Druga sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

24.11.2022.

Na sednici održanoj 24. novembra 2022. godine, članovi Odbora za prostorno planjiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije razmotrili su Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu, sa dopunom.
Članovima Odbora Izveštaj je predstavio direktor RATEL-a Dragan Pejović.

Nakon rasprave, članovi Odbora su većinom glasova usvojili Predlog zaključka kojim se prihvata Izveštaj o radu Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2021. godinu, sa dopunom i uputili ga Narodnoj skupštini na razmatranje i odlučivanje.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Uglješa Marković, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Nikola Nešić, Robert Kozma, Predrag Marsenić, Jasmina Karanac, Dragan Jovanović, Đorđe Todorović, Ivana Nikolić, Miroslav Kondić, prof. dr Andreja Savić, Bojan Torbica, Ivana Srbulović, Marina Lipovac Tanasković, Vojislav Vujić, Tomislav Janković i Marija Jovanović.

Prisutni članovi

...

Robert Kozma

Zeleno-levi front
...

Predrag Marsenić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Dragan Jovanović

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Todorović

Srpska napredna stranka
...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Miroslav Kondić

Srpska napredna stranka
...

Andreja Savić

Socijalistička partija Srbije
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Ivana Srbulović

Srpska napredna stranka
...

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Tomislav Janković

Srpska napredna stranka
...

Marija B. Jovanović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 24.11.2022, 16:10