Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Nada Kostić glasala


usvojen

Nije prisustvovala