Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Vojin Biljić glasao

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao