Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zoran Živković glasao

Zoran Živković

Nova stranka


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao