PRVA KONSTITUTIVNA SEDNICA, 22.01.2001.

OBRAĆANJA

...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Poštovani narodni poslanici, nastavljamo sednicu, uz jedno obaveštenje. Kasnimo zato što je Komisija za utvrđivanje saglasnosti izdatih uverenja sa izveštajem Republičke izborne komisije radila nešto duže nego što se očekivalo. U međuvremenu, dobili ste i ove skupštinske materijale, pa, uz to objašnjenje, ja vas pozivam da sa pažnjom učestvujete u radu nastavka ove skupštine.

Nastavljamo rad povodom prve tačke dnevnog reda - potvrđivanje mandata narodnih poslanika.

Podsećam vas da ste uz saziv ove sednice primili izveštaj Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, koji su održani 23. decembra 2000. godine i (dopunski izbori) 10. januara 2001. godine.

Pre početka ovog dela sednice, uručen vam je izveštaj Komisije za utvrđivanje saglasnosti uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima.

Da li izvestilac Komisije, gospodin Budišin, želi reč? (Ne želi.)

Saglasno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima, konstatujem da je Republička izborna komisija podnela izveštaj o sprovedenim izborima, i:

- da su svih 250 uverenja o izboru za narodne poslanike u saglasnosti sa izveštajem Republičke izborne komisije o sprovedenim izborima - čime je potvrđen mandat svim novoizbaranim narodnim poslanicima.

Poštovani narodni poslanici, dozvolite mi da vam, nastavljajući da predsedavam ovom sednicom, poželim uspešan zajednički rad u predstojećem mandatnom periodu.

Pošto je potvrđen mandat svim narodnim poslanicima, konstatujem da, saglasno članu 27. stav 2. Zakonu o izboru narodnih poslanika, prestaje funkcija narodnih poslanika iz prethodnog saziva. (Aplauz.)

Dozvolite mi da se, u vaše ime, zahvalim narodnim poslanicima kojima je danas prestao mandat.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: - IZBOR PREDSEDNIKA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Obaveštavam vas da sam, u skladu sa članom 11. Poslovnika Narodne skupštine, primio jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

Predlog vam je uručen u toku sednice.

Kao što ste videli, za predsednika Narodne skupštine predložen je Dragan Maršićanin, član Demokratske stranke Srbije.

Podsećam da, prema članu 12. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, izvestilac predlagača može da obrazloži predlog.

Da li izvestilac predlagača želi da obrazloži predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine? (Želi.)

Gospodin Dušan Budišin, narodni poslanik.

Dušan Budišin

Poštovani poslanici, u ime Demokratske opozicije Srbije stavljam predlog Narodnoj skupštini da se za predsednika Narodne skupštine Srbije izabere gospodin Dragan Maršićanin iz Demokratske stranke Srbije.
Gospodin Maršićanin je istaknuti političar naše stranke, ima iskustva na sličnim poslovima. Radio je kao predsednik opštine Vračar, u svoje vreme, kada je opozicija bila na vlasti u toj opštini. Zato ostajemo kod tog predloga i molimo da ga Narodna skupština izabere za predsednika. Hvala. (Aplauz.)
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Čuli ste izvestioca predlagača za kandidata za predsednika Narodne skupštine.
Pre nego što počnemo, pre nego što otvorim diskusiju o ovom predlogu, predlažem da ograničimo trajanje diskusije na 5 minuta.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Ko je za to da diskusija traje 5 minuta? (Većina.)
Da li ste za to da brojimo? (Ne.)
Nema razloga da gubimo vreme, većina je.
Ima li neko da želi nešto da kaže povodom ovog predloga? (Ima.)
Branislav Ivković, šef poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije.

Branislav Ivković

Gospodine predsedavajući, dame i gospodo poslanici, pozdravljam vas u ime poslanika Socijalističke partije Srbije. Želim da imamo uspešan rad u interesu građana Srbije, same Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.
Želim samo da vas podsetim da smo prihvatili rezultate izbora i pored činjenice da su izbori zaista sprovedeni u vrlo teškim uslovima, u uslovima medijskog linča, pritisaka na sve stranke koje se nalaze van DOS - a, a taj pritisak je trenutno aktuelan i u ovoj sali, koliko primećujem, pritisaka koji su išli ka tome da uspostave jedan vid svojevrsnog političkog terora, pa moramo reći i jednu vrstu političkog rasizma, koji je vodio ka tome da se formiraju građani prvog i drugog reda, pri čemu je pojam građana drugog reda bio uglavnom rezervisan za članove Socijalističke partije Srbije.
Mi smo, i pored toga, vrlo rado prihvatili konsultacije koje su organizovane od strane Demokratske opozicije Srbije, od strane kandidata za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i ocenjujemo da su ti dogovori u značajnoj meri odstupali od prethodnog stanja u kojem smo se nalazili, i procenili smo da jednim konstruktivnim pristupom svih nas, u suštini i u interesu građana Srbije, možemo jednim uspešnim radom u ovoj skupštini, pre svega zakonodavnim radom, kako je predsedavajući ukazao u svom uvodnom izlaganju, da zaista učinimo još boljim sve uslove za ukupan privredni razvoj zemlje i za ispunjavanje svih onih socijalnih potreba koje se pojavljuju i koje su u interesu programa Socijalističke partije Srbije.
U tom smislu, ono što je najvrednije, mi smo u tim dogovorima postigli poštovanje principa koji su zaživeli ovde u parlamentarizmu, u višestranačkom sistemu od 1990. godine. Ti principi su podrazumevali da većinska koalicija ili većinska stranka imaju pravo predlaganja predsednika Skupštine Republike Srbije, a da sve ostale parlamentarne stranke, shodno svom procentualnom učešću, imaju pravo na ostala mesta u parlamentu, od potpredsednika Skupštine Republike Srbije, predsednika i zamenika predsednika odbora i na članstvo u odboru.
U tom smislu, mi smo se opredelili da glasamo za predlog Demokratske opozicije Srbije i mi ćemo glasati za kandidata, gospodina Dragana Maršićanina.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
 Izvolite, predstavite se, molim Vas, ja još ne znam sva imena.

Dragan Jočić

Ja se zahvaljujem predstavniku Socijalističke partije Srbije, što je, zapravo, rekao ono što Srbiji treba. Socijalistička partija Srbije, današnjim danom, se odrekla svoje prakse.
Odrekla se da Srbija ne vidi i odrekla se da Srbija ne čuje. Hvala vam što ste podržali taj predlog i zapravo što ste dali jedan novi kvalitet samom sebi. (Aplauz.)
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Hvala Vam. Ima reč narodni poslanik dr Vojislav Šešelj.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ovde je veoma lepo prisustvovati pravom vatrometu zahvaljivanja između SPS-a i DOS-a. Mi volimo sa strane taj vatromet, ali u njemu nećemo učestvovovati, jer će SRS u ovom sazivu Parlamenta delovati kao opoziciona politička partija, a zadatak je opozicije da glasa protiv vlasti. To, da li smo mi sagoreli ili ne, to će se videti u konačnom ishodu, a vi ste suviše mladi, pa ne znate da nema končanog ishoda već prvog dana.
(Glas iz sale: Mladolik sam.)
Malo treba vremena, sačekati da to prođe. Dame i gospodo, što se tiče ovog skupštinskog saziva, on ima pred sobom dve opcije. Prva je opcija da se Skupština i svi njeni organi i tela konstituišu po principu proporcionalnosti. To nalaže parlamentarna praksa civilizovanog sveta i to nalaže parlamentarna tradicija. Naravno, skupštinska većina može tu tradiciju da promeni i da izglasa drugačije. Ne bi to bio ni prvi istorijski slučaj tiranije većine. Mi ćemo se prilagoditi i jednoj i drugoj opciji, jer nas u principu mnogo ne tangira. Ali, dosadašnji pokušaji dogovora da se po proporcionalnom principu konstituiše Republička skupština, da se konstituišu njeni radni organi, nisu bili uspešni. To moram ovde da vam saopštim jer su predstavnici SRS učestvovali u dva navrata u pokušaju dogovora. Pošto ti dogovori nisu bili uspešni, pošto skupštinska većina nije bila spremna da poštuje princip proporcionalnosti, SRS će glasati protiv kandidata DOS-a za predsednika Narodne skupštine.
...
Bogata Srbija

Zaharije Trnavčević

| Predsedava
Hvala. Da li ima još neko reč? Izvolite.

Borislav Pelević

Uvaženi gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, želim, pre svega, da svim novim poslanicima čestitam na današnjoj verifikaciji izbora za narodne poslanike u ime Stranke srpskog jedinstva. Stranka srpskog jedinstva je, zajedno sa svim ostalim predstavnicima parlamentarnih stranaka učestvovala u dva navrata na dogovorima oko formiranja Skupštine, izbora predsednika, potpredsednika, izbora članova parlamentarnih stranaka u odbore Skupštine Srbije i izbora predsednika i potpredsednika odbora Narodne skupštine Republike Srbije. U nekim stvarima smo se dogovorili i to je članstvo u odborima, a u nekim stvarima se nismo dogovorili, a pre svega, o broju potpredsednika Narodne skupštine Republike Srbije i pre svega, o predsednicima i zamenicima predsednika odbora Narodne skupštine Republike Srbije.  Smatram da se možemo dogovoriti i oko toga, s obzirom da smo se na poslednjem sastanku dogovorili da se Skupština konstituiše i u tom cilju oforme tri odbora, Zakonodavni, Odbor za pravosuđe i Administrativni odbor.
Mislim da smo oko toga postigli dogovor i nadam se da ćemo se tog dogovora i držati. Nismo se sporazumeli oko toga da svi predstavnici DOS-a budu predsednici odbora i potpredsednici tih odbora, jer smatram da je to primereno vremenu koje smo odavno prevazišli, a to je bilo u vreme Saveza komunista Jugoslavije. Od kada je nastalo višestranačje u Srbiji, mi smo uvek imali pojedine predstavnike opozicije, kao predsednike ili zamenike predsednika odbora Narodne skupštine Republike Srbije. U skladu sa tim dogovorom, Stranka srpskog jedinstva će podržati kandidata DOS-a za predsednika Skupštine, jer smatramo da je izlišno glasati protiv toga, s obzirom da DOS ima apsolutnu većinu u ovoj skupštini. Prema tome, Stranka srpskog jedinstva podržava predlog da gospodin Dragan Maršićanin bude predsednik Skupštine Srbije. Hvala.