Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Vera Jovanović glasala

Vera Jovanović

Srpska napredna stranka


usvojen

Nije glasala


usvojen

Nije glasala