Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Goran Spasojević glasao

Goran Spasojević

Srpska napredna stranka
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao