Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 06.06.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

3. dan rada

06.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuju 91 narodni poslanik.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 96 narodnih poslanika i da imamo uslove za dalji rad.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju narodni poslanici Đorđe Milićević, prof. dr Žarko Obradović i Stefana Miladinović.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o Predlogu zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Narodne banke Srbije o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv Predloga zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nije prihvaćen amandman koji smo podneli sa obrazloženjem da Predlog zakona jasno odražava njegov predmet i sadržinu.

Što se nas tiče, naš amandman to odražava. Ovo nije nikakav argument, nego, jednostavno, stav, kao što smo u prethodna dva dana slušali uglavnom hvalospeve koje je Jorgovanka Tabaković sama sebi ovde iznosila. Mnogo više je govorila o sebi, o nekakvim svojim pravima u Narodnoj Skupštini, nego o onome što jeste tema svih onih zakona.

Na mene je nekako ostavilo utisak to kada je rekla da je vernost sprema životom da plati, i ne mogu da verujem da to kaže neko ko je 2008. godine ukrao mandat SRS i tako pokazao koliko je veran, odan ideologiji, stranci itd, ali da nije takva ne bi to tada ni uradila.

Nažalost, već nekoliko godina najveća korupcija i najozbiljniji kriminal i najozbiljnija povreda dostojanstva Narodne skupštine bila je upravo krađa poslaničkih mandata, ali ovih dana Meho Omerović je to nekako bacio u senku krađom kozmetike, nekih parfema, karmina itd, i to u inostranstvu, na aerodromu u Frankfurtu i, što je najgore, kada je već to uradio pozvao se na diplomatski pasoš, što je nanelo, sasvim sigurno, veliku štetu Narodnoj Skupštini, veliku štetu Republici Srbiji.

Mi zaista očekujemo da vladajuća većina razgovara sa tim delom te skupštinske većine i da se taj problem reši tako što će valjda nekome pasti na pamet da kaže Mehi Omeroviću da bi u najmanju ruku bilo korektno da podnese ostavku, da se bar skloni sa očiju javnosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Danas, 6. juna 2018. godine, gospođo predsedniče Narodne skupštine, raspravljamo o Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, a tu je gospođa Tabaković koja je zaboravila da nam kaže u svom uvodnom izlaganju, a možete na određenim ekonomskim sajtovima, na internetu da pronađete taj podatak, čak i u PDF formatu, Predlog ovog istog zakona koji je napravljen 2015. godine. Da li je to tačno? Jeste.

Zašto se ovaj zakon nalazi tek 2018. godine u Narodnoj skupštini, kada je izvršen plasman od strane ovih stranih banaka koje su i te kako opljačkale građane Srbije u protekle dve decenije, mogu slobodno da kažem, tek 2018. godine?

Zašto Narodna banka Srbije i ona lično nisu radili na određenoj vrsti kampanje i uputstava, koje su, pored onih osnovnih prilikom ugovaranja jednog aranžmana kod korišćenja finansijskih usluga, trebali da pruže građanima?

Ne očekujete valjda, pošto se ovde pominju preduzetnici i ljudi koji su registrovali poljoprivredna domaćinstva, da će oni, u skladu sa svojim nekim osnovnim znanjem i obrazovanjem, da znaju sve zamke koje im priprema neka finansijska institucija? To je vaš posao, gospođo Tabaković, da to uradite i to na najbolji mogući način.

Ali, pošto ovaj zakon kasni postoje određene narodne izreke koje mogu samo da služe na štetu građanima, kada je kamata, kako vi kažete, za vreme vašeg mandata smanjena za 11 procentnih poena, šta to sada znači kada sve ove banke nude i bez provizije i bez usluga troškova kredita, kredit kada više niko skoro ne može da ga uzme ili je put do toga veoma težak, a to je da plate deci školarinu, da kupe najosnovnije, da kupe repromaterijal seljaci? Zato penzioneri uzimaju kredite, da spasu svoje unučiće, jer nemaju da im pruže osnovne stvari, a njihova deca su ostala bez posla.

Zato, gospođo Gojković, treba da povedete računa, dok narod teško živi i grca, da učinite sa mesta predsednike skupštine, i vi iz vladajuće većine, to je vaša bruka, da se ovakav skandal više ne ponovi, kao što je to uradio Meho Omerović, koji je krao kao narodni poslanik Skupštine Srbije na franfurtskom fri-šopu.

Sada, da mi koji tamo nismo išli ne znamo koliko je udaljen fri-šop od toaleta, gde je on navodno imao problem, pa to je zaista smešna priča. Znači, bruka i sramota je na Skupštini Srbije, a vi ste dužni da to rešite kao vladajuća većina.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na naslov Predloga zakona i ako se pogleda i ovaj zakon i njegov naslov i njegov naziv, ispada da zaista ova vlast vodi računa o građanima Srbije, jer se brine o njihovoj navodnoj zaštiti, ali ako se malo uđe u suštinu stvari, u realnost onoga što građani doživljavaju, videćemo da apsolutno nije tako.

Bankarski sistem u Srbiji je u rukama stranaca i jednostavno taj sistem je tako ustrojen da oni određuju sami i kamate i provizije i naknade itd.

Bilo je reči, već godinama se priča, a čuli smo to i od guvernera, da će se, recimo, kod podizanja kredita ukinuti one provizije od 2% od iznosa kredita, međutim videli smo da od toga nema ništa.

Da ne pominjem onu najvažniju stvar koju pogađa veliki broj naših građana, a to je kredit koji su podigli građani koji je indeksiran u švajcarskim francima. To je stvar sa kojom bi trebalo da se bavi i guverner NBS i ova Vlada, ali vidimo da od toga nema ništa, iako mnoge zemlje u našem okruženju rešavaju taj problem, kao što je Mađarska, Hrvatska itd.

Evo, sada možemo proći ovom ulicom iza ove naše Skupštine. Kosovskom ulicom prošao sam pre neki dan i vidim tamo piše – mi vas ne šišamo, mi vas ne deremo, mi vas ne čerupamo i tamo je slika konja, slika ovce, slika petla ili kokoške i, jednostavno, ja sam se kao građanin ove države osetio jako povređeno kada sam video te reklame, a suštini je sve isto.

Toliko sada o ovom amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Dubravko Bojić.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, za razliku od dosadašnje prakse Vlade Republike Srbije u svojstvu predlagača zakona i dostavljanja Narodnoj skupštini na izglasavanje, kada se spajalo nespojivo, danas imamo set zakona, ili tačnije rečeno pet zakona iz oblasti finansije koje je podnela Narodna banka Srbije.

Što se tiče zakona o kojem raspravljamo, ili bolje rečeno samo o prvih nekoliko članova Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, mojim amandmanom na naslov ovog Predloga zakona, tražio sam da on glasi – Predlog zakona o zaštiti osnovnih prava korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu.

Ovo je jedan prvenstveno tehnički predlog proceduralnog i finansijskog usklađivanja i usaglašavanja sa propisima EU, tako da sve dobre namere predlagača o olakšanom plaćanju i zaštiti korisnika finansijskih usluga, padaju u drugi plan pod teretom moranja nametnutog usaglašavanja, dodvoravanja direktivama koje dolaze iz EU.

Ostalo mi je malo vremena da se pridružim svojim kolegama iz SRS u osudi jednog velikog međunarodnog i diplomatskog skandala koji je uradio poslanik ovog parlamenta kada je uhvaćen u krađi u jednom od fri šopova, na frankfurtskom aerodromu. Narodna skupština treba da bude mesto i svaki narodni poslanik treba da javno osudi i žigoše ovaj visoko nemoralni čin.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela poslanica Ružica Nikolić.
(Radoslav Milojičić: Javljam se za reč.)
Izvolite.
Nisam razumela, na ovaj amandman ili na prošli?
(Radoslav Milojičić: Prošli.)
Prošli. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je jako neozbiljno da o ovako važnim temama skrećemo pažnju na ono što se desilo i što je uradio jedan poslanik.

Naravno da nemam razloga da branim bilo kog poslanika, pogotovo za tako nešto, ali mislim da jedna poslanička grupa hoće da skrene temu sa najvažnijih stvari, a to je da se država Srbija zadužuje 225 miliona evra i da umesto toga mi raspravljamo o nekakvoj krađi u nekakvim fri šopovima.

Mislim da će sa ovih 225 miliona evra opet da ispaštaju građani Srbije, kao što ispaštaju malinari, kao što ispaštaju građani sa povišenom cenom goriva i mislim da taj način da se skrene od ovako važne teme i da danas ne bude tema da se SNS zadužuje 225 miliona evra, povrh 10 milijardi evra, koliko ste nas zadužili za poslednjih šest godina, već da pričamo o dva karmina, jednom parfemu u fri šopu.

Vidimo da produžene ruke Aleksandra Vučića iz drugih poslaničkih grupa, ne iz njegove, to uspešno rade i molim građane Srbije i narodne poslanike koji ne žele da učestvuju, da govorimo o najvažnijoj temi, a to je da se SNS posle 10 milijardi evra, koliko ste nas zadužili, za šest i po godina vlasti, zadužujete državu za novih 225 miliona evra. Hvala.