PRVA KONSTITUTIVNA SEDNICA, 22.01.2001.

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Aleksić Bojana (za Gordanu Čomić, Natašu Mićić, Rodoljuba Šabića i kandidata SPS-a Ljubišu Maravića), Andrić Vladimir (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Andrić dr Milena (Rodoljub Šabić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Dragan Marković), Anđelković Dušica (Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Nataša Mićić i Ljubiša Maravić), Anđelković Zoran (Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Nataša Mićić, Ljubiša Maravić), Antonijević Vuko (odsutan), Arnerić Neda (Gordana Čomić, Nataša Mićić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Arsić Veroljub (glasa protiv svih kandidata), Arsić Joca (Ljubiša Maravić, Gordana Čomić, Nataša Mićić i Rodoljub Šabić), Adžić Slobodan (Rodoljub Šabić, Gordana Čomić, Nataša Mićić, Ljubiša Maravić), Babić Dragoš (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Bajić Rade (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Bajčetić Predrag (Gordana Čomić, Nataša Mićić i Rodoljub Šabić a uzdržan za druga dva predloga), Baralić Rajko (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Beretić Anita (Rodoljub Šabić, Gordana Čomić, Nataša Mićić), Bešević Branko (Rodoljub Šabić, Gordana Čomić, Nataša Mićić, Ljubiša Maravić), Biači Anton (Gordana Čomić, Nataša Mićić, Rodoljub Šabić), Binić Dragiša (Ljubiša Maravić, Dragan Marković, Nataša Mićić i Gordana Čomić), Blažić dr Branislav (protiv predloženih kandidata), Bogdanović mr Nenad (Gordana Čomić, Nataša Mićić i Rodoljub Šabić), Bošković Zoran (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Budimović Vlastimir (Rodoljub Šabić, Gordana Čomić, Nataša Mićić i Ljubiša Maravić), Budišin Dušan (Rodoljub Šabić, Gordana Čomić, Nataša Mićić, Ljubiša Maravić), Bušetić Toma (Ljubiša Maravić, Dragan Marković - Palma, Gordana Čomić i Nataša Mićić), Vatović Aleksandar (Gordana Čomić, Nataša Mićić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Veljković Miroljub (protiv predloženih kandidata), Veselinović Radoslav (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Vesić Goran (Gordana Čomić, Nataša Mićić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Vlahović Teodora (Rodoljub Šabić, Gordana Čomić, Nataša Mićić), Vojinović Dragoljub (Gordana Čomić, Nataša Mićić i Rodoljub Šabić), Vujić Božidar (protiv predloženih kandidata), Vukšić Dragan (odsutan), Vučić Aleksandar (odsutan), Vučurović Božidar (protiv predloženih kandidata), Garčević Vladimir (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Gligorić Branko (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Golubović Dušan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Golubović Filip (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Grbić Ljubodrag (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Grubački Branislav (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Gudurić Stevan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Dacin mr Živodarka (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Deretić Jovan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Dragan Marković), Dobrosavljević Vladimir (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Došen Vojislav (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Dragišić Stevo (protiv predloženih kandidata), Drakulović Borivoje (odsutan), Đoković Dragiša (odsutan), Đoković Ljubiša (Rodoljub Šabić, Gordana Čomić, Nataša Mićić, Ljubiša Maravić), Đurašković Novica (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Đurić Bratislav (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Đurišić Marko (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Ernjaković Milan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Živanović mr Srboljub (protiv predloženih kandidata), Živojinović Velimir (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Zečević Bogoljub (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Ivković dr Branislav (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Ilić Dušan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Ilić Miomir (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Išpanovič Ištvan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Jagodić Mihajlo (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Jakšić Marko (odsutan), Janačković Bratoljub (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Janković Veselin (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Janković Vojislav (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Janković Milan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Janjić Dragan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Janjić Slobodan (protiv predloženih kandidata), Jovanović Gvozden (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Jovanović Dragan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Jovanović Zlatan (protiv predloženih kandidata), Jovanović Milija (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Jovanović Nataša (protiv predloženih kandidata), Jovanović Čedomir (odsutan), Jović Nebojša (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Jovičić Vladan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Jojić Petar (odsutan), Joković Radič (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Joksimović Aleksandra (odsutna), Jočić Dragan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Juhas Atila (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Karaičić Boris (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Kasa Jožef (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Katić Borivoje (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Kermeci Karolj (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Kesejić Stevan (protiv svih kandidata), Kirćanski Olgica (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Kitanović Tomislav (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Kovačević Branislav (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Kovačević Dragan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Kovačević Stanko (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Kolundžija Nada (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Kostreš Bojan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Kragović Ljubomir (protiv svih kandidata), Krstić Aleksandar (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Krstić Emilija (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Kurjački Arsen (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Lazarević Radivoje (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Lazić Dragan (odsutan), Lazić Đura (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Leković Nebojša (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Lilić Stevan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Lukić Miloš (Dragan Marković), Lučić Miloš (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Mamula Đorđe (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Maravić Ljubiša (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Dragan Marković), Marinković Dragiša (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Marinković Milka (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Marjanski Lazar (protiv svih kandidata), Markićević Miroslav (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Marković Vera (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Marković Dragan-Palma (uzdržan), Marković Milan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Marković Mihajlo (odsutan), Martić Miroslav (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Maršićanin Dragan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Matić Slavoljub (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Madžarević Petar (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Melank Šandor (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Mijailović Predrag (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Mijajlović Slađan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Mijatović Borivoje (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Milenković Jelena (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Milentijević Dragan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Milojević Nataša (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Milosavljević Milan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Milošević Milena (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Milošević Radmilo (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Mirković Ljubomir (Dragan Marković), Mirčić Milorad (protiv svih kandidata), Mitrović Siniša (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Mitrović Sreten (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Mićić Nataša (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Mićović Zoran (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Mihajlov Dejan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Mihajlov Sredoje (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić),Mišić Petar (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Mišović Radmilo (Dragan Marković), Mojović Gorica (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Muković Mujo (Nataša Mišić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Mucić Ljubomir (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Naumov Radomir (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Nežić Višnja (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Nešović Miloš (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Nikolić D. Zoran (Ljubiša Maravić, Gordana Čomić, Nataša Mićić i Rodoljub Šabić), Nikolić M. Zoran (odsutan), Nikolić Kosta (odustan), Nikolić Tomislav (protiv), Ničić Boško (odustan), Novaković Borislav (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Novaković Zoran (Dragan Marković), Obradović Vojislav (Dragan Marković), Obradović mr Žarko (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Omerović Meho (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Pavićević Vasilije (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Pavlović Branko (Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Pavlović Dragan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Pavlović Slobodan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Pajtić mr Bojan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Pal Karolj (Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Nataša Mićić), Pal dr Šandor (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Panajotović Tomislav (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Pantelić Dragan (Dragan Marković), Patić Predrag (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Pelević prof. Borislav (odsutan), Perić Hranislav (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Petković dr Dušan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Petković Milisav (Gordana Čomić, Nataša Mićić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Petrić mr Radojko (Ljubiša Maravić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Petrović Marko (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Petrović mr Mirko (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Petrović Petar (Dragan Marković), Petrović Srđan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić, Ljubiša Maravić), Plužarević Vitomir (protiv), Pomoriški Branislav (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Pop - Lazić Gordana (protiv), Popadić dr Sava (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić), Popović Aleksandar (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Popović Dragiša (Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Popović dr Siniša (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Popović Srđa (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Predojev Živica (Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Prodanović Milutin (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Proroković Dušan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Radivojčević Miloš (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Radovanović dr Zoran (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Radovančev mr Živanko (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Radoičić Momir (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Radojković Čedomir (Nataša Mićić, Gordana Čomić i Rodoljub Šabić), Radosavljević Aleksandar (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Radulović Sima (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Radulović Slobodan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Rafailović Dragan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Ristić Boško (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Rističević Marijan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Rosić prof. dr Mirko (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Ruždić - Trifunović Leila (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Ružić Branko (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Savatijević Radosav (Dragan Marković), Sajkov Aleksandra (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Svirčević Ratimir (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Sekulović mr Vlatko (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Selaković Živko (Dragan Marković), Selimović Alen (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Sikimić Srđan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Simić Radoje (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Simonović prof. dr Velimir (odsutan), Slavković Ljubivoje (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Soldatović Igor (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Stamenković Dragoljub (protiv), Stamenković prof. dr Jakov (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Stamenković Marina (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Stamenković dr Miodrag (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Stanimirović prof. dr Bora (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Stanimirović Milan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Stanković dr Milan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Stanulov Milorad (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Stefanović Aleksandar (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Stojanović prof. dr Predrag (odsutan), Stojanović Svetlana (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Tasić - Maršićević Maja (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Todorović Dragan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Dragan Marković), Todorović Jovan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Tomašević Vukosav (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Tomić Vojkan (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Tomić Dragan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Tomić Željko (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Tomović mr Slobodan (Ljubiša Maravić, Dragan Marković, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Torde dr Laslo (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Trajković Branimir (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Trajković Momčilo (odsutan), Trnavčević Zaharije (odsutan), Tubić Dušan (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Ćirić Goran (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Ćirković Zoran (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Ćulibrk Marko (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Hiber prof. dr Dragor (Ljubiša Maravić, Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Hristodulo Miroslav (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Hurić Zeldžo (Nataša Mićić, Gordana Čomić, Rodoljub Šabić), Cvetanović dr Goran (protiv), Cvetković Dušan (Maravić, Mićić, Čomić, Šabić), Čanović Predrag (Dragan Marković), Čizmaš Jon (Čomić, Mićić, Šabić), Čolić Dragan (protiv), Čomić Gordana (Maravić, Mićić, Čomić, Šabić), Čukvas Đorđe (Maravić, Mićić, Čomić, Šabić), Šabić Rodoljub (Mićić, Čomić, Maravić), Šešelj Vojislav (protiv svih), Šormaz Dragan (Mićić, Čomić, Šabić, Maravić), Šutanovac Dragan (Mićić, Čomić, Šabić i Maravić).

Pitam narodne poslanike, da li se slažu da poslanici koji su bili van sale, a sada su došli, evidentirani su kao odsutni, da mogu da glasaju?

Ko je za to, da im se da glasaju, molim da podigne ruku.

Konstatujem da je velika većina za.

Joksimović Aleksandra (Mićić, Čomić, Šabić i Maravić), Jovanović Čedomir (Čomić, Mićić, Šabić i Maravić), Marković Mihajlo (Mićić, Čomić, Šabić i Maravić).

Pošto smo obavili glasanje, za izbor potpredsednika Narodne skupštine prozivkom, zaključujem glasanje.

Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja. Od 212 narodnih poslanika, koji su pristupili glasanju, predloženi kandidati dobili su:

LjUBIŠA MARAVIĆ 143 glasa;

DRAGAN MARKOVIĆ PALMA 17 glasova;

NATAŠA MIĆIĆ 201 glas;

GORDANA ČOMIĆ 202 glasa;

RODOLjUB ŠABIĆ 197 glasova. (Aplauz.)

Pošto su kandidati - Gordana Čomić, Nataša Mićić, Rodoljub Šabić i Ljubiša Maravić - dobili većinu glasova narodnih poslanika koji su pristupili glasanju, konstatujem da su izabrani za potpredsednike Narodne skupštine Republike Srbije.

U moje ime, a dozvolite mi i u vaše ime, svim kandidatima, svim izabranim potpredsednicima, čestitam na izboru. Molim ih da zauzmu svoja mesta.

Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda: - IMENOVANjE SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Poštovani narodni poslanici, dozvolite mi da vas podsetim da je, članom 25. Poslovnika Narodne skupštine, predviđeno da se imenovanje sekretara Narodne skupštine vrši po postupku i na način koji je predviđen za izbor predsednika Narodne skupštine, odnosno da se na imenovanje sekretara Narodne skupštine shodno primenjuju odredbe Poslovnika o izboru predsednika Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da sam u skladu sa članom 24. Poslovnika Narodne skupštine, kojim je predviđeno da kandidata za sekretara Narodne skupštine može da predloži najmanje 20 narodnih poslanika, primio jedan predlog kandidata za sekretara Narodne skupštine.

Predlog vam je uručen u toku sednice.

Kao što ste videli, za sekretara Narodne skupštine predložen je Georgije Marić, koga su svojim potpisima predložila 134 narodna poslanika.

Podsećam da, prema članu 12. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, izvestilac predlagača može da obrazloži predlog.

Da li izvestilac predlagača, Dušan Budišin, želi da obrazloži predlog kandidata za sekretara Narodne skupštine? (Ne želi.)

Pošto smo dobili predlog kandidata za sekretara Narodne skupštine, otvaram pretres o ovom predlogu.

Da li neko od narodnih poslanika želi reč? (Ne želi.)

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem pretres.

Dozvolite mi da, saglasno članu 12. stav 5. Poslovnika, utvrdim listu kandidata za sekretara Narodne skupštine, na kojoj je jedan kandidat, i to - Georgije Marić.

Podsećam vas da, prema članu 13. Poslovnika pre pristupanja imenovanju sekretara Narodne skupštine, Narodna skupština treba da odluči da li će se glasati tajno ili javno.

Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivanjem narodnih poslanika (član 14. Poslovnika).

Predlažem da se imenovanje sekretara Narodne skupštine obavi javnim glasanjem - prozivkom.

Da li ima drugih predloga o načinu glasanja? (Nema.)

Pre glasanja o mom predlogu molim da se utvrdi broj prisutnih narodnih poslanika u sali.

Konstatujem da sednici prisustvuje 213 narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje predlog da se imenovanje sekretara Narodne skupštine obavi javnim glasanjem - prozivkom.

Ko je za ovaj predlog? (Većina.)

Pošto je očigledna većina mislim da nema potrebe da se dalje izjašnjavamo.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova odlučila da se imenovanje sekretara Narodne skupštine obavi javnim glasanjem - prozivkom.

Pošto je Narodna skupština odlučila da se imenovanje sekretara Narodne skupštine obavi javnim glasanjem, glasanje treba da obavimo prozivanjem narodnih poslanika (član 14. Poslovnika).

Pre prelaska na glasanje prozivkom podsećam vas da je članom 121. Poslovnika, uređen postupak sprovođenja javnog glasanja - prozivkom, a pošto smo već danas na taj način glasali mislim da nema potrebe da vas ponovo upoznajem sa načinom glasanja.

Molim sekretara Narodne skupštine da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.

Snežana Đukić

Aleksić Bojana - za, Andrić Vladimir - odsutan, Andrić dr Milena - za, Anđelković Dušica - odsutna, Anđelković Zoran - za, Antonijević Vuko - odsutan, Arnerić Neda - za, Arsić Veroljub - protiv, Arsić Joca - za, Adžić Slobodan - za, Babić Dragoš - za, Bajić Rade - za, Bajčetić Predrag - za, Baralić Rajko - za, Beretić Anita - za, Bešević Branko - za, Biači Anton - za, Binić Dragiša - za, Blažić dr Branislav - protiv, Bogdanović mr Nenad - za, Bošković Zoran - za, Budimović Vlastimir - za, Budišin Dušan - za, Bušetić Toma - za, Vatović Aleksandar - za, Veljković Miroljub - protiv, Veselinović Radoslav - za, Vesić Goran - za, Vlahović Teodora - za, Vojinović Dragoljub - za, Vujić Božidar - protiv, Vukšić Dragan - odsutan, Vučić Aleksandar -odsutan, Vučurović Božidar - protiv, Garčević Vladimir - za, Gligorić Branko - za, Golubović Dušan - za, Golubović Filip - za, Grbić Ljubodrag - za, Grubački Branislav - za, Gudurić Stevan - za, Dacin mr Živodarka - za, Deretić Jovan - za, Dobrosavljević Vladimir - za, Došen Vojislav - za, Dragišić Stevo - odsutan, Drakulović Borivoje - odsutan, Đoković Dragiša - odsutan, Đoković Ljubiša - za, Đurašković Novica - za, Đurić Bratislav - za, Đurišić Marko - za, Ernjaković Milan - za, Živanović mr Srboljub - protiv, Živojinović Velimir - za, Zečević Bogoljub - za, Ivković dr Branislav - za, Ilić Dušan - odsutan, Ilić Miomir - za, Išpanovič Ištvan - odsutan, Jagodić Mihajlo - za, Jakšić Marko -odsutan, Janačković Bratoljub - za, Janković Veselin - za, Janković Vojislav - za, Janković Milan - za, Janjić Dragan - za, Janjić Slobodan -protiv, Jovanović Gvozden - za, Jovanović Dragan - za, Jovanović Zlatan -protiv, Jovanović Milija - za, Jovanović Nataša - protiv, Jovanović Čedomir - za, Jović Nebojša - za, Jovičić Vladan - za, Jojić Petar -protiv, Joković Radič - za, Joksimović Aleksandra - za, Jočić Dragan - za, Juhas Atila - za, Karaičić Boris - odsutan, Kasa Jožef - odsutan, Katić Borivoje - za, Kermeci Karolj - za, Kesejić Stevan - protiv, Kirćanski Olgica - za, Kitanović Tomislav - za, Kovačević Branislav - za, Kovačević Dragan - za, Kovačević Stanko - odsutan, Kolundžija Nada - za, Kostreš Bojan - za, Kragović Ljubomir - protiv, Krstić Aleksandar - za, Krstić Emilija - za, Kurjački Arsen - za, Lazarević Radivoje - za, Lazić Dragan - za, Lazić Đura - za, Leković Nebojša - za, Lilić Stevan - za, Lukić Miloš - za, Lučić dr Miloš - za, Mamula Đorđe - za, Maravić Ljubiša - za, Marinković Dragiša - za, Marinković Milka - za, Marjanski Lazar -protiv, Markićević Miroslav - za, Marković mr Vera - za, Marković Dragan - za, Marković Milan - za, Marković Mihajlo - za, Martić Miroslav - za, Maršićanin Dragan - za, Matić Slavoljub - za, Madžarević Petar - za, Melank Šandor - za, Mijailović Predrag - za, Mijatović dr Borivoje - za, Milenković Jelena - za, Milentijević Dragan - za, Milojević Nataša - za, Milosavljević Milan - za, Milošević Milena - za, Milošević Radmilo - za, Mirković Ljubomir - za, Mirčić Milorad -protiv, Mitrović Siniša - za, Mitrović Sreten - za, Mićić Nataša - za, Mićović Zoran - za, Mihajlov Dejan - za, Mihajlov mr Sredoje - za, Mišić Petar - za, Mišović Radmilo - za, Mojović Gorica - za, Muković Mujo - za, Mucić Ljubomir - za, Naumov Radomir - za, Nežić Višnja - za, Nešović Miloš - za, Nikolić D. Zoran - za, Nikolić M. Zoran - odsutan, Nikolić Kosta - odsutan, Nikolić Tomislav - protiv, Ničić Boško - za, Novaković Borislav - za, Novaković Zoran - za, Obradović Vojislav - za, Obradović Žarko - za, Omerović Meho - odsutan, Pavićević Vasilije - za, Pavlović Branko - za, Pavlović Dragan - za, Pavlović Slobodan - za, Pajtić Bojan - za, Pal Karolj - za, Pal Šandor - za, Panajotović Tomislav - za, Pantelić Dragan - odustan, Patić Predrag - za, Pelević Borislav - odustan, Perić Hranislav - za, Petković Dušan - za, Petković Milisav - za, Petrić Radojko - za, Petrović Marko - za, Petrović Mirko - odsutan, Petrović Petar - za, Petrović Srđan - za, Plužarević Vitomir - protiv, Pomoriški Branislav - za, Pop-Lazić Gordana - protiv, Popadić Sava - za, Popović Aleksandar - za, Popović Dragiša - za, Popović Siniša - za, Popović Srđa - odsutan, Predojev Živica - za, Prodanović Milutin - za, Proroković Dušan - za, Radivojčević Miloš - za, Radovanović Zoran - za, Radovančev Živanko - za, Radoičić Momir - za, Radojković Čedomir - za, Radosavljević Aleksandar - za, Radulović Sima - za, Radulović Slobodan - za, Rafailović Dragan - za, Ristić Boško - za, Rističević Marijan - za, Rosić Mirko - za, Ruždić-Trifunović Leila - za, Ružić Branko - za, Savatijević Radosav - odsutan, Sajkov Aleksandra - za, Svirčević Ratimir - za, Sekulović Vlatko - za, Selaković Živko - za, Selimović Alen - za, Sikimić Srđan - za, Simić Radoje - odsutan, Simonović Velimir - za, Slavković Ljubivoje - za, Soldatović Igor - za, Stamenković Dragoljub - protiv, Stamenković Jakov - za, Stamenković Marina - za, Stamenković Miodrag - za, Stanimirović Bora - za, Stanimirović Milan - za, Stanković Milan - za, Stanulov Milorad - za, Stefanović Aleksandar - za, Stojanović Predrag - odsutan, Stojanović Svetlana - za, Tasić-Maršićević Maja - za, Todorović Dragan - za, Todorović Jovan - za, Tomašević Vukosav - za, Tomić Vojkan - odsutan, Tomić Dragan - za, Tomić Željko - za, Tomović Slobodan - za, Torde Laslo - za, Trajković Branimir - za, Trajković Momčilo - odsutan, Trnavčević Zaharije - odsutan, Tubić Dušan - za, Ćirić Goran - za, Ćirković Zoran - za, Ćulibrk Marko - za, Hiber Dragor - odsutan, Hristodulo Miroslav - za, Hurić Zeldžo - za, Cvetanović Goran - protiv, Cvetković Dušan - za, Čanović Predrag - za, Čizmaš Jon - za, Čolić Dragan - protiv, Čomić Gordana - za, Čukvas Đorđe - za, Šabić Rodoljub - za, Šešelj Vojislav - protiv, Šormaz Dragan - za, Šutanovac Dragan - za.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Pošto smo obavili glasanje za sekretara Skupštine prozivkom, zaključujem glasanje.

Dozvolite da saopštim rezultate glasanja.

Od 222 narodna poslanika, koji su pristupili glasanju, za kandidata za sekretara Narodne skupštine Republike Srbije Georgija Marića glasao je 201 narodni poslanik. Protiv je bio 21 narodni poslanik, uzdržanih nije bilo.

Poštovani narodni poslanici, na osnovu vašeg glasanja konstatujem da je kandidat Georgije Marić dobio većinu glasova narodnih poslanika koji su pristupili glasanju i da je Narodna skupština za sekretara Narodne skupštine imenovala Georgija Marića (aplauz).

Dozvolite mi da gospodinu Mariću čestitam i molim novoimenovanog sekretara Narodne skupštine da preuzme dužnost.

Pre nego što nastavimo rad, želeo bih da u svoje ime i ime svih onih koji su učestvovali u pripremi ove sednice, najiskrenije zahvalim dosadašnjem sekretaru gospođi Snežani Đukić, koja je zaista krajnje profesionalno i veoma stručno i kvalitetno pripremila ovu sednicu. Najsrdačnije joj se na tome zahvaljujem (aplauz).

Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda: - IZBOR RADNIH TELA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Podsećam vas da je Poslovnikom Narodne skupštine predviđeno da Narodna skupština obrazuje odbore. Narodna skupština ima 23 stalna odbora, a broj članova tih odbora utvrđen je Poslovnikom. Poslaničke grupe predlažu članove odbora srazmerno broju narodnih poslanika koje imaju u Narodnoj skupštini (član 27, 45, 46. i 48. Poslovnika).

U skladu sa odredbama Poslovnika, uručen vam je Predlog liste za izbor članova odbora, koja je sačinjena na osnovu pojedinačnih predloga poslaničkih grupa, koje su obrazovane u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine.

Uručeni su vam predlozi za izmene u Predlogu liste za izbor članova odbora Narodne skupštine, koje je podneo narodni poslanik Čedomir Jovanović, predsednik Poslaničke grupe DOS.

Uručen vam je predlog za dopunu Predloga liste za izbor članova odbora Narodne skupštine, koji je podneo narodni poslanik Dragan Marković, predsednik Poslaničke grupe Stranke srpskog jedinstva.

Otvaram pretres o Predlogu liste za izbor članova odbora Narodne skupštine, sa predlozima za izmene koje je podneo narodni poslanik Čedomir Jovanović, predsednik Poslaničke grupe DOS i predlogom za dopunu Predloga liste koji je podneo narodni poslanik Dragan Marković, predsednik Poslaničke grupe Stranke srpskog jedinstva.

Ko želi reč?

Ima reč Čedomir Jovanović.