Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ilija Matejić glasao

Ilija Matejić

Srpska napredna stranka

usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao