Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Balint Pastor glasao

Balint Pastor

Savez vojvođanskih Mađarausvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao