PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.11.1999.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PRVA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

1. dan rada

09.11.1999

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:40 do 00:00

OBRAĆANJA

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas da zauzmete mesta. Poštovani narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1999. godini.

Obaveštavam vas da prema službenoj evidenciji današnjoj sednici prisustvuje 208 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja kvoruma za rad Narodne skupštine, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Imamo kvorum.

Obaveštavam Narodnu skupštinu da sam odobrio odsustvo sledećim narodnim poslanicima: Radu Svilaru, Draganu Nikoliću, Srđanu Vuloviću, Tomislavu Markoviću, Milanu Rodiću, Vladimiru Štambuku, Miroslavu Neškoviću i Milošu Jojiću.

Obaveštavam Narodnu skupštinu da su pozvani da sednici prisustvuju: predsednik, potpredsednici, ministri i sekretar Vlade Republike Srbije, kao i sekretar Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

Dostavljen vam je zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1999. godini, održane 15. jula 1999. godine.

Da li ima primedbi na zapisnik? (Ima.)

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Dame i gospodo narodni poslanici, na trećoj stranici zapisnika sa prošle sednice, taj deo se odnosi na imenovanje sekretara Narodne skupštine, piše da od 171 narodnog poslanika, koji su pristupili glasanju, 168 je glasalo za, a tri nisu glasala. To nije tačno. Za je glasalo 168 poslanika, a tri poslanika su bila protiv. Glasalo se prozivkom i glasali su svi oni koji su bili na sednici, a nije bilo onih koji nisu glasali.

Drugo, na strani 5. zapisnika piše da su u načelnom pretresu, između ostalih, učestvovali Marijan Rističević i Dragan Veselinov. U skladu sa Poslovnikom, član 111. propisuje se da zapisnik treba da sadrži sve glavne i bitne podatke sa sednice. Zato bi u njemu trebalo da piše da su učestvovali u radu poslanici Koalicije "Vojvodina" Dragan Veselinov i Marijan Rističević i da je sednica bila zatvorena za širu javnost, još tačnije da su umesto njih, u pretresu za širu javnost učestvovale spikerke RTS-a. Nijedan moj birač nije čuo da sam učestvovao u radu niti je mogao da čuje kako je iz prihoda budžeta za prošlu godinu na nepoznat način u nepoznate svrhe iscurelo preko 14 milijardi dinara.

U skladu sa Poslovnikom, članom 87., tražim da se pročita stenogram ove diskusije. Tako je ovde bilo kada govore poslanici Koalicije "Vojvodina", koji se ne slažu da Vojvodina bude kolonija i krava muzara, njima se uzme ton, kada glasaju uzme im se glas. Svaka reč i glas protiv vas za nas znači spas.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem. Da li još ima primedbi na zapisnik? (Nema.)
Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1999. godini održane 15. jula 1999. godine, sa primedbama.
Za je glasalo 170, protiv 10, uzdržanih 15, nije glasalo 31, ukupno je prisutno 226 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila zapisnik sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 1999. godini, održane 15. jula 1999. godine sa primedbama.
Uručen vam je zahtev Seljačke stranke Srbije i Ujedinjene penzionerske stranke za prestanak mandata narodnom poslaniku Mileni Andrić zbog prestanka članstva Demokratske alternative u koaliciji na čijoj je listi izabrana.
Tim povodom uručen vam je izveštaj Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, u kome se konstatuje da je Odbor utvrdio da je prestankom članstva Demokratske alternative u Koaliciji Demokratska alternativa - Seljačka stranka Srbije - Ujedinjena penzionerska stranka, nastupio slučaj iz člana 102. stav 1. tačka 1. Zakona o izboru narodnih poslanika, to jest jedan od razloga za prestanak mandata narodnog poslanika pre isteka vremena na koje je izabran i predlaže se da Narodna skupština u smislu člana 102. stav 2. i 3. istog zakona, konstatuje da je prestao mandat narodnom poslaniku Mileni Andrić, izabranoj na izbornoj listi Koalicije Demokratska alternativa - Seljačka stranka Srbije - Penzionerska partija Srbije - mr Nebojša Čović u Izbornoj jedinici 4 - Čukarica.
Saglasno članu 102. stav 1. tačka 1. i st. 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Administrativnog odbora, konstatuje da je prestao mandat, pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslaniku Mileni Andrić, izabranoj na izbornoj listi Koalicije Demokratska alternativa - Seljačka stranka Srbije - Penzionerska partija Srbija - mr Nebojša Čović u Izbornoj jedinici 4 - Čukarica.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Uručena vam je ostavka narodnog poslanika Ištvana Išpanoviča na funkciju potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Podsećam vas da je članom 37. stav 1., a u vezi sa članom 33. stav 3. Poslovnika, Narodne skupštine, predviđeno da se o podnetoj ostavci ne otvara pretres, niti se odlučuje, već se prestanak funkcije po ovom osnovu samo konstatuje.
Saglasno članu 37. stav 1, a u vezi sa članom 33. stav 3. Poslovnika, Narodna skupština konstatuje da je narodnom poslaniku Ištvanu Išpanoviču podnošenjem ostavke prestala funkcija potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije.
Obaveštavam vas da su pojedini članovi Vlade Republike Srbije podneli ostavke.
Podsećam vas da je članom 202. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da Narodna skupština na prvoj narednoj sednici konstatuje, bez pretresa, da je član Vlade podneo ostavku i da se o tome ne odlučuje.
Saglasno članu 202. stav 4. Poslovnika, Narodna skupština konstatuje da su ostavke podneli članovi Vlade Republike Srbije: Tomislav Nikolić, na funkciju potpredsednika Vlade Republike Srbije, Maja Gojković, na funkciju ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije, Čedomir Vasiljević, na funkciju ministra bez portfelja u Vladi Republike Srbije i Dragan Todorović, na funkciju ministra saobraćaja i veza u Vladi Republike Srbije.
Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda.
U sazivu ove sednicu koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno odredbama Poslovnika, potrebno je da odlučimo o predlozima za donošenje akata po hitnom postupku i o predlozima za izmene i dopune predloženog dnevnog reda sednice.
Vlada Republike Srbije predložila je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima, koji je podnela Narodnoj skupštini 7. novembra 1999. godine.
Molim narodne poslanike da radi utvrđenja kvoruma ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog Vlade Republike Srbije da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima.
Za je glasalo 177, protiv 45, uzdržan jedan, nisu glasala tri, ukupno je prisutno 226 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zoran Kostadinović predložio je da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koji je podneo Narodnoj skupštini 27. oktobra 1999. godine.
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Zorana Kostadinovića da se po hitnom postupku razmotri Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika.
Za je glasalo 46, protiv 172, niko nije uzdržan, nije glasalo 7, ukupno je prisutno 225 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj predlog.
Predlozi za povlačenje pojedinih tačaka iz predloženog dnevnog reda.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se iz Predloga dnevnog reda sednice povuče 9. tačka - Predlog zakona o lokalnoj samoupravi.
Da li narodni poslanik Marijan Rističević želi reč? (Želi.)
Izvolite, imate pet minuta za obrazloženje.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Predložo sam da se tačka 9, Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, skine sa dnevnog reda. Seljaci, koji sad gledaju ovu skupštinu, a takvi su retki, jer se većina mrzne po poljima, otprilike bi rekli: Vidi koliko ih je u Skupštini, koliko bi ti kukuruza obrali. Seljaci su u pravu, ima prečih i vrelijih životnih problema, o kojima Skupština treba da raspravlja od Predloga zakona o lokalnoj samoupravi. Mogli bismo danas raspravljati o poljoprivredi, o tome kako je ove godine u celoj Vojvodini kupljeno deset novih traktora, a toliko je pre nego što ste vi došli na vlast kupovala moja ulica. Mogli bismo danas raspravljati o Vojvodini, o referendumu za Vojvodinu. To su svakako važnije teme od Predloga zakona o lokalnoj samoupravi.
Ukoliko sa dnevnog reda ne skinete ovaj predlog, ukoliko ga ovakvog usvojite, onda vi ne usvajate Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, već gasite vatru benzinom. Da niste bili zauzeti otvaranjem pogona, koji su otvoreni još pre 30 godina, i da niste bili zauzeti međusobno kačeći limove i plehove na junačke grudi, svakako bi znali da o Predlogu zakona o lokalnoj samoupravi treba da se vodi široka javna diskusija najmanje šest meseci, uz aktivno učešće lokalnih samouprava, na koje se odnosi Predlog ovog zakona.
Vi hoćete po svaku cenu, preko kolena da rešite sve što je po vašem mišljenju problem, sve što nije po vašoj trenutnoj volji, a upravo takvo ponašanje i takva politika nas je dovela dokle nas je dovela, do pećinske Srbije.
Mi iz Koalicije "Vojvodina" stalno smo vas upozoravali na greške koje ćete počiniti. Upozoravamo vas i danas da su druge teme preče od ove, da nam građani teško žive, da je industrija propala, da je poljoprivreda pred kolapsom, da se SRJ i Srbija raspadaju vašom greškom, a ovim predlogom zakona to raspadanje ćete pojačati i ubrzati. Upozoravali smo vas da ćete posle Rambujea dobiti još lošije rešenje i dobili ste ga. Rekli smo vam da se ne uzdate u Ruse, da će nas oni za dobar kredit sami bombardovati. Niste nas poslušali i pobedili ste tako što ni mi, ni vi, pobednici, tamo ne možemo kročiti nogom.
I danas vas upozoravamo da ovim zakonom o lokalnoj samoupravi ne samo da gubite vreme, nego pojačavate raspad Srbije. Zato skinite ovu tačku dnevnog reda i dajte da raspravljamo o važnijim temama. Hvala.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.  Da li predstavnik Vlade želi reč? (Ne.)
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika Marijana Rističevića da se iz Predloga dnevnog reda sednice povuče 9. tačka - Predlog zakona o lokalnoj samoupravi.
Za je glasalo 48, protiv 174, niko nije uzdržan, nije glasao jedan, ukupno su prisutna 223 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj predlog.
Predlozi za proširenje dnevnog reda.
1. Odbor za pravosuđe i upravu predložio je da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom - Prestanak funkcije i izbor nosilaca pravosudnih funkcija, u okviru koje bi se razmatrali predlozi odluka, čiji je predlagač Odbor za pravosuđe i upravu, odnosno Republički javni tužilac i da to bude druga tačka dnevnog reda.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)
Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog Odbora za pravosuđe i upravu da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom - Prestanak funkcije i izbor nosilaca pravosudnih funkcija i da to bude druga tačka dnevnog reda sednice.
Za je glasalo 188, protiv 21, uzdržanih 11, nije glasalo 9, ukupno je prisutno 229 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
2. Narodni poslanik dr Živorad Đorđević, zamenik predsednika poslaničke grupe Jugoslovenske levice, predložio je da se dnevni red ove sednice dopuni tako što će se u okviru tačke 11. predloženog dnevnog reda razmotriti i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podneo narodni poslanik Milan Rodić, predsednik poslaničke grupe Jugoslovenske levice.
Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.)
Molim narodne poslanike da radi utvrđivanja kvoruma postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika dr Živorada Đorđevića, zamenika predsednika poslaničke grupe Jugoslovenske levice, da se dnevni red ove sednice dopuni tako što će se u okviru tačke 11. predloženog dnevnog reda razmotriti i Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koju je podneo narodni poslanik Milan Rodić, predsednik poslaničke grupe Jugoslovenske levice.
Za je glasalo 171, protiv 45, niko nije uzdržan, nije glasalo 6, ukupno su prisutna 222 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
3. Narodni poslanik dr Dragan Veselinov predložio je da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom dnevnog reda - Predlog zakona o ukidanju Zakona o javnom informisanju, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici dr Dragan Veselinov i Marijan Rističević 4. februara 1999. godine.
Da li narodni poslanik dr Dragan Veselinov želi reč? (Želi.)

Dragan Veselinov

Poštovani predsedniče, kolege poslanici, pre nego što bih se osvrnuo na ovaj predlog da se danas na dnevni red naše skupštine stavi i pokuša povući iz javnog opticaja Zakon o javnim informisanju, želim da protestujem što je predsednik Narodne skupštine protivustavno zakazao  ovu sednicu Narodne skupštine u redovnom zasedanju 40 dana posle ustavnog naloga.
Po članu 79. Ustava Srbije, predsednik Skupštine morao je da zakaže ovu sednicu 1.oktobra, u petak, ove godine. To je učinjeno 40 dana posle, a to je značajna destrukcija rada, umanjivanje značaja rada Narodne skupštine. To je, ne samo povreda Ustava, ovo je istovremeno povreda prava naroda da u ovoj skupštini iskoristi svih 90 dana, koliko je predviđeno da ova skupštna u redovnom zasedanju radi.
Podneo sam predlog da se ova skupština izjasni o tome hoće li na dnevni red ili neće da stavi Predlog zakona da se ukine Zakon o javnom informisanju, otuda što je postojeći Zakon o javnom informisanju procenjen, ne samo u ovoj partiji, već u našem narodu, kao instrument državne represije i terora nad medijima. Ovaj zakon nije doprineo poletu profesionalizma i razvoju novinarstva. Izazvao je strah, izazvao je povlačenje. Mi želimo da se ovaj zakon povuče. Po ovom zakonu novinari, ukoliko budu tuženi, pred sudovima moraju dokazivati da su govorili istinu, a ne da su govorili neistinu. To je krupna povreda pravnih principa. Samo zbog toga bi ovaj zakon morao biti povučen iz opticaja. Na osnovu ovog zakona država je odredila drakonske kazne za one koji navodno govore neistinu.
(Komentar iz sale: Lažeš.)

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Molim vas, bez dobacivanja. Dozvolite narodnom poslaniku da govori.  

Dragan Veselinov

Vi ste dužni da nas zaštitite od ljudi koji su umesto varvarske kože dobili odela, ali im je duh ostao isti. Dakle, po ovom zakonu o javnom informisanju određene su drakonske kazne svima onima kojima se navodno dokaže da su neistinito pisali. To naizgled izgleda pravedno. Neko će kazati da je demokratski, da niko nema ništa protiv da onaj koji je napisao laž, koji je napisao neistinu, bude i kažnjen. Međutim, drakonske kazne kada se rasporede u ovom društvu, gde je materijalno bogatstvo novac, finansije, drastično preraspodeljeno, tako da je manjina u društvu bogata, a većina u kojoj se mogu nalaziti slobodni mediji nema gotovo ništa, onda drakonske kazne služe za suzbijanje slobodnog novinarstva, jer državni mediji i državna sredstva informisanja, koja zavise od politike Socijalističke partije Srbije i njenih satelita, a koja je naslonjena na celu državnu privredu kao izvor svog političkog budžeta, ona nema problema, to novinarstvo, ti mediji, da izdrže bilo koju kaznu.
Mi jesmo za kažnjavanje, ukoliko se laže, ukoliko se govori neistina, ukoliko se vređa, ukoliko se nemoralom služe novinari, ali ukoliko kazne samo naizgled kažnjavaju jedne, a druge ne mogu, onda je to nova separacija u društvu i mi predlažemo da se ovaj zakon povuče iz javnog opticaja. U njemu ima i dobrih odredbi, ali te odredbe nisu plod napora, političkih napora i stučnih napora, u okviru predlagača ovog zakona od pre nekoliko meseci. Te dobre odredbe su deo napora nezavisnih grupa u Beogradu, koje su se bavile predlogom i želele da predlože novi zakon o javnom informisanju ovde u Skupštini.
Mi želimo da se ovaj zakon povuče iz javnog opticaja i da ne nastane pravni vakum time što ćemo se vratiti na stari Zakon o javnom informisanju, ne zato što je on posebno bolji, već zato da ne bi došlo do praznine.
(Komentar iz sale: Koji vi?)
Istovremeno, uložili bismo najveći napor da se u stručnim krugovima i ovde u Skupštini preduzmu koraci da se izradi Predlog novog zakona o javnom informisanju, koji bi zadovoljio profesionalne kriterijume, koji bi bio u stanju da izdrži političku kritiku i koji bi bio željen u našoj javnosti. Hvala vam lepo.

Dragan Tomić

Socijalistička partija Srbije | Predsedava

Zahvaljujem. Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice.
Imamo kvorum.
Stavljam na glasanje predlog narodnog poslanika dr Dragana Veselinova da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o ukidanju Zakona o javnom informisanju.
Za je glasalo 53, protiv 171, uzdržanih nema, nisu glasala tri, ukupno je prisutno 227 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
4. Narodni poslanik Dušica Karabenč predložila je da se dnevni red ove sednice dopuni tačkom dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O PLAĆANjU POSEBNE NAKNADE ZA PRIHODE OD GAZDOVANjA ŠUMAMA, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Marijan Rističević, dr Dragan Veselinov i Dušica Karabenč 23. marta 1999. godine.
Da li narodni poslanik Dušica Karabenč želi reč?
Izvolite.

Dušica Karabenč

        Poštovani gospodine predsedniče, kolege narodni poslanici, razlog za stavljanje na dnevni red i donošenje ovog zakona leži u tome da se spreči nekontrolisana seča šume od strane Javnog preduzeća "Srbijašume". Zašto ovaj zakon predlažemo mi iz Koalicije "Vojvodina"?
Mi smatramo da bi se ovakvim zakonom sprečila velika pljačka, između ostalih i Vojvodine, putem nekontrolisane seče šuma bez ikakvog pitanja građana iz mesnih zajednica, sa čijih se teritorija šume nemilosrdno seku. Pojavom fantomske organizacije "Srbijašume" građani Vojvodine su stavljeni u položaj da više nisu vlasnici svojih šuma, šuma koje su sadili njihovi očevi, dedovi i pradedovi. Jednom državnom odlukom proglašavaju se "Srbijašume" za vlasnika svih šuma na teritoriji Vojvodine.
Poštovana gospodo, vreme je da shvatite da Vojvodina nije ničije privatno ili državno vlasništvo. Vi ste naučili da za sve što vam zatreba - pravac Vojvodina i sve što nećete da platite, uzmete badava. Tako ste uradili i sa trafostanicom iz Rimskih Šančeva, koju ste odneli za Niš i bilo vam je svejedno hoće li Vojvođani imati struje, tako radite i sa naftom koja se vadi u Vojvodini, prerađuje u Vojvodini, a samo su pare u Srbiji.
Ovaj zakon koji je predložila Koalicija "Vojvodina", doduše, ne sprečava "Srbijašume" da i dalje nemilosrdno seku Deliblatsku peščaru i druge šume po Vojvodini, ali zato zakon predviđa adekvatnu novčanu nadoknadu mesnim zajednicama na čijim teritorijama "Srbijašume" vrše seču. Takva sredstva bi bila isključivo namenska, i to za obnovu šuma i sadnju novih. Ne možemo dozvoliti da se šume seku, a istovremeno ne obnavljaju. Mi moramo da mislimo na budućnost i buduće naraštaje i da iza sebe ne ostavljamo pustoš. Hvala.