Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Jasmina Karanac glasala

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovala
usvojen

Nije prisustvovala