Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Uglješa Marković glasao

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovao