Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Đorđe Komlenski

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista

Govori

Zahvaljujem, predsedavajući.

Kao i kolega Martinović, bez želje da ulazim u repliku sa koleginicom, moram zaista da kažem da je povređen član 107. i povređeno je dostojanstvo ove Skupštine. Slušati ovde o tome kako je neko pružao otpor isporučivanju naših ljudi, a taj neko je direktno odgovoran zato što su iz Okružnog suda u Nišu aprila 2001. godine puštena na slobodu braća Mazreku, osuđena na po 20 godina zatvora, učesnici napada na Orahovac kad su oteta 43 civila, kada je očigledno gospodin kojeg koleginica pominje pružao otpor tako što je bežao u Belanovicu da čuva mačke, praveći se da je neinformisan kada su isporučivali i Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Ako je to bio otpor i ako su oni tako branili Srbiju, bolji da oni nikakav otpor nikada pružali nisu. Koga su oni branili i koga su oni spašavali od Haškog tribunala, ni pakao mu teško neće pasti posle toga.
Dame i gospodo narodni poslanici, uvažena predsednice, poštovani ministre, poštovani generali, na član 1. sam podneo amandman pokušavajući da predmet i načela ovog zakona koji definišu sistem vojnog obrazovanja preciziraju njegove specifičnosti u odnosu na civilno obrazovanje, ali ujedno zakon kojim se čini harmonizacija u onoj meri koja je moguća i kompatibilna sa redovnim sistemom obrazovanja.

Još malo potenciram jednu od važnijih stavki, a to je pitanje socijalne ravnopravnosti. Iako je činjenica da je ovo jedan od zakona u kojem je socijalna ravnopravnost izražena na najvišem mogućem stepenu, čini mi se da dodavanjem stava 3. ovo bi se na određeni način moglo još malo pospešiti i poboljšati.

Naime, u Glavi V koja govori o učenicima, kadetima, studentima i polaznicima, o prijemu, o upisu i upućivanje na vojno-školske ustanove, u članovima 40, 50, 52. je na najbolji mogući način i definisana socijalna ravnopravnost. Zašto? članom 50. jasno je propisano da učenike na školovanju u srednjoj školi Ministarstvo odbrane obezbeđuje udžbenike, školski pribor, smeštaj, ishranu, odeću, obuću, zdravstvenu zaštitu, troškove prevoza i određena mesečna primanja.

Ovo apsolutno dovodi u ravnopravnost sve one koji žele da uče u ovim školama, jer svi imaju jednaku priliku, bez obzira na svoj materijalni status i materijalno stanje i ova komponenta socijalne ravnopravnosti jeste dobro definisana, ali mislim da bi usvajanjem ovog amandmana, kojim se dodaje stav 3. to zaista bilo podignuto za bar još jedan stepen više. Hvala.
Zahvaljujem, predsedavajući.

Povredili ste član 27. Poslovnika, pošto se vi starate o tome da uslovi za rad u Skupštini, u sali budu uobičajeni, dobri, da ne kažem normalni. Pošto nisam poneo naočare za daljinu i ne vidim šta je od tamo od vrata otvoreno, ja verujem da se zbog ove promaje čuje neko lupanje s one strane i molim vas da kažete ljudima iz obezbeđenja da zatvore vrata, da to lupanje ne smeta više u radu. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Za razliku od gospodina koji je izazvao ovu repliku i nije smeo da izađe gotovo sat i po vremena iz ove sale, jer su tamo bili predstavnici manastira Hilandar i naši gosti iz Grčke, sa Teološke akademije iz Soluna, sa svojim profesorima, Aleksandar Vulin može svugde da izađe, slobodno, bez straha u svakom trenutku. Napolju su čak molili, da ako postoji mogućnost, izađe sa sednice i porazgovara sa njima.

Ono što je ministar propustio da kažem, s obzirom da je prozvana i partija Pokret socijalista, svako ozbiljan ko se bavi politikom zna sledeće, da je jako teško u koaliciji na različitim nivoima ići samostalno. Pokret socijalista u trenutku kada je išao na zajedničkoj listi Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje, na republičkim izborima 2016. godine, u istom trenutku je nastupao samostalno i prošao cenzus sa uspehom od šest do skoro 20% u Bačkoj Palanci, Baču, Krupnju, Žagubici, Vladičinom Hanu, Sremskim Karlovcima, Titelu, Irigu i već tada u tim gradovima, Dveri su bile statistička greška na rezultatima koji su postignuti.

Godine 2017. smo izašli samostalno na izbore u vreme kada su bili predsednički izbori u Vrbasu, Kosjeriću, napravili rezultate od sedam i nešto i 10 i nešto procenata, a da ni jedan jedini glas u zbiru, kada je u pitanju zajednička lista na republičkom nivou ili našeg zajedničkog predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića, nije nedostajao. Tako nešto može da ima samo ozbiljna levičarska partija koja ima jasno uporište u svom biračkom telu ali, nažalost, gospoda koja o tome govore oni ne znaju šta to znači jer njih zanima nešto drugo, kako od svojih odbornika uzeti novac i staviti ga u džep i ne polagati račune za to. Hvala.
Ja se izvinjavam, predsedavajući, ja sam se javio za repliku, obzirom da je partija direktno prozvana.

Pošto ste malopre na moju povredu Poslovnika člana 27. rekli da to nije vaš posao, ja to uvažavam, ali ću stvarno zamoliti da neko zatvori ona vrata tamo. Ubi promaja, čuje se, lupa i imamo problem da radimo normalno.

Što se tiče stvari koje se ovde spočitavaju Pokretu socijalista da baštini ideju komunizma, mi smo jako zahvalni na tome što je to neko primetio, ali ne razumem kakve veze neko ko baštini politiku Dimitrija LJotića ima veze sa komunizmom, ima ikakve veze sa antifašizmom, kakve veze on uopšte ima i sa Dražom Mihailovićem? Zašto njega zanima više grob Draže Mihailovića, a ne zanima ga gde je grob Dimitrija LJotića u Sloveniji, koji je bežeći od partizana slupao se u saobraćajnoj nesreći i izginuo i tako pobegao ruci pravde? Kako neko ko podržava politiku Dimitrija LJotića, čiji je jedan od glavnih komandanata njegovog čuvenog Zbora garde bio Marisav Petrović u Kragujevcu, koji je kragujevačke đake dovodio i rukovodio streljanjem?

To je apsolutno nedopustivo i ja stvarno molim da se kolege sami sa sobom dogovore koje se politike drže. Jedino ako im je zaista politika kako novac uzeti od srpskih svetinja, onda razumem zašto su čas za Dražu, čas za LJotića, ako uopšte u sledećih pet minuta budu znali čiju ideologiju slede. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Zaista je nemoralno i razumljivo zašto prethodnik koji je izazvao ovu repliku nije propitivao zašto, da li postoji legalitet i legitimitet šibadžije sa Đeram pijace da bude ministar odbrane, čoveka koji se zaposlio 7.11.2000. godine u saveznom Ministarstvu unutrašnjih poslova, 31.12.2002. godine sporazumno napustio i uzeo otpremninu od 771.715,92 dinara, potpisao obavezu da u sledećih 24 meseca ne sme da bude zaposlen u državnim organima, ali i pored toga, šibadžija sa Đeram pijace je zasnovao radni odnos nakon manje od godinu dana i to stalni radni odnos u „Jugoimportu SDPR“ Novi Beograd.

Znači, pitanje legaliteta, legitimiteta i poštenja i obrazovanja tog ministra je trebalo postaviti na vreme, a to što neko smatra da oni koji su završili neke dopisne kurseve Maršalove u Garmiš Partenkirhenu su vredniji i sposobniji od naših ministara koji su završili naše najviše nacionalne akademije za obrazovanje iz oblasti nacionalne bezbednosti mogu samo oni koji su znali da potroše tenkiće za piće. Hvala.
Zahvaljujem predsedavajući.

Evo malo da pojasnim kako šibadžija sa Đeram pijace, ničim zasluženo bivši ministar odbrane nije prošao bezbednosne provere. To je kada prodajete tenkiće, da platite piće, a da biste lakše prodavali tenkiće, na mesto pomoćnika ministra odbrane za materijalne resurse, postavite kumiće. A onda, uz kumiće, tenkiće za piće, a kumići budu pomoćnici ministra odbrane za materijalne resurse od maja meseca 2007. godine do decembra 2012. godine, nakon čega Uprava vojne policije protiv kumića podnese krivičnu prijavu za krivično delo iz člana 359. stav 3. zloupotreba službenog položaja.

Nije to bilo samo zbog pića i tenkića, nego je bilo zbog „Megalink“ jer je zajedno kumić sa nekim licima zloupotrebio službeni položaj i postupajući protivno propisima koji regulišu nabavku opreme Vojske, naoružanja, zanemarivanje propisanih postupaka, sve kako bi omogućio zaključivanje ugovora sa preduzećem „Megalink“ iz Beograda, DOO radi nabavke određene opreme, a neću ih iz bezbednosnih razloga pominjati ko je, a kažu, oni koji su podneli krivičnu prijavu, ni manje ni više, pribavili imovinsku korist preduzeću „Megalink“, a na štetu Ministarstva odbrane i budžeta Republike Srbije i svih građana Republike Srbije u iznosu od preko 150 miliona dinara.

Tako ode piće, odoše tenkići, a mi se čudimo zašto bivši ministri nisu više podobni da pristupe poverljivim informacijama.

Jako čudno.
Poštovana predsedavajuća, povređen je član 107. Poslovnika.

Obzirom da je ovde jedno vrlo neprimereno i nepristojno predavanje iz oblasti lingvistike održao neko ko za sebe tvrdi da je lingvista, ako je već takvu vrstu predavanja danas održao ovde, možda bi iz tog ugla mogao da izanalizira i jučerašnju psovku koju je uputila meni, pa da vidimo da li je to preteća, upućujuća, obećavajuća poruka, sa potencijalom, bez njega, u kom delu, jer to bilo onda bar jedno kompletno primerena povreda člana Poslovnika 107. stav 2. Hvala lepo.
Zahvaljujem predsedavajući.

Nisam se javio u prvom trenutku, jer sam imao dilemu da li je greška ili je posledica ovih zbrčkanih zakona u glavi ili nečeg drugog zbrčkanog od 19 različitih sastojaka, ali kada čovek koji je uzeo 500 i nešto miliona evra na nepostojeće vinograde, kada onaj koji je zloupotrebio do maksimuma funkciju predsednika Vlade u vreme vanrednog stanja da bi Duvansku industriju Niš prodao za 500 miliona, a vredela je dve milijarde i 100, i ošteti Republiku Srbiju za milijardu i šesto, govori o tome da ima neko nekakve namere o partijskom zapošljavanju i ovde pravi sprdnju sa onim što se oduvek znalo u Vojsci čemu služi, zaista me prinudi da citiram neke njegove bivše partijske drugove, koji su bili jako bliski pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću, od kojih sam čuo da je pokojni Zoran Đinđić imao priliku kao Lenjin da napiše politički testament, njegov politički testament bi glasio – samo ne Zoran.
Zahvaljujem predsedavajući.

Povređen je član 106. stav 1, jer nikakve veze sa temom dnevnog reda nema poništavanje konkursa za nevladine organizacije dok je gospodine ministar Aleksandar Vulin bio ministar u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja, ali očigledno da to ima drugi osnov. Slažem se sa kolegom Rističevićem da je povređen član 107. pored ovog člana 106, a to je dostojanstvo ovog doma, jer poništavanje konkursa da bi se sprečila moguća zloupotreba novca deobom nevladinim organizacijama i davanja tog novca Fondu za lečenje dece od specifičnih bolesti može da smeta samo nekome ko ima sopstvenu kriminalnu nevladinu organizaciju, koja se zove Fond za unapređenje resursa građana, koji je opljačkao 53 miliona dinara od opštine Trstenik, na navodno zbrinjavanje odraslih i starih. Niko nije pronašao te koje su oni zbrinjavali, a da je to kriminalna organizacija govori i to da se protiv zastupnika Julijane Jovanović, vodi krivični postupak upravo zbog malverzacija u toj ustanovi.

Jedino što dotični gospodin, koji je povredio svojim nastupom Poslovnik, a vi to propustili da to prekinete, je uspeo da svojom snalažljivošću eskivira da on ne bude taj koji će krivično odgovarati, nego onako nemušto i neljudski smestio nekome drugom. Hvala.
Da li postoji većeg bezobrazluka nego kad neko ko besomučno laže govori za nekog drugog da laže.

Možemo mi izgovoriti svašta, ali papir pokazuje i dokazuje ko govori istinu a ko laže. Protiv Julije Jovanović se vodi krivični postupak pred Sudom u Smederevu i to je dostavljeno na pitanje poslanika Marijana Rističevića, kao odgovor Ministarstva pravde. Fond za unapređenje resursa građana u njegovom upravnom odboru se nalaze LJubiša Knežević, tast gospodina Miroslava Aleksića, Miroslav Aleksić, Marija Knežević – Aleksić, Julija Jovanović i još troje lica.

Dalje, ovlašćenjem kojim gospodin koji tvrdi da ja lažem daje Dragani Puzović da može da raspolaže novcem sa računa ovog preduzeća. Da li je to dokaz, odnosno nevladinoj organizaciji, izvinjavam se, da li je to dovoljan dokaz da je 53 miliona nespornih i za to postoje ugovori i dokazi, od opštine Trstenik, zloupotrebljeno a za zloupotrebu od tih 53 miliona postoje za sada dokazi, ono što tužilaštvo kaže za nekih 4,5 miliona. Hvala.
Predsedavajući, povredili ste član 103.

Naime, kada ste dopunili povredu Poslovnika koju je izneo gospodin Milojičić vezano za taj kombinezon, zaboravili ste da kažete da je morao da bude angažovan i geometar, da bi izvadio meru za taj kombinezon, tako da je to bio ekstra trošak oko tog kombinezona. Hvala.
Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvažena predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, ono što je nesporno jeste da je najjače oružje koje čovek u životu može da ima istina, a najbolji motiv da se brani otadžbina je upravo ljubav prema otadžbini. To se ne uči na specijalnim američkim kursevima, ili u Maršalovom centru za bezbednosne studije u Garmišpartekinhernu, kao što je to učio šibadžija sa Đeram pijace, to se uči na Visokim studijama bezbednosti odbrane, najvišoj nacionalnoj školi u kojoj se može naučiti kako se rukovodi Vojskom Republike Srbije.

Uvek je vojnik u Srbiji bila obaveza koja se nikad nije dovodila u pitanje, a biti oficir je bila posebna čast za svakog Srbina. Vojska Srbije je oduvek bila stub državnosti, stub stabilnosti i njena snaga i moć su uvek bile razlog odustajanja mnogih da ugroze granice Srbije.

Kada je Vojska bila jaka, i država je bila jaka. Kad je Vojska bila slaba, neprijatelji su nepogrešivo birali momenat kada i kako će ugrožavati slobodu i čast Srbije.

Nakon ustanka koji je predvodio Karađorđe nastala je ustanička i buntovnička vojska od ljudi koji više nisu mogli da trpe zulum. U Prvi svetski rat je otišla vojska koja je, braneći čast i dostojanstvo male ali hrabre države, pokazala da su sloboda i kućni prag nešto što se brani po svaku cenu. U Drugom svetskom ratu vodila nas je ideja antifašizma. Sve to zajedno 1999. godine je bilo nešto što je bio motiv za Vojsku Srbije, jer tada smo se borili za kućni prag po svaku cenu, protiv fašizma koji se budi, ustanički i buntovno protiv najveće i najmoćnije sile, a sve zarad Srbije.

Iako se od Petooktobarskog puča 2000. godine 12 godina činilo sve da se ove vrednosti zaborave, ponižavanje vojnika i oficira, izručivanje Haškom tribunalu, toj zločinačkoj i antisrpskoj nezakonitoj tvorevini, najhrabrijih, najčestitijih među nama, isporučavani su srpski generali, srpski vojnici, samo da bi se dodvorilo sponzorima koji su pučiste doveli na vlast. NJihovog puzanja i gmizanja gadili su se čak i njihovi nalogodavci, jer su činili i mnogo više nego što su tražili od njih. Tako su pristali na hiljadu puta veća poniženja nego što su Austrougari 1914. godine tražili od male Srbije.

Da bi obezbedili svoje fotelje, napunili svoje džepove, omogućili su da naše nebo ostane nezaštićeno, da nam bezbednosna zona bude prostor za narko-trgovinu, da se naoružanje rasprodaje za manje novca nego što je vredelo kao otpad, a za razliku koju su ostvarivali punili su svoje džepove. Postali su vlasnici vračarskih pašnjaka i stambenih zgrada i dolarima prali sopstvenu savest, ako su je uopšte i imali. Ali, prevarili su se, kao i mnogi pre njih.

Od 2012. godine naovamo mladi koji se dobrovoljno prijavljuju za služenje vojnog roka jasno pokazuju šta misle o uništavanju kasarni, o ukidanju obaveznog služenja vojnog roka, a upravo civili u Vojsci su garancija opstanka demokratije.

Ja vas molim da ponovo preispitate i razmotrite mogućnost da se otvori prostor za još veći broj, za sada dobrovoljaca, a nadam se i ponovo vraćanje jednog modifikovanog obaveznog služenja vojnog roka.

Čast, antifašizam i ljubav prema Srbiji je u genetskom kodu ovog naroda i to se ne može izmeniti za samo 12 godina lopovluka.

Ovaj set zakona koji danas imamo pred sobom upravo nastavlja uspešan oporavak Vojske Srbije, omogućava vraćanje časti i dostojanstva svakom pripadniku Vojske Srbije koja mu je uvek pripadala u sopstvenim očima i očima ovog naroda.

Nije lako, ali od Aleksandra Vučića, preko Gašića, Đorđevića, do Aleksandra Vulina, svi ministri odbrane kontinuiranim i sistematičnim radom uspeli su da danas Vojska Srbije živi i radi u pristojnim uslovima, da ima uniforme, a ne da se stidi kao do 2012. godine, jer su imali bar osam različitih vrsta uniformi i izgledali kao dobrovoljno lovačko društvo.

Ali nisu ni mogli da budu bolje obučeni, ni obučeni jer je tadašnje ministre interesovalo samo kako da ugase kasarne, da prodaju oruđe i oružje u bescenje, kako da uzmu provizije i sklone ih na sigurno u inostranstvo. Koliko bi bili u boljem materijalnom položaju da nismo prinuđeni da ponovo kupujemo tenkove koji su prodavani za manje od pet hiljada dolara, oružje i drugu opremu koje su dosmanlije prodavale u bescenje znaju samo oni koji se sa tim svakodnevno bore.

Pored svega toga, srpski vojnik je danas ponovo cenjen i poštovan među svojim kolegama. Svojim učešćem u mirovnim misijama Vojska Srbije svakog dana potvrđuje da je Srbija vojno neutralna, da je uvek spremna da bude tamo gde je potrebno učestvovati da se obezbedi mir, radi tamo i ponaša se kao da je Srbija u pitanju.

Iz tog razloga ćemo mi bezrezervno podržati ovaj set zakona, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije. To će umnogome olakšati procedure oko angažovanja Vojske Srbije u multinacionalnim snagama, ali i u potpunosti obezbediti potpunu kontrolu od strane parlamenta, kao najvišeg zakonodavnog tela, o tome gde će biti angažovana Vojska Srbije, a to je ono što je bitno i to je ono što je posao ovog parlamenta.

Predložene izmene i dopune Zakona o odbrani omogućavaju redovno praćenje i primene svih propisa i usaglašavanje sa nastalim promenama, ali tako da je obezbeđena adekvatna garancija proverljivosti i poverljivosti predmetnih dokumenata, kao što je na primer Godišnji izveštaj o stanju i priprema za odbranu.

Predloženim rešenjima Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme omogućiće se brži i sigurniji razvoj vojne industrije, ali se prvi put uvodi pojam grupacija odbrambene industrije Srbije i to treba stalno pojašnjavati, da taj pojam ne bi bio zloupotrebljavan. To su privredni subjekti kojima će, i pored omogućavanja da dođe do ulaganja sredstava od strane fizičkih ili čak i stranih lica, većinski udeo ostati isključivo u vlasništvu Republike Srbije.

Primer podržavljenja koji se predviđa ovim zakonom i pretvaranje nekadašnje društvene u državnu imovinu tako što je i država dužna da investira i uloži sredstva u vrednosti društvene imovine i praktično kupovinom stekne većinsko vlasništvo je upravo sve suprotno od onoga što se kroz pljačkaške privatizacije do 2012. godine radilo.

Osnovne karakteristike rešenja koja su predložena u vezi Zakona o Vojsci Srbije jesu upravo obezbeđenje socijalne sigurnosti i podizanje starosne granice do 53 godine života, do kad se može obnavljati ugovor o radu, ili za pojedine formacije do 65 godine jeste jako važno jer se time ispunjava uslov u skladu sa zakonima iz oblasti Republičkog fonda PIO da se stekne puna penzija.

Zakon o vojnom obrazovanju će biti predmet dodatne rasprave, u cilju poboljšanja predloženih rešenja, ali ono što je važno, važno je da se njime ne ograničava uspostavljena dobra praksa, da se kao predavači u našim vojnim školama mogu pojaviti sada i penzionisani ratni generali i oficiri, od kojih posebno izdvajam generala Lazarevića, ali i sve one od kojih očekujemo da će svoja ratna i neprocenjiva iskustva preneti mladim budućim kadetima ili budućim vojnicima Vojske Srbije. To ratno iskustvo i taj moral koji oni u sebi poseduju i njihovo dostojanstvo je jako važno za budući moral i obrazovanje vojnika Srbije.

Nemojte da se čudite što se danas neki bune zbog toga što se traže investitori koji će dokapitalizovati preduzeća iz ove grupacije, jer očigledno je da ne rade za domaće interese. NJima čak smeta i to što će kao mogući stranci koji će ući u rad, proizvodnju i vlasništvo ove grupacije biti i Kinezi. Kinezi su danas prvo pokazali da su jedan od najvećih prijatelja Republike Srbije, drugo da su jedan od najzdravijih investitora jer poseduju ogroman kapital koji mogu i žele da investiraju. I nije slučajnost da je ovo što radi Engleska, koja izlazi iz EU, a zadržava veze sa EU i pravi probleme na Balkanu, upravo da bi pokušala da spreči dalje investicije Kineza u Republici Srbiji i na liniji od Pireja do Budimpešte, da bi oni došli nekako u posed tih investicija, jer ako se toga ne budu dočepali Engleska će uskoro bankrotirati.

Gospodo, ovde komentari koji su zluradi u odnosu na ovaj i druge zakone su očigledno dirigovani i traženi sa strane i očigledno da je to samo ispunjavanje želja nalogodavaca kojima dobro Srbije nikada nije bilo u interesu. Srbija je bila i ostaće uvek iznad svega. Vojska je nešto što treba da bude van prepucavanja politike i zato će poslanička grupa Pokreta socijalista, Narodne seljačke stranke, Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje podržati ove zakone. Hvala.
Dame i gospodo, drugarice i drugovi,uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, na član 4. sam podneo amandman koji je apsolutno u skladu sa amandmanima koje sam podneo i na prva tri člana ovog zakona.

Naime, planski dokumenti kojima se definiše od člana 4. pojam i vrsta planskih dokumenata, je jako važan za socijalnu ravnopravnost budućeg razvoja Republike Srbije. To jeste osnovni razlog zbog kojeg sam i predložio da se doda stav 3. kojim bi praktično ova kategorija socijalne ravnopravnosti postala obavezujuća prilikom sačinjavanja planskih dokumenata. A, podsetiću da su planski dokumenti dokumenti razvojnog planiranja, dokumenti javnih politika i drugi planski dokumenti koji potpadaju pod ovu kategoriju.

Između ostalog, najvažniji od svih ovih planskih dokumenata su investicioni planovi, a investicioni planovi su upravo onaj segment koji treba da dovede do socijalne ravnopravnosti kada je u pitanju i nivo Republike Srbije, ali i nivo lokalnih zajednica.

Znate, osim neravnomernog razvoja koji treba da bude sprečen u budućem periodu sa ovakvim načinom planiranja, postoji neravnopravni razvoj i neadekvatan i nejednak i na nivou određenih lokalnih zajednica.

Obrenovac je jedan od dobrih primera kako se u poslednjih, moram to reći, četiri, pet godina, zaista na jedan planski način ravnomerno usklađuje, prvo, razvijenost svih delova teritorije ove lokalne samouprave, ali i sa jednim budućim planom razvoja koji treba da dođe kao nadogradnja na sve kada svi delovi opštine Obrenovac budu dostigli određeni nivo infrastrukturnog razvoja.

Ovo je jako bitno kako sa nivoa republičkog, zbog ostanka naših građana u onim krajevima gde budući investitori neće baš imati previše interesa i pored razvoja infrastrukture da otvaraju fabrike, a nama je jako važno da demografska slika Srbije mnogo bolje izgleda nego kako izgleda danas. Hvala.
Dame i gospodo narodni poslanici, drugarice i drugovi, uvaženi ministre sa saradnicima, amandman na član 2. kojim se dodaje tačka 18. sam podneo jer je to jednostavno pravnički nužno i u skladu sa već podnetim amandmanima na član 1.

Da bi ovaj zakon bio kvalitetniji i amandmani koje sam podneo, upravo treba da utvrde obavezu kroz Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije za sada, a sutra kroz Zakon, obavezu da se kroz planiranje mnogo više vodi računa i o socijalnoj ravnopravnosti.

Amandman na član 2. posebno će svoj izražaj dati ukoliko bude usvojen, a ja se nadam da hoće, na direktnu primenu članova 3, 4, 5, 6. i 7, kao i članova 38. i 39. ovog zakona.

Podsetiću da su članom 3. definisana načela upravljanja sistema javnih politika, zatim poglavlje 2. gde su planski dokumenti kojim se određuje vrsta i pojam planskih dokumenata, dokumenti razvojnog planiranja, plan razvoja, investicioni plan, a članovima 38. i 39. se govori o usvajanju dokumenata javnih politika i sprovođenju javnih politika.

Da bi se sprovodile javne politike na način koji će obezbediti veću socijalnu ravnopravnost, to već mora kroz same planove da bude jasno i definisano, utvrđeno, a kako su ovo planovi koji će određivati budući razvoj Srbije u dužem vremenskom periodu i koji će praktično direktno uticati i na planiranje budžetskih sredstava koja će se ulagati, kako sa nivoa Republike, tako i sa nivoa lokalne samouprave, jako je važno da se socijalna ravnopravnost ovde utvrdi tako što će višak sredstava koji proističe iz do sada prikupljenih fondova i sredstava od stranih investicija koje su pristigle, budu uložena u ona područja koja za strane investitore nisu bitna, ali nama demografski i zbog samog rasporeda stanovništva i ostanka ljudi na svojim ognjištima je jako važno. Hvala vam.