Otvoreni Parlament | Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Akt je usaglašen sa standardima EU

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Guverner Narodne banke

23%
20%
0%
Poslednji put ažurirano: 10.09.2019, 13:53