaže. Još jednom, hvala lepo i pozivam sve da glasamo za ovaj amandman.
Zahvaljujem se.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, podneo sam ovaj amandman baš iz razloga što želim da se što više da mogućnost da se brže završi posao strancima vezano za organe državne uprave i policije, gde smo mi u policijskoj stanici u Svrljigu prošle godine, zajedno sa Ministarstvom policije, zajedno sa lokalnom samoupravom obezbedili bolje uslove za rad policajaca, za radnike uopšte u policiji koji rade na izdavanju potvrda i dokumenata vezano za sve strance.

Inače, cilj mog amandmana jeste da se obezbede investicije i strani investitori to mogu da finansiraju, da ulože sredstva u nerazvijena područja kao što je Opština Svrljig, kao što je Opština Gadžin Han, kao što je Opština Bela Palanka i ostale nerazvijene opštine koje imaju šansu za razvoj poljoprivrede. Kroz ovaj amandman imaćemo mogućnost da stranci investitori u narednom periodu mogu lakše da dobiju svoja dokumenta, da mogu da ulažu u tim našim opštinama i kroz to ulaganje da se obezbedi bolji život svih naših građana koji žive u tim našim opštinama.

Konačno, moja želja jeste da ovim amandmanom, a i ostalim amandmanima dam doprinos i Vladi RS koja želi da se svaki deo naše Srbije podjednako razvija. Zato ovakvim amandmanom i ostalim amandmanima želim da se budućim investitorima, strancima olakša posao izdavanja, da mogu lakše i brže da dobiju te svoje potvrde i dokumenta i da mogu da investiraju u svakom delu naše Srbije, sa akcentom na nerazvijena područja, na brdsko-planinska područja, na razvoj poljoprivrede. Konačno, kvalitetni proizvodi sa naših prostora su ono gde možemo svuda da izađemo u bilo kom delu sveta sa tim proizvodima.

U narednom periodu treba zalaganje da se što više govori o tim razvijenim područjima i da se tamo ulaže, jer smo svedoci koliko je urađeno prethodnom periodu na jugoistoku Srbije, koliko je firmi otvoreno na jugoistoku Srbije, u Nišu, Leskovcu, Vladičinom Hanu, Gadžinom Hanu i Žitorađu. Biće i u Svrljigu, siguran sam jer samo na takav način pomoći našim stranim investitorima, zajedno sa Vladom Republike Srbije, zajedno sa lokalnim samoupravama imamo šansu da obezbedimo bolji život svih građana u bilo kom delu Srbije, ali govorim ponovo, za poljoprivredu i razvoj poljoprivrede, jer je to naša šansa.
Poštovani, ministre sa saradnicima, kolege poslanici, građani Srbije, podneo sam ovaj amandman sa željom da u okviru ovog člana zakona stavimo akcenat na nerazvijena područja, na brdsko-planinska područja i područja koja ima imaju u budućnost, ali sa ulaganjem stranih investitorima, imaće mnogo veću šansu, nego ovako sami.

Rezultati očekivanja građana pokazali su i u Beogradu da je veliki broj ljudi dao podršku predsedniku Srbije, gospodinu Vučiću, što znači da ćemo u narednom periodu nastaviti da radimo i u malim opštinama, kao što je opština Svrljig, kao što je opština Bela Palanka, kao što je opština Gadžin Han, gde želimo ovim mojim amandmanom da se investitori koji žele da ulažu, ulažu u malim sredinama, da recimo, ko želi da ulaže u poljoprivredu ima investiciju 150 hiljada evra, možda da uloži u opštinu Svrljig i opštinu Belu Palanku ili opština Gadžin Han, da obezbedi investiciju 10 gazdinstva kroz program zadrugarstva, kroz njihovo partnerstvo, da obezbedi nabavku krava, nabavku ovaca, nabavku koza i na taj način da sutra toj zadruzi obezbedi kvalitetne proizvode i sa tim proizvodima, taj investitor siguran sam može da izađe u bilo kom delu Evrope i sveta na tržištu. Velika šansa za sve nas jeste ulaganje u poljoprivredu sa stranim investicijama, imaćemo šanse, siguran sam, da vratimo osmeh našim selima.

Svedoci smo da veliki broj sela u Srbiji se gasi, da nema ljudi. Ovakvoj pomoći koju daju investicije, kao strani investitori, tada ćemo imati mogućnost da stvarno tim ljudima obezbedimo budućnost, da uložimo u kozarstvo, ovčarstvo, da obezbedimo kvalitetno mleko, kroz proizvodnju mleka tu je sir, tu je svrljiški belmušt, to su proizvodi koji se sutra mogu plasirati svuda u bilo kom delu Evrope.

Još jednom ja pozivam sve kolege poslanike da podrže ovaj moj amandman, zato što sam siguran da ćemo samo ulaganjem u jugoistok Srbije u brdsko-planinska područja, u nerazvijena područja zajedno sa stranim investitorima imati mogućnost da obezbedimo i nova radna mesta.
Zahvaljujem se.

I ja bih podržao ovaj amandman vezano za ravnomerni regionalni razvoj. Mislim da je gospodin Nikola iz Novog Pazara rekao koliko je stvari urađeno tamo, a ja mogu da kažem iz delokruga odakle ja dolazim, iz opštine Svrljig, na teritoriji Svrljiga iz Grada Niša, sa tih područja gde je stvarno dosta urađeno. Recimo, unazad mesec i po dana ili dva urađena je i izvršena rekonstrukcija osnovne škole, gde je vrednost radova preko 60 miliona. Radiće se i sportska hala u Svrljigu koja je započeta davnih devedesetih godina, a sada će biti završena. Završiće se i radiće se i srednja škola, kompletna rekonstrukcija i energetska efikasnost. Radiće se na rekonstrukciji vodovoda. Radiće se i na putevima, na izgradnji puteva. Recimo, u Svrljigu je završena put prema Staroj planini, mestu koje je stvarno dato od boga za turizam, gde veliki broj ljudi sada dolazi preko Svrljiga do Stare planine. Za nekoliko dana biće i otvaranje zimske sezone Stare planine. Tako da, još jednom podržavam ovaj amandman, mislim da je dobar i tako treba da se nastavi.
Uvažena predsednice, ja bih podržao amandman uvažene koleginice Milene za ravnomerni regionalni razvoj i reći ću nešto sasvim suprotno nego što je rekao sada prethodni kolega.

Ulaže se u jugoistok Srbije, ulaže se u Niš, ulaže se u Svrljig za radna mesta, ulaže se za putnu infrastrukturu, ulaže se za turizam. Evo, 17. decembra očekuje se otvaranje Kliničkog centra Niš koji će konačno biti završen sada za vreme ove Vlade. Otvaraju se nova radna mesta u Beloj Palanci. Što se tiče poljoprivrede, ulaže se u poljoprivredu. Evo, zadrugarstvo je vrlo bitna tema gde smo mi na jugoistoku Srbije dobili najviše sredstava za otvaranje novih zadruga, za rad u poljoprivredi. Tako da mislim da ova Vlada radi kako treba što se tiče ravnomernog regionalnog razvoja i ulaganje u sve ono što vredi na jugoistoku Srbije to se i radi.

Inače, gondola na Staroj Planini je urađena. Evo, sada će u toku ove nedelje biti otvaranje zimskog centra i kreće se sa velikim brojem gostiju koji već dolaze na Staru Planinu. Pozvao bih sve kolege da dođu na Staru Planinu, da prođu kroz Svrljig i da vide kako Vlada Republike Srbije ulaže u te male opštine, nerazvijene opštine. Očekujem da ćemo u narednom periodu to opštine biti razvijene opštine.

Mi nismo protiv toga da se ulaže u Beograd, ali smo za to da se nastavi da se ulaže na jugoistok Srbije da se ulaže u autoputeve prema Sofiji, prema Grčkoj, da se ulaže u sve ono što vredi na jugoistoku Srbije. Još jednom, podržavam i amandman i siguran sam da ova naša Vlada radi kako treba i naš predsednik, gospodin, Vučić je čovek više puta bio na jugoistoku Srbije, u Svrljigu i Nišu, nego prethodni premijeri koji su bili za vreme, unazad nekoliko desetina godina. Još jednom velika podrška Vladi i pozivam još jednom sve da dođu na Staru Planinu i da vide kako je tamo uloženo i kako je tamo lepo i kako se tamo može uživati.
Zahvaljujem se.

Uvažena predsednice, uvažena premijerko, gospodo ministri, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz najlepše opštine u Srbiji, a to je opština Svrljig, koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš. Inače, izabran sam na listi SNS, a predstavljam u Skupštini Ujedinjenu seljačku stranku.

Kao narodni poslanik, daću podršku, kao i do sada, svim ovim predlozima zakona koji su sada na dnevnom redu, na prvom mestu budžet, jer mislim da je budžet razvojni, investicioni i socijalni, budžet je onakav kakav mi tražimo da bude. Ovim budžetom daje se podrška i zdravstvu i školstvu i poljoprivredi i zadrugarstvu. Daje se podrška vojsci, daje se podrška miliciji, socijalnim davanjima, svemu onome što je potrebno našoj zemlji Srbiji.

Još jednom bih pozdravio ovaj budžet, jer stvarno kroz budžet se vidi da ćemo dobiti velika sredstva koja će se uložiti u poljoprivredu, veća sredstva za poljoprivredu, veća sredstva za zadrugarstvo, veća sredstva za infrastrukturu, veća sredstva za razvoj malih sredina, za razvoj malih opština. Ulagaće se u poljoprivredu, za mlade, za stare. Imaće mogućnost kroz zadrugarstvo da se još više dobijaju sredstva da se ljudi udružuju, a siguran sam da će ovim budžetom nastaviti da se radi na izgradnji jugoistoka Srbije. Ulagaće se u male opštine. I u Žitorađi će biti ulaganje u privredu i u drugim opštinama koje su male. Očekujem da će u narednoj godini i u Svrljig biti uveden…
Još jednom ću kao narodni poslanik glasati za ovaj budžet. Pozivam sve ljude da glasaju za budžet, sve kolege poslanike. Dozvolite mi da pozovem uvaženu Vladu, vas predsednice Skupštine, da ovih dana 14, 15, 16, 17. dođete do Svrljiga gde ćete imati veliku mogućnost da vidite lepote… (Isključen mikrofon)
Uvaženi predsedavajući, uvažena potpredsednice Vlade, ja bih kao narodni poslanik i čovek koji dolazi iz najlepše opštine u Srbiji, a to je opština Svrljig, koja se nalazi pored najlepšeg grada u Srbiji, a to je grad Niš, a izabran sam kao poslanik USS, sa liste SNS, sa nosiocem liste našeg predsednika gospodina Aleksandra Vučića.

Kao i do sada, ja sam uvek, kao narodni poslanik, podržavao sve ove predloge zakona. Znam i vidim, vidi se i u mojoj opštini i na jugoistoku Srbije da se veoma, veoma radi i na infrastrukturi, na zapošljavanju ljudi, na zadrugarstvu, na svemu onome što nije rađeno do 2012. godine. Ja ću danas podržati sve ove predloge zakona gde se daje mogućnost da se dobiju sredstva uz pozajmicu, uz veoma kvalitetne kamate, i na taj način nastaviće se raditi na infrastrukturi u Srbiji, železnice, puteve i sve ono što vredi i što je potrebno.

Znam da će deo pruge od 35 km biti urađen normalno uz podršku ovog zajma i znam da će to dati podršku da naša Srbija i naša privreda krene mnogo brže i mnogo bolje u narednom periodu i zbog toga ću podržati ovaj predlog zakona.

Sa druge strane, predlog i pomoć da se dobiju sredstva za rešavanje vodosnadbevanja opština srednje veličine, gradova, to je za nas veoma bitno, jer znam da je veliki problem loša kanalizaciona mreža, loša vodovodna mreža i što je najgore postojanje azbestnih cevi. Zato ću svim srcem podržati i ovaj predlog, da se ova sredstva obezbede i da se pomogne ljudima kojima je to potrebno.

Kao što malopre rekao, dolazim iz Svrljiga, što je za mene, a sigurno i za veliki broj ljudi, jedna od najlepših opština u Srbiji i kod nas će se u narednoj godini raditi na rešavanju problema vodosnadbevanja, rešavanje azbestnih cevi i promena azbestnih cevi, jer ćemo to zajedno raditi sa Vladom Republike Srbije, sa Kancelarijom za ulaganja, jer ćemo i ovde dati podršku sredstvima koja će se obezbediti za izgradnju svih delova naše zemlje Srbije, a evo na ovaj način, kroz ovaj program, će obezbediti sredstva i za opštinu kao što je moja opština, kao što je Knjaževac, kao što je Soko Banja, Bela Palanka, sve opštine na istoku i jugoistoku Srbije. U svim tim opštinama se radi.

Za sredstva, koja se sada ovde uzimaju, se daje mogućnost da se uzmu povoljne kamate. Ta sredstva će biti uložena i uložena su kroz program Kancelarije direktora Marka Blagojevića. Urađena je kod nas kompletna rekonstrukcija škole. Preko 600 hiljada evra je urađeno, a dogovoreno je da ćemo sada nastaviti sa izgradnjom i sportske odnosno fiskulturne hale koja je započeta još davne devedeset i neke godine. Mi ćemo sportsku halu sada završiti iz ovih sredstava. Zbog toga podržavam i vas ministarka, podržavam i našu Vladu i podržavam i našeg predsednika Srbije, jer se vidi iz svega priloženog da se u Srbiji radi, da se gradi i da se ulaže. Ovde govorim za jugoistok Srbije, jer tamo se stvarno veoma, veoma mnogo više radi nego što je rađeno do 2012. godine.

Svi živimo ovde u Srbiji i vidimo da mnogo stvari ide na bolje. Zbog toga sve ove pozajmice, ovi krediti koji se uzimaju, jeste da je to zaduživanje sutra, određena sredstva, za naše potomke, ali to su obavezne stvari koje moramo uraditi, jer da bismo nešto ostavili za tu decu mi moramo to izgraditi. Mi imamo veliki broj kredita koji su rađeni i govorio sam o tome kako je to rađeno nenamenski, kako je to rađeno loše, kako je nešto uzimano, a ništa nije rađeno, već je od toga neko imao koristi, ovajdio se neki prethodni, prethodni, koji je bio na nekim mestima kao što ste danas vi, kao što je to predsednik Vučić i kao što je Vlada Republike Srbije koju vodi gospođa Ana Brnabić.

Mislim da sve ove predloge, koje ste sada predložili, trebamo svi podržati, jer je ovo jedini način da odradimo i da pomognemo našoj zemlji, da obezbedimo za našu decu bolju budućnost, jer ulaganjem u infrastrukturu, ulaganjem u rekonstrukcije škola, izgradnja bolnica, kliničkih centara, to je sve ono što nama treba.

Ovih dana sam govorio, završen je put prema Staroj planini. Očekuje se da će se nastaviti put, iz takvih sredstava, od Pirota do Bele Palanke prema Staroj planini, gde ćemo imati šansu za razvoj turizma, za razvoj poljoprivrede, jer sa dobrim putevima dolaziće i veliki broj ljudi. Imamo mogućnost da se na takav način obezbede sredstva i za obnavljanje, pojačavanje kapaciteta niškog aerodroma, jer smo svedoci da je niški aerodrom jedan od najboljih aerodroma u Srbiji, gde dolazi veliki broj ljudi iz celog sveta.

Još jednom, ja ću vas svim srcem podržati, uvažena potpredsednice Vlade, podržaću ovaj set zakona i kao poslanik USS glasaću za sve ovo, jer znam da je ovo ulaganje u budućnost za našu Srbiju i za našu decu. Hvala još jednom.
Zahvaljujem se.

Uvažena predsednice, postavio bih nekoliko pitanja.

Konkretno pitanje za RTS. Pošto smo svedoci, a to veliki broj naših gledalaca, koji gledaju RTS, vide kada se pominju određeni zimski centri pominju se Kopaonik, Zlatibor, a nigde se ne pominje Stara Planina, a znamo da je unazad dvadesetak dana na Staroj Planini izgrađen hidrometeorološki centar, jedan od najsavremenijih u Srbiji, pa možemo da kažemo i na Balkanu, pa me interesuje – da li će u narednom periodu biti mogućnosti da kada se govori o zimskim centrima, o vremenu kakvo je u zimskim centrima, da se obavezno spomene i Stara Planina? To je jedino mesto gde je urađeno uspešno grinfild investicija u Srbiji.

Svedoci da unazad godinu dana radi se na infrastrukturi prema Staroj Planini, gde je urađen veći broj prilaznih puteva preko opštine iz koje ja dolazim, a to je opština Svrljig. Urađena je infrastruktura, urađeno je 15 kilometara puta, koji je sada jedan veoma kvalitetan i odličan put, gde ljudi koji dolaze i koji žele da dođu na Staru Planinu mogu preko Svrljiga da dođu. Radiće se put i preko Pirota. Tako isto preko Knjaževca, a u razgovoru sa ljudima koji vode puteve, sa ljudima koji vode Vladu, sa predsednikom Srbije, očekuje se da će se u narednom periodu raditi i preko Bele Palanke.

Svedoci smo da je jugoistoku Srbije najteže, ali ovakvim investicijama, ulaganjem kao što je Stara Planina, razvija se na taj način celokupni deo Srbije.

Isto, interesuje me da li će u okviru Preduzeća „Stara Planina“, pošto znamo da je od kraja 2015. godine državni menadžment preuzeo Javno preduzeće „Stara Planina“ i Javno preduzeće „Resort“, koja čine hotel i ostale propratne stvari, da li će imati neke nove stvari koje se tiču programa na Staroj Planini? Da li će biti otvaranje sezone sredinom decembra meseca, jer znamo da veliki broj ljudi dolazi na Staru Planinu i tamo stvarno ima kvalitetne zimske službe, kvalitetnih programa?

Mogu još jednom da izrazim pohvalu za novi menadžment na čelu sa Goranom Karadžićem koji je veoma zainteresovan da se što veći broj ljudi dovede na Staru Planinu i da se druže jer ima i u zimskom i letnjem periodu programa.

Inače, svi znamo da je stvarno velika šansa razvoja jugoistoka Srbije turizam, poljoprivreda, pa me interesuje da li će u narednom periodu biti mogućnosti da se preko javnih medija uvek pomene kakvo je vreme, u kakvom su stanju putevi prema Staroj Planini? Još jednom napominjem da su skoro svi prilazni putevi urađeni na najbolji mogući način i da Vlada Republike Srbije i naš predsednik Srbije, a i svi mi ovde želimo da se turizmu da mnogo veći značaj kroz program razvoja i infrastrukture.

Još jedno pitanje za Ministarstvo poljoprivrede. Može se reći da je i za Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, jer je tamo Nacionalna služba zapošljavanja. Interesuje me, pošto se u nekoliko zadnjih meseci govori o zadrugarstvu, razvoju zadrugarstva, zapošljavanju u borbi protiv sive ekonomije kroz program zadrugarstva, da li će imati mogućnost da se kroz plan zapošljavanja za 2018. godinu koji radi Nacionalna služba za zapošljavanje, da se obezbede radna mesta za sve one ljude koji su formirali zadrugu? To je vrlo bitno za razvoj poljoprivrede, zapošljavanje mladih ljudi.

Postavio bih pitanje i Ministarstvu poljoprivrede – da li će kroz program Ministarstva poljoprivrede u narednoj 2018. godini imati mogućnost da se stručna visokoobrazovana lica koja su završila poljoprivredni, veterinarski fakultet mogu zaposliti kroz program zadrugarstva i da se na taj način finansira i zapošljavanje ljudi koji su stručni, koji znaju? Na taj način imaćemo sigurno mogućnost da naša poljoprivreda sa akcentom na zdravu hranu, na jugoistok Srbije krene nekim mnogo boljim putem?

U razgovoru sa ministrom Nedimovićem sa dobio puno uverenja da će se u narednoj 2018. godini mnogo više raditi na jugoistoku Srbije što se tiče programa za razvoj poljoprivrede, a i u celoj Srbiji. Hvala.