Sednice radnih tela

Sednica je oblik rada Narodne skupštine, odnosno njenog radnog tela na kojoj narodni poslanici, odnosno članovi radnog tela razmatraju pitanja koja se nalaze na dnevnom redu i o njima odlučuju.

Treća sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

23.02.2023.
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije je na sednici, održanoj 23. februara 2023. godine, razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza, koji je podnela Vlada. Nakon što je sekretarka Ministarstva informisanja i telekomunikacija Milica Ćatić obrazložila predloženi zakon, Odbor je jednoglasno odlučio da ga prihvati. Članovi Odbora prihvatili su i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka za procenu uticaja na životnu sredinu, izdavanje lokacijskih uslova, saglasnosti i građevinske dozvole za Projekat ,,Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu – Ušće Drine i Save“, koji je podnela Vlada, a obrazložili v.d. pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Predrag Petrović i Ivan Divac. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Uglješa Marković, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Tomislav Janković, Ivana Nikolić, Vojislav Vujić, Branislav Josifović, Miroslav Kondić, Nikola Nešić, Marina Lipovac Tanasković, Dragan Jovanović, Bojan Torbica, Dragovan Milinković, Marija Jovanović, Đorđe Todorović, Robert Kozma, Predrag Marsenić i Jasmina Karanac.

Druga sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

24.11.2022.
Na sednici održanoj 24. novembra 2022. godine, članovi Odbora za prostorno planjiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmotrili su Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu, sa dopunom. Članovima Odbora Izveštaj je predstavio direktor RATEL-a Dragan Pejović. Nakon rasprave, članovi Odbora su većinom glasova usvojili Predlog zaključka kojim se prihvata Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu, sa dopunom i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje. Sednici je predsedavao predsednik Odbora Uglješa Marković, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nikola Nešić, Robert Kozma, Predrag Marsenić, Jasmina Karanac, Dragan Jovanović, Đorđe Todorović, Ivana Nikolić, Miroslav Kondić, prof. dr Andreja Savić, Bojan Torbica, Ivana Srbulović, Marina Lipovac Tanasković, Vojislav Vujić, Tomislav Janković i Marija Jovanović.

Prva sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

01.09.2022.
Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije održao je Prvu sednicu, 1. septembra 2022. godine. Sednicu je, na osnovu člana 25. Poslovnika Narodne skupštine, sazvao predsednik Narodne skupštine dr Vladimir Orlić. Do izbora predsednika Odbora, sednici je predsedavao najstariji član Odbora, narodni poslanik Veroljub Matić iz Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE“. Članovi Odbora su za predsednika Odbora izabrali narodnog poslanika Uglješu Markovića iz Poslaničke grupe IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije, dok je za zamenika predsednika izabran Tomislav Janković iz Poslaničke grupe „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE“.