Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije

Tip akta: Zakon

Oblasti: Ekonomija Finansije

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom
167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS“, br. 20/2012 – prečišćen
tekst). Donošenje izmena i dopuna ovog zakona po hitnom postupku predlaže se radi
blagovremenog obezbeđivanja unapređene organizacije Narodne banke Srbije i
preuzimanja novih funkcija i kontinuiteta u radu organa Narodne banke Srbije i
obavljanju njenih funkcija

Predlagač: Guverner Narodne banke

12%
11%
0%
Poslednji put ažurirano: 20.05.2019, 03:35