Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 06.06.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

3. dan rada

06.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Da li želite da glasamo o povredi Poslovnika? (Ne)
Hvala.
Vjerice Radeta, po kom osnovu, pošto nema replike na Poslovnik? Po Poslovniku. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Znam da nema replike, mada je ovde zaista bilo mesta replici, ali ja zato govorim na osnovu člana 107. Govorila sam to u petak i pozvala sve narodne poslanike da ne otežavaju rad predsedniku i predsedavajućima parlamenta, da se ne pozivaju na član 107. sve dok je Meho Omerović u Narodnoj skupštini, zato što niko ne može na gori način da ponizi Narodnu skupštinu i da ugrozi dostojanstvo od toga što je Meho Omerović uradio na aerodromu u Frankfurtu, kada je sam, po priznanju, izašao iz fri šopa, jednom na jednoj televiziji kaže sa tri karmina, drugi put kaže da je sa jednim parfemom, treći put kaže sa parfemom i karminom. Šta god da je, nažalost, o Mehi Omeroviću i o tom incidentu, krađi koja se desila na aerodromu, uz pokazivanje diplomatskog pasoša, raspravljaće verovatno i nemački Bundestag.

Ozbiljna je to stvar i poslanici koji pripadaju poslaničkoj grupi Mehe Omerovića bolje bi bilo da ga ne brane. On pokušava ovih dana da brani sam sebe, pa se sve više zakopava.

A šta će govoriti narodni poslanici SRS, apsolutno je naše pravo, kao što je pravo predsedavajućih da poštuju Poslovnik i da, kao što je to do sada bilo, dozvoljavaju da se govori i malo šire od onoga što je na dnevnom redu, jer svi narodni poslanici, kada govorimo o amandmanima, izađu malo iz teme i to je nešto što smo, izgleda, prećutno prihvatili i to je nešto što će se verovatno dešavati i dalje. Što se nas tiče, zaista ćemo govoriti ono što mislimo da treba. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Svesna sam da je tema vrlo delikatna i da moramo da insistiramo kod nadležnih organa koji mogu da nam pomognu, da nam daju nekakvo razjašnjenje šta se zaista desilo u slučaju poslanika, da nam daju nekakvo obaveštenje ili izveštaj šta se zaista desilo na aerodromu u Frankfurtu.

Jedino sa čime sam upoznata je da se poslanik pozvao na diplomatski imunitet. Da li je to kočnica da dobijemo nekakav detaljniji izveštaj, ja to ne znam, ne razumem se u tu proceduru, ali ćemo se truditi i preko našeg konzulata da dobijemo nekakve detaljnije podatke šta se zaista desilo, čisto da ne bi pala ružna slika na rad naših parlamentaraca koji često putuju u inostranstvo i na naš rad. Te vas molim da se malo uzdržimo oko komentara da li je u pitanju krivično delo krađe ili nešto drugo dok ne dobijemo izveštaj na koji možemo da se u našim diskusijama i komentarima i pozovemo. A, lično ne mogu da sprečim bilo kog poslanika da doda nešto još i na raspravu o amandmanu. Hvala.

Reč ima narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Samo mi recite koji član Poslovnika?

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Gojković, javljam se po članu 27. i molim vas da nas kao predsednik Narodne skupštine zaštitite od načina na koji je to kolega Mijatović zloupotrebio član 106. Poslovnika.

Ovde se ne radi uopšte o tome da je bilo ko iz SRS zloupotrebio vreme predviđeno za raspravu o zakonima. Jedini argumentovano i kao prava, istinska opozicija vladajućem režimu vodimo raspravu i o ovom setu zakona i po amandmanima.

Ali, ovde se radi o tome, gospođo Gojković, da vi kao iskusan političar sa skoro 30 godina staža u ovoj Skupštini i kao advokat morate da upozorite ove iz vaše vladajuće koalicije, iz poslaničke grupe SDP, da ovde nije reč ni o kakvom krivičnom delu i vi ste sad to pomenuli u vašem govoru. U pitanju je, vi to još bolje kao advokat znate, sitna krađa, koja se ne tretira kao krivično delo u nemačkoj državi. Pa, ne možemo da očekujemo da o ovoj našoj bruci i sramoti raspravlja nemački Bundestag, ali zato valjda može, kao moralni čin, da se očekuje da taj čovek se više nikada ne pojavi ovde i da podnese ostavku na to mesto narodnog poslanika, jer je u pitanju ona najbednija, najsitnija krađa koja se desila. Ne možete sad vi da nam kažete – znate, ja čekam da nam se to nešto dostavi. Lepo su se izjasnili inspektori sa frankfurtskog aerodroma. Napisali su zabelešku. On se pozvao na diplomatski status, jer je putovao sa diplomatskim pasošem. Uhvaćen je u krađi.

LJudi su to zabeležili i verovatno i sigurnosne kamere i, prema tome, da prestanu više da nas omalovažavaju i on svojim pojavljivanjem i nebuloznim ubeđivanjem i zaista je smešno da to građani slušaju, a kamoli narodni poslanici.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Upravo pokušavam da primenjujem član 27, što mi ide otežano.

Rekla sam, tražiću izveštaj o kome vi govorite. Ja ga dobila nisam, nisam videla, biće dostupan svim poslanicima. Verujte mi nije u pitanju nikakva službena tajna, a i znate da mandat pripada poslaniku. Sve je na poslaniku, nakon tog izveštaja, ako je pozitivan, da li će ostati pri tome da mandat pripadne njemu ili ne. Mi sankcije nemamo. Hvala.

Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.

Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Ovim amandmanom, koji je podnela poslanička grupa SRS na Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovora na daljinu, predložili smo da se promeni naslov tako da glasi – Predlog zakona o zaštiti osnovnih prava korisnika finansijskih usluga prilikom ugovaranja finansijskih usluga na daljinu.

Očigledno je da Meho Omerović nije razumeo ovaj Predlog zakona, pa je hteo da na daljinu uzetu robu, parfeme, karmine, plati iz toaleta.

Mi iz SRS imamo razumevanja za naviku Mehe Omerovića po sistemu uđi – izađi, da zbog opšte tehnološkog razvoja i sve većeg značaja elektronskog poslovanja u savremenom životu, kao i razvijanja novih načina za ponudu i oglašavanje finansijskih usluga, postoji potreba za dodatnim uređivanjem pružanja finansijskih usluga, pre svega njihovog pružanja na daljinu. Razumemo i to da bi uspostavljanje jedinstvenog pravnog okvira za zaštitu korisnika kod ugovaranja svih značajnih vrsta finansijskih usluga na daljinu trebalo da ojača poverenje korisnika u pružaoce finansijskih usluga.

Ono čemu se SRS protivi, prilikom usvajanja zakona, jeste to što predlagač navodi da je jedan od osnovnih ciljeva usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravom EU, pre svega sa direktivom 2002/65 EU, jer ako nastavimo sa pričom o EU biće još Mehe Omerovića.

Smatramo da svi zakoni koje usvaja Narodna skupština moraju da se donose sa osnovnim ciljem da se zaštiti interes građana i privreda Srbije. Dobro znate da Srbije neće postati član EU. To otvoreno kažu i zvaničnici EU, a SRS se zalaže da srpske vlasti što pre prestanu sa tom pogubnom proevropskom politikom i okrenu se iskrenoj saradnji sa Ruskom Federacijom. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predlog zakona amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodna poslanica LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč?
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodna poslanica Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vesna Nikolić-Vukajlović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pokušaj kolege Meha Omerovića da na ovaj način skrene pažnju sa ovakvog jednog nedela, njegovog kolege i, što je najcrnje, njegova stranka je član Vlade, odnosno predstavlja Vladu Republike Srbije, da Skupština povodom toga ne zauzme stav pre nego što se reši bilo kakvo pitanje, jer ima dovoljno dokaza da je učinjeno nedelo, da li je krivično delo, da li je prekršaj, o tome ćemo razgovarati. Zašto je to potrebno? Zato što moralni profil jednog pojedinca ili stranke određuju u stvari njegovu politiku. Ako se sa takvom politikom vodi i država, onda već znate kakvu sliku ovaj parlament šalje u svet o zemlji Srbiji i ljudima koji u njoj žive.

Najlepše vas molim da ovo uzmete u razmatranje i da zauzmete stav pre zvaničnih dokumenata koji vam stignu iz Nemačke. Ono što želim da vam kažem to je da ste vi na jednom putu ka EU, da ste ga čvrsto zacrtali, a videli ste, ne znate sa kim ćete u stvari u tu EU, sa ovakvim ljudima, sa ovakvim sitnim lopovima i sa ovakvim ljudima koji lepe etiketu na čitavo srpsko stanovništvo. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim poslanike da govore o amandmanima, barem da pokušaju, a ne da posvete čitavu diskusiju problemu s kojim se trenutno parlament suočava.
Naravno da imam svoj stav, ali nisam vlasna ovde kao predsednik parlamenta da iznosim svoj stav. Moj stav je kao predsedavajućeg, kao predsednika da čekam da dobijem službeno obaveštenje o ovom događaju, a kažem da nije na meni ili na drugim poslaničkim grupama, nego smatram da je to lični čin i nemojte mi odgovarati i zloupotrebljavati Poslovnik, jer unapred kažem da ću oduzimati vreme za zloupotrebu Poslovnika. Vrlo sam tolerantna, dozvoljavam da se baš ništa ne kaže o amandmanu, a imam prava da prekinem. Prema tome, poslanice, kažem vam, nemojte zloupotrebljavati sada Poslovnik da bi mi vi govorili i odgovorili na moje upozorenje.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li želi reč?
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodna poslanica Aleksandra Belačić.
Da li želi reč?
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodna poslanica Marina Ristić.
Da li želi reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Marina Ristić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, ovaj Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu nam je predstavljen kao nešto novo, savremeno, kao tekovina 21. veka, pa je rečeno kako se na njemu ozbiljno radilo, trajala je javna rasprava u nedogled, pa su svi zainteresovani mogli da učestvuju, da daju svoje predloge, onda je guvernerka Narodne banke po sopstvenom priznanju došla ovde spremna da brani svaku tačku, jer je ovo veoma važan zakon. Slažem se da jeste. Očekivala sam čudo neviđeno i rešila da ubuduće sve ugovaram na daljinu za svaki slučaj.

Sad ne znam zašto sam to pomislila, jer u Srbiji se ugovori na daljinu potpisuju odavno, korisnici su već zaštićeni postojećim Zakonom o zaštiti korisnika pri potpisivanju finansijskog ugovora. U ovom predlogu stoji da sve što nema tu ima u tom Zakonu o zaštiti korisnika pri potpisivanju ugovora i sve što nije ovde navedeno primenjuje se iz tog zakona, a tamo je više, sveobuhvatnije, detaljnije i onda sam ja krenula u potragu za razlikama: internet i tamo i ovde; mobilni telefon nigde; obaveze pružaoca usluga iste; nosači podataka i tamo i ovde; potpis, logično, tamo rukom, ovamo elektronski, ali i to smo imali regulisano zakonom.

Jedina novina, što nam je guvernerka naglasila kao nešto sjajno i novo, jeste rok za odustajanje od 30 dana, ali samo kod onih korisnika kad korisnik daje novac. Znači, kad potpisuje ugovor o životnom osiguranju ili dobrovoljnoj penziji.

Uzgred, ima li neki rok za odustajanje od krađe? Neko počne da krade, pa kad ga uhvate on odustane. Ne mora rok od 30 dana, može i 48 sati, ali treba dati lufta da se lopov predomisli.

U svakom slučaju, što se tiče ovog zakona, smatramo da nije bilo potrebe da se zakazuje ovako po hitnom postupku, da se usvaja, guvernerka nije imala potrebu da radi od jutra do mraka, jer znate kako kažu – ko nije sposoban da posao završi za osam sati, nije ni za 12. Hvala.