Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milisav Petronijević glasao

Milisav Petronijević

Socijaldemokratska partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao