Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Filip Stojanović glasao

Filip Stojanović

Srpska radikalna stranka