Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Mirjana Dragaš glasala

Mirjana Dragaš

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala