Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dubravka Kralj glasala

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije