Otvoreni Parlament | Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

Tip akta: Zakon

Oblast: Finansije

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Akt je usaglašen sa standardima EU

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Guverner Narodne banke

22%
19%
0%
Poslednji put ažurirano: 17.08.2019, 06:11