Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Predrag Jelenković glasao

Predrag Jelenković

Socijaldemokratska partija Srbije

usvojen

Nije glasao

usvojen

Nije glasao