Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ivana Popović glasala

Ivana Popović

Srpska napredna stranka


usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala