Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 06.06.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

3. dan rada

06.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Atlagić.
Izvolite, kolega.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Arsiću, uvažena gospođo Tabaković sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ovaj Zakon o zaštiti finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, a time i amandman koji sam podneo, veoma su značajni, jer idu u pravcu modernizacije Republike Srbije, za koju se zdušno zalaže predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić, Vlada Republike Srbije, NBS, na čelu sa guvernerom dr Jorgovankom Tabaković, većina narodnih poslanika u ovom visokom domu Narodne skupštine Republike Srbije i najveći broj građana Republike Srbije.

Bivši režim, umesto da je sprovodio modernizaciju, a time i ovaj zakon, on nam je uništavao zemlju i ostavio nam zemlju takvu da je privredno, ekonomski, industrijski i kulturno bila potpuno devastirana. Umesto da su zaposlili 200.000 radnika,koje su obećali u vremenu od 2008. i 2012. godine, oni su, gospodo narodni poslanici, otpustili, verovali ili ne, sa posla 573.000 radnika i poslali na ulice, a tvornice devastirali. To je bio rezultat politike stranaka bivšeg režima.

Ovaj zakon uticaće i na celokupni razvoj vaspitanja i obrazovanja, posebno učenja na daljinu, gde pedagogija koristi to već nekoliko desetina godina, i ne samo na to, nego već i na moralni razvoj svakog učenika, posebno na patriotsko osećanje naših učenika.

Da je Čedomir Jovanović, zvani Čedo šmrkač, kao učenik formirao patriotsko osećanje, a nije, ne bi 20.6.2012. godine izjavio, citiram - Republika Srpska je nastala na genocidu, na etničkom čišćenju nezabeleženom u Evropi posle Drugog svetskog rata. Završen citat.

Taj patriotski osećaj nema ni njegov uvaženi pajtos Nenad Čanak, zvani Neša gicoje, koji je rekao, citiram, da KiM treba biti samostalna zemlja. Završen citat.

Zato je, gospodine potpredsedniče, ovaj amandman i ovaj zakon veoma važan za napredak naše zemlje, za celokupni sistem vaspitanja i obrazovanja, posebno učenja na daljinu.

U danu za glasanje ja predlažem gospodin, ali ih nema, iz stranke bivšeg režima, da glasaju za ovaj zakon, čak i za ovaj amandman.

Mislio sam da gospoda iz bivšeg režima, da su prisutni, ali ih nema. Završili su stranačko glasanje, izabrali su gospodina Lutovca, već novinari kako ga nazivaju, zvanog zalutovac. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ana Čarapić.
Izvolite, koleginice Čarapić.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovana guvernerko Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u prethodne četiri godine Vlada Republike Srbije odgovornom politikom, timskim radom, zajedno u saradnji sa NBS, ostvarila je fantastične rezultate. Srbija je danas na dobrom putu. Mogu slobodno reći da je Srbija danas sinonim za državu sa ubrzanim privrednim razvojem. U vezi sa tim sam i podnela amandman.

Nekako mi se nameće potreba, slušajući današnju raspravu, da pomenem ekspanziju banaka, koja je počela od 2001. godine.

Znate, banke su profitne institucije i one nisu dolazile u Srbiju zato što je prethodna vlast bila mađioničar, pa su privlačili bankarski sistem i inostrane banke u Srbiju. Ne zato. Nisu zbog toga, nego zato što smo do 2012. godine imali nestabilan finansijski i monetaran sistem. Imali smo visoke referentne kamatne stope. Banke su ostvarivale enormne profile. Zato su i dolazile u Srbiju, a problemi koji su se javljali i koji tangiraju naše građane jesu zato što nismo imali adekvatna zakonska rešenja koji su štitili interese naših građana.

Zato danas usvajamo zakonska rešenja koja štite korisnike finansijskih usluga. Godine 2014. smo usvojili fantastično zakonsko rešenje gde se banke obavezuju da moraju da obaveštavaju korisnike finansijskih usluga o njihovim dospelim i ne dospelim obavezama.

U tom periodu su građani Srbije, zato što su imali niska primanja, bili prinuđeni da uzimaju enormno skupe kredite i našli su se u problemu. Danas Narodna banka Srbije rešava problematične kredite i njihovo učešće je rekordno nisko danas u ukupnim kreditima, učešće problematičnih kredita i ono iznosi 9,2%

U njihovo vreme referentna kamatna stopa je bila i do 18%. Danas je referentna kamatna stopa rekordno niska, iznosi 3%, a to za građane Srbije znači da mogu da uzimaju povoljne i stambene kredite i potrošačke kredite. Za privredu znači da može da uzima povoljne investicione kredite, zatim, kredite za likvidnost za trajna obrtna sredstva koji su nikad povoljniji nego danas.

Sve što radi naša Vlada, sve mere koje preduzima NBS su u interesu građana Republike Srbije, u interesu privrednih subjekata. Zatim, naš jedini cilj je da povećamo profitabilnost privrede, da povećamo životni standard naših građana i da otvorimo što veći broj novih radnih mesta. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Da li neko želi reč?
Kolega Kovačeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, poštovana guvernerko, podneo sam amandman na član 1. zakona i svakako ono što je bitno jeste da finansijski sektor jeste jedan od sektora koji se najbrže razvija i prati najbrže tehnologiju.

Od samog početka, praktično, funkcionisanja bankarskog sistema vi imate razvoj i praćenje tehnologije zato što je suština ostala ista, ali se tehnologija menjala. Ta tehnologija danas napreduje i bankarski sektor i finansijski sektor, svakako, je finansira, ali istovremeno i najbrže prihvata.

Sa razvojem i ubrzanim funkcionisanjem IT sektora, sektora telekomunikacija, otvara se potpuno novo područje delovanja koje znači da sistem funkcionisanja, koji se bazira na poverenju, komunikaciji, transparentnosti mora da ostane isti. To zahteva od države Srbije da sistem i normativna akta koja se prilagođavaju takvom načinu funkcionisanja moraju da se menjaju i da se prilagode. To je neophodno da bi sistem finansijskog sektora mogao da funkcioniše sa potpuno novim uslugama u vremenu koje NBS mora da definiše, a sve to jeste posledica činjenice da i javne finansije budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta lokalnih uprava na nivou opšte države, funkcionišu u finansijskom sektoru.

Kada govorimo o sigurnosti usluga na daljinu, ustvari govorimo o sigurnosti makroekonomske stabilnosti koja omogućava da ovakvi zakoni i ceo sistem funkcioniše što sigurnije i stabilnije.

Širokom akcijom koja je preduzeta 2014. godine i koja se ticala mera koje se tiču makroekonomske stabilnosti, država Srbija omogućila je, pored političke stabilnosti koja je neophodna za bilo kakvu makroekonomsku stabilnost, fiskalnu i monetarnu stabilnost koja nas je dovela do rezultata da Srbija danas predstavlja vodeću snagu na ovom delu Balkana koja omogućava svojim građanima da žive iz dana u dan sve bolje.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč?
Kolega Martinović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujući mudroj i promišljenoj politici NBS koja je obezbedila monetarnu stabilnost naše države u poslednjih šest godina, zahvaljujući dobroj i uspešnoj politici Vlade Republike Srbije i one Vlade koju je vodio Aleksandar Vučić i Vlade koju vodi gospođa Brnabić, mi smo uspeli u značajnoj meri da unapredimo celokupan naš bezbednosni sektor i da pojačamo bezbednosne kapacitete Republike Srbije do najviše moguće mere.

Zahvaljujući politici NBS i zahvaljujući politici Vlade Republike Srbije, uspeli smo ne samo da kupimo najsavremenije naoružanje za Vojsku Srbije, ne samo da obezbedimo nove uniforme, nove čizme za pripadnike Vojske i policije, mi smo danas u stanju da kao država uradimo nešto što Srbija nije uradila u poslednjih nekoliko decenija, a to je da započnemo jednu veliku akciju izgradnje stanova na celoj teritoriji Republike Srbije. Tako nešto ne bi bilo moguće da nije bilo čvrste politike NBS kada je u pitanju odbrana kursa dinara.

Ovom prilikom želim da ponovim još jedanput. Uspešno sadejstvo i jedna sinergija koja se u poslednjih šest godina primećuje u radu NBS, sa jedne strane, i Vlade Republike Srbije, sa druge strane, daje svoje rezultate. Da nije te i takve politike, mi danas ne bi imali osnaženu Vojsku Srbije, ne bi imali osnažene pripadnike MUP-a i svih službi bezbednosti.

U tom smislu, gospođo Tabaković, želim da vam uputim podršku da sa takvom politikom nastavite dalje, jer monetarna stabilnost nije značajna samo za ekonomiju, već je ona i u funkciji odbrane Republike Srbije, ona je i u funkciji jačanja Srbije kao države koja može da pomogne, ne samo sebi, nego može da pomogne Srbima koji su ostali da žive u republikama koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Bojanić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Da li neko želi reč?
Kolega Orliću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Poštovane dame i gospodo, kao što je već rečeno u dosadašnjoj raspravi, ovaj zakon nalazi se neposredno u funkciji modernizacije naše zemlje i stvaranja dobrog, efikasnog i uspešnog društva u našoj Republici. Intencija amandmana na član 1. upravo je da se podvuče i dodatno istakne taj širi kontekst razvoja našeg društva i naše države koji mi zaista postižemo, a koji je danas potpuna politička realnost u našoj Srbiji. Dakle, potpuno postižemo zahvaljujući odgovornom odnosu prema onome što čini naše zajedničko dobro. Reč je o najvažnijem – o našoj Srbiji, ali i o svim resursima koje naše društvo poseduje.

Ozbiljan i odgovoran odnos učinio je da mi danas imamo čime da budemo zadovoljni, da imamo čime da se pohvalimo i tu se, pre svega, misli na ozbiljne rezultate koje je trebalo izgraditi. Šta konkretno? Sve ono o čemu su govorili poslanici SNS i danas.

Recimo, podatak da je prošle godine BDP po stanovniku po prvi put prešao vrednost od 5000 evra. Dakle, po prvi put od kada se ove stvari beleže i mere, i to je nešto što bi trebalo da bude dobra vest za sve nas.

Uzgred, budi rečeno, kada je propati neko, pa makar bio tabloid poput „Danas“, ne sme da srlja u grešku, pa u nastavku da kaže nešto poput, a rekli su, a to je tako dobra vrednost po glavi stanovnika zbog odliva stanovništva. Treba da ne budu lenji, uzmu jedan digitron, ulože 30 sekundi napora da provere da je u odnosu na broj stanovnika u Srbiji i ove godine, i prošle, i pretprošle, bilo kada, to rezultat koji neposredno proizilazi iz ukupnog BDP-a. Dakle, pravi razlog je u tome da se u ovoj zemlji danas radi, stvara, postiže i danas mi imamo čime da budemo zadovoljni. Obaveza je da te dobre rezultate ne samo odbranimo, nego da ih učinimo još boljim, već koliko sutra. Kako? Zajedničkim radom, upornim, mukotrpnim, predanim radom čitavog društva, uključujući naravno skroman doprinos nas koji to činimo kroz rad u Narodnoj skupštini, između ostalog i kroz našu podršku sjajnim zakonima kao što je ovaj. U tom smislu, još jednom čestitke, gospođo Tabaković.