Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 06.06.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

3. dan rada

06.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milan Knežević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Jovica Jevtić.
Da li neko želi reč?
Kolega Jeftić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jovica Jevtić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvažena guvernerko sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, na Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu podnosim amandman na član 1. koji dodatno definiše povezanost predloženog zakonskog rešenja sa ravnomernim razvojem Republike Srbije.

U članu 1. se utvrđuje predmet zakona. Propisano je da se zakonom utvrđuju prava korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja finansijskih usluga korišćenjem sredstava komunikacije na daljinu, kao i uslovi i način ostvarivanja zaštite tih prava.

Predloženim zakonskim rešenjem se uvodi posebna zaštita za korisnike svih finansijskih usluga koje posluju na našem tržištu, uključujući i one koji nisu pod nadzorom NBS, već pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti, kao što su investiciona društva i investicioni fondovi.

Zaštitom su obuhvaćeni, ne samo potrošači već i poljoprivrednici i preduzetnici, imajući u vidu njihovu nižu finansijsku edukovanost. Trend digitalizacije u svim sferama društvenog života, koji se najbrže razvija u finansijskom sektoru, vrednost obavljenih transakcija karticama na internetu u 2017. godini je oko 20 milijardi dinara, nameće potrebu da se uvede posebna zaštita za korisnike koji nisu fizički prisutni u momentu pružanja informacija ili zaključivanja ugovora, koriste internet ili mobilne telefone, što samo po sebi stvara rizik da će korisnik bez potrebnih objašnjenja izabrati finansijski proizvod i obavezati se prema finansijskoj instituciji ugovorom koji ne odgovara njegovim potrebama, a može trajati i više godina.

Prepreka za elektronsko zaključivanje ugovora bio je i zahtev da korisnik ima kvalifikovani elektronski potpis kada se traži pismena forma. Ovim zakonom se ovaj problem prevazilazi, tako što se ovaj potpis traži samo za finansijsku instituciju, dok će korisnik moći da koristi za davanje saglasnosti i postojeće metode za plaćanje preko aplikacija elektronskog i mobilnog bankarstva.

Sve navedeno je rečeno u predloženom zakonskom rešenju kojim se i dalje podstiče veća prisutnost digitalizacije u finansijskom sektoru i ohrabruju korisnici na masovniju upotrebu tih usluga putem savremenih sredstava komunikacije dodatnom zaštitom doprinosi ukupnom razvoju Republike Srbije u svim sferama društvenog života, jer su realno sve naslonjene na pomenuti finansijski sektor. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Borka Grubor.
Da li neko želi reč?
Koleginice Grubor, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovana guvernerko Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, opšti tehnološki razvoj i sve veći značaj elektronskog poslovanja u savremenom životu doprineli su i razvijanju novih načina za ponudu i oglašavanje finansijskih usluga, zbog čega se ukazala potreba za dodatnim uređivanjem i pružanjem finansijskih usluga, pre svega njihovog pružanja na daljinu.

Unapređenje poslovnog ambijenta, smanjivanje troškova privrede u delu koji se odnosi na poslovanje platnim karticama i on lajn trgovinom i dodatna zaštita korisnika finansijskih usluga obezbeđuje stabilnost i dalji prosperitet države Srbije, a samim tim i bolji ambijent za dalji razvoj zdravstvenog sistema Republike Srbije.

Broj građana Srbije koji su u 2017. godini obavljali internet plaćanje bio je gotovo dva miliona, a broj onih koji su obavljali mobilna plaćanja prvi put je premašio jedan milion. To jasno ukazuje na trend digitalizacije društva u kome banke prednjače nudeći klijentima korišćenje brojnih usluga putem interneta i mobilnog bankarstva, što nameće potrebu unapređenja zaštite korisnika finansijskih usluga i digitalizacija zdravstvenog sistema je veoma važna i praktično neophodna kada govorimo o efikasnosti upravljanja zdravstvenim ustanovama.

Primena softverskih rešenja menadžerima u zdravstvu omogućava kontrolu efikasnosti svih elemenata u procesu. Nesumnjivo je da u bliskoj budućnosti u Srbiji treba očekivati ubrzanu digitalizaciju zdravstvenog sistema, razvoj, nadgradnju i dalje sistemsko povezivanje postojećih IT platformi u zdravstvu, helijant E zakazivanje, E zdravstvena knjižica, E recept, kao i prateći razvoj brojnih drugih IT rešenja i aplikacija koje sve više postaju strateška politika zdravstvenih sistema širom sveta.

Zdravstveni sistem Srbije sa jedne strane poduprt Ministarstvom zdravlja, a sa druge strane lokalnim samoupravama na ovaj način obavlja zadatke u smislu unapređenja usluga građanima Srbije i omogućava stabilno finansiranje i racionalan i kvalitetan sistem pružanja zdravstvene zaštite, a sve to u cilju da se u okviru raspoloživih sredstava stanovništvu obezbedi osnovna zdravstvena zaštita. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Sa raspravom o amandmanu na član 1, ovo je bio poslednji, bismo završili današnji rad i nastavljamo sutra odmah po završetku Šesnaeste posebne sednice Narodne skupštine koja počinje u 10 sati i 30 minuta. Zahvaljujem.