69. sednica Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo

01.06.2018.

Sednica broj: 69

Predsedavajuci: Đorđe Komlenski

Odbor: Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo

Na sednici Odbora, održanoj, 1. juna , razmatrani su sledeći predlozi zakona u načelu:

Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, koji je podnela Narodna banka Srbije;
Predlog zakona o finansijskom obezbeđenju, koji je podnela Narodna banka Srbije;
Predlog zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, koji je podnela Narodna banka Srbije;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnim uslugama, koji je podnela Narodna banka Srbije;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, koji je podnela Narodna banka Srbije;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Drugi programski zajam za razvojne politike u oblasti javnih rashoda i javnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat pružanja podrške finansijskim institucijama u državnom vlasništvu) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Dodatno finansiranje za Drugi Projekat razvoja zdravstva Srbije) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada.
Odbor je ocenio da su predlozi zakona od 1. do 10. dnevnog reda sednice u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Đorđe Komlenski, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Aleksandra Majkić, Vesna Marković, Krsto Janjušević, Neđo Jovanović, Bojan Torbica, Balint Pastor, Jelena Žarić Kovačević, Petar Petrović i Milena Ćorilić.

Prisutni članovi

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Aleksandra Majkić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađara
...

Jelena Žarić Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
...

Milena Ćorilić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 04.06.2018, 10:37