DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Lazar Marjanski

Srpska radikalna stranka
Gospodo narodni poslanici, hteo bih sa par reči da se obratim gospodinu ministru - gospodine ministre, uvek kada sam diskutovao, konkretan predlog sam davao. Što se tiče poreza za poljoprivredu, povećan je od 100 do 110 puta. Znači, zemljoradnici, poljoprivrednici koji su platili porez, treba da računaju od 100 do 110 posto povećanje poreza.
Daću vam jedan primer - u zrenjaninskoj opštini, zbirni porez je bio 93,21 posto, a ove godine biće 185,63. Stopa na zemljište je ostala 12 posto, međutim, vodoprivredni zahvat otišao je na 155 posto. U ovom zakonu predviđaju se mnoge kazne, kazne na nekretninu, kazne na pokretnu imovinu. Da li to znači da će našem seljaku oduzimati traktore, prikolice ili zemlju?
Ovaj zakon ima 180 članova, a 60 članova je samo o kaznama, naplatama, plenidbama, prodaji pokretnih stvari i prinudnoj naplati. Čak se daje mogućnost da se to vrši i noću.
Što se tiče malih firmi i malih preduzeća, smatram da su u teškom položaju. Te male firme neće moći da isplate dobar deo ličnih dohodaka. Mogućnost koja im je pružena za topli obrok i regres je ukinuta. Naime, šta ih očekuje sada, koji porezi - porez na platu, topli obrok, terenski dodatak i regres. Postoje građevinske firme, a i moja firma je građevinska, gde 60-70 posto ljudi radi na terenu, gde imamo prevoz, znači i na to treba da platimo porez. Da li se isplaćuje porez i na noćni rad? To još nisam našao ovde.
Zapravo, oporezuju se tehnička unapređenja i patenti. Tehnička unapređenja i patenti mogu da se oporezuju tek kada se u praksi, u privredi dokaže da imaju unapređenje, da imaju dobit, da proizvod brže izlazi sa trake, nego što je to do sada bilo.
Smatram da bi ovo oporezivanje moglo da dođe tek posle 5 ili 10 godina, kada se utvrdi u samom procesu proizvodnje da je tehničko unapređenje ili patent dokazan u samoj praksi.
Mislim da je ovaj zakon najviše opteretio srednja i mala preduzeća, a naročito poljoprivredu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Pre nego što dam reč narodnom poslaniku Ljubiši Đokoviću, želim da vas obavestim da ste primili ostavku dr Siniše Popovića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izveštaj Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije povodom razmatranja ove ostavke sa predlogom da Narodna skupština na osnovu člana 88. stav 1. tačka 2. i stav 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje prestanak mandata narodnog poslanika dr Siniše Popovića, danom podnošenja ostavke. Saglasno članu 88. stav 1. tačka 2. i stav 2. i 3. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Administrativnog odbora konstatuje da je mandat prestao pre isteka vremena na koje je izabran, narodnom poslanku dr Siniši Popoviću, a izabran je sa izborne liste SPS - Slobodan Milošević danom podnošenja ostavke. Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Ujedno, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata u Narodnoj skupštini Republike Srbije za upražnjena poslanička mesta, a kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine. Uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnih poslanika, radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Takođe, uručen vam je izveštaj Administrativnog odbora, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnih poslanika, s predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima izabranim sa liste DOS dr Vojislav Koštunica, i to, Ljubiši Kesiću, prof. dr Milanu Raduloviću i Miomiru Tadiću. Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i izveštaja i predloga Administrativnog odbora, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Ljubiši Kesiću, prof. dr Milanu Raduloviću i Miomiru Tadiću. A kojima ujedno čestitam na izboru. Izvolite.

Šandor Pal

Po radu ovako kako ste predložili, a mi smo u toku razmatranja jedne tačke dnevnog reda i to sada ne može da se uradi. Može kada ovu tačku dnevnog reda usvojimo, ako zaista želimo da se držimo Poslovnika. Bićemo onda hiljadu puta u situaciji da usred neke tačke dnevnog reda, radimo nešto treće. Kada ovu tačku dnevnog reda apsolviramo, onda to može Skupština da konstatuje, jer mi smo sada u raspravi, a, gospodine Šešelj, ako bismo strogo tumačili Poslovnik, ovo nije čak ni na dnevnom redu. Prema tome, započeli smo jednu tačku dnevnog reda i red je da to bar završimo, pa onda, a  to je pola sata, sat vremena, pa bar da se držimo formalnosti.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Ovo nije tačka dnevnog reda i ne može ni da bude na dnevnom redu. Ovo je samo informacija i konstatacija u momentu kada ste vi to dobili, to sam konstatovao radi efikasnosti rada i da poslanici, čiji je mandat potvrđen, mogu da budu obavešteni, da prisustvuju sutrašnjoj sednici. Ništa više i dalje od toga. Nije prekršen ni duh ni slovo Poslovnika, ako mislite da jeste, kažite mi kog člana, pa da vidimo o čemu se radi. Da li se slažete? Hvala.
Reč ima narodni poslanik Ljubiša Đoković, a posle njega narodni poslanik Milorad Mirčić. Pošto narodni poslanik Ljubiša Đoković nije tu, reč ima narodni poslanik Milorad Mirčić, a posle njega narodni poslanik Miroljub Veljković.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Prvo bih pitao gospodina ministra, gde vi tako jeftino nabavljate hranu, posle ovih poreskih zakona, da kažete svima nama, da odemo, da iskoristimo tu pogodnost. Gospodine ministre, ako su vas obmanuli, ne možete vi više javnost obmanjivati, narod ide na pijace, narod ulazi u prodavnice, narod kupuje, narod posle donošenja onih zakona, koje ste vi predložili, mnogo skuplje plaća osnovne životne namirnice. To što je pojeftinila mašina za pranje veša, to što su pojeftinile uvozne cigarete, nemojte gospodine ministre da bacate prašinu u oči. Šta je tu teško da priznate. Ili ste u svađi možda sa onim guvernerom Narodne banke, a što se zove Dinkić. On otvoreno u javnosti izinosi podatke kako je sa vašim predlozima fiskalnih zakona izvršen inflatorni udar i da NBJ mora brzo da reaguje sa rezervama, naravno deviznim rezervama, a kako bi se sprečila mogućnost veće inflacije.
Naravno, i on je kao i vi. On, pored poskupljenja hrane, nudi nam mogućnost da kupujemo uvozne automobile na rate, koje traju tri do četiri godine. Možete misliti kakva je to radost i kakva je to povoljnost za narod i naciju, koja se jedva održava na ivici egzistencije. No, međutim, pošto je zakon predložen od strane Vlade, jasno je da su u suštini sve poreske stope zadržane, ali je povećana osnova. U osnovu za obračun poreza na dohodak građana ulaze sada one stavke koje ranije nisu bile, a to su, kao što smo vas mi srpski radikali gospodo iz DOS-a upoznali, jer očito ne čitate ovaj materijal, regres, dodatak za topli obrok i to je dodatak za teren, odnosno za prevoz.
Šta ste hteli, gospodine ministre, da kažete, da je ekonomska situacija povoljna u Srbiji, da je privredna klima i te kako izuzetno povoljna, da bi vi mogli sa ovim poreskim stopama, koje su kako kažete u evropskim okvirima, dodatno da opteretite iovako slabu privredu. Zamislite kakve će posledice biti, osim što neće primati platu, osim što će mnogi radnici biti otpušteni, vi ćete povećati broj socijalnih slučajeva, koji su ovih dana ili u proteklom vremenu koliko - toliko primali neku crkavicu. Vi ćete ih sada dovesti na biro za zapošljavanje, dovešćete ih u red u narodne kuhinje, vi ćete im deliti hranu, vi ćete biti ti humanisti koji vodite računa o radnicima.
Bolje bi bilo, ministre, da ste pogledali realno kakva je situacija, ekonomska, kakva je situacija u privredi, kakva je situacija uopšte u Srbiji, pa da tek onda na osnovu realnog stanja predlažete zakone, odnosno zakonske stope. Uprošćeno govoreći, vama iz korporacije DOS, pošto vi to najbolje shvatate kada vam čovek uprosti, mada nećete da priznate, da hipotetički pretpostavimo da je Nikola Tesla živ, on bi plaćao veći porez nego Lepa Brena i veći porez i od Zorana Đinđića. Evo kako, na osnovu ovih zakona bilo bi mu priznato samo pet godina razmišljanja za njegove pronalaske. Jer vi toliko ovim zakonom predviđate da čovek ima pravo da uživa nadoknade za svoje pronalaske, samo pet godina.
Drugo, Lepa Brena bi u međuvremenu, po odluci ministra, koji ima ingerencije da odlučuje o učestalosti njenih javnih nastupa, od njenih prodaja nosača zvuka, a po ministrovim kriterijumima, ona bi stekla veliki kapital. Zbog čega bi Nikola Tesla veći porez plaćao od Zorana Đinđića. Po više osnova. Prvo, zato što je svima nama i vama valjda, a i vama iz DOS-a, poznato da je uložio svoju pamet, inteligenciju da bi nešto izmislio. Zoran Đinđić je dobio veće pare, a niti je pamet niti je inteligenciju uložio, a dobio je Bambija. Za tu nagradu koju je dobio u Nemačkoj, za odanost i vernost, nema nigde podatka da je platio, kao rezident, porez. Drugo, jedan deo svojih poreskih obaveza plaća u drugoj federalnoj jedinici za ono sve što poseduje, što plovi Jadranskim morem, a što je pod ingerencijom Crne Gore, odnosno Mila Đukanovića, Đinđić još nije dostavio potvrdu. Ne bi bio problem njemu da dostavi potvrdu, naravno falsifikat, jer je pre 7 godina sam izjavio da je toliko vešt u falsifikvanju da je falsifikovao režijsku voznu kartu u Nemačkoj. Zamislite koji je to red falsifiktora kad Nemce prevari na falsifikatu.
(Predsednik: Gospodine Mirčiću, pričamo o Predlogu zakona o porezu na dohodak građana.) Da, ali samo uprošćujem, predsedniče, da bi shvatili. Razumem da vi iz DSS-a pročitate poneki zakon. (Predsednik: Previše ste uprostili, gospodine Mirčiću.) Na kraju krajeva, i to je razlog što ste se odvojili od ovih. Oni ništa ne čitaju.
Gospodine ministre, možda bi bolje bilo da sad izađete i da kažete da ste prihvatili neke amandmane ili predloge amandmana koje je predložila SRS. Neće vam kruna s glave pasti, što narod kaže, ako priznate da ste bar neku pametnu ideju iskoristili, bar neko realno ili optimalno rešenje u Predlogu svog zakona. Ako se budete hvalili da je sve ovo vaše rešenje, da prikrivate ono što ste u međuvremenu preuzeli preko odbora i kao Vlada, u vidu amandmana, od SRS-a, neće vam to toliko pomoći da se operete pred narodom, koji, gospodo, hteli vi to ili ne, ali sve teže i teže živi.
Uostalom, vidite kakvo je raspoloženje i kako je prihvaćena ova vaša politika od strane naroda. Najbolje je to u pauzi objasnio predsednik Skupštine. Izašli ste na lokalne izbore u opštini Odžaci odvojeno, DSS posebno od DOS-a. DSS vas je pobedio. Takav ugled vi uživate iz DOS-a, a DSS koristi još malo kredita. Ne otkačite li ove autonomaše i ovako nesposobne ministre... (Predsednik: Gospodine Mirčiću, pređite na temu dnevnog reda.) Šta je bilo, predsedniče, zar nisu tačni rezultati? Recite koliko ste pobedili. Predsedniče, da li nisam tačno naveo? (Predsednik: Gospodine Mirčiću, ne analiziramo rezultate dopunskih izbora, kojima sam ja zadovoljan, ali vi pričajte o Predlogu zakona, najljubaznije vas molim.) Šta vi mislite, da su rezultati lokalnih izbora u ovoj opštini deo vaše popularnosti? Ne, gospodo, nego onoga što ste donosili. Zamislite, vama je popularnost pala od 5. oktobra. Zbog čega? Zato što ste donosili takve zakone, koji još više otežavaju život narodu. Zbog toga vam navodim ovo kao primer. Uostalom, vi najlakše shvatate kad vam se navede neki primer. Znam da vi to nećete priznati.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miroljub Veljković, a posle njega narodni poslanik Goran Cvetanović.

Miroljub Veljković

Gospodine predsedniče, nije mi jasno, ako ste već objedinili diskusiju o paketu poreskih zakona, kako to da ste samo ovaj zakon izdvojili iz paketa poreskih zakona? Recimo, u paketu poreskih zakona dodali ste Zakon o stanovima. Interesuje me koji je to stručnjak predložio? Pretpostavljam, sekretar Skupštine. Takav predlog samo od njega može da potekne. Ministar Đelić je malopre rekao da nema ništa novo, radikalno novo, u ovom zakonu o porezu na dohodak građana. To je tačno. Zakon je uglavnom prepisan, znači u odnosu na rešenje koje smo imali do sada.
Međutim, ono nešto malo što je novo u tom zakonu je katastrofalno, gospodine Đeliću. Ovaj predlog zakona je loš i direktna je posledica rasipničkog budžeta za 2001. godinu, koji su poslanici DOS-a na prošlom zasedanju Narodne skupštine podržali i usvojili. Znači, prvo ste usvojili takav budžet na prošlom zasedanju Narodne skupštine. Normalno, sada taj i takav budžet morate napuniti. Kako napuniti? Preko grbače naroda. Kažete u pismenom obrazloženju, u ovom nacrtu zakona, da su osnovni pravci u oblasti oporezivanja na dohodak građana, sledeći: najpre, potpuno afirmisanje sistema bruto zarada, kao osnovice poreza. Vi to hvalite, malopre, kao dobro rešenje. Vi kažete da je to prava stvar. Međutim, moram da vas upozorim, stručna javnost, sindikati i svi zaposleni tvrde da je to loše rešenje. Vi zaposlenim građanima oporezujete: topli obrok, regres, službena putovanja, stipendije đaka i studenata, hranarine sportistima. Jednostavno, vi građanima oporezujete sve. Vi, gospodo iz Vlade, dušu nemate.
Zatim, vi ovim zakonom, maltene ukidate paušalno oporezivanje. Vi nameravate da sitne zanatlije naterate da formiraju čitave računovodstvene sektore. To u stvarnom životu nema nikakvog uporišta. Pa, neće valjda čovek koji prodaje hamburgere na ulici da ima šefa računovodstva u svojoj radnji? Zamislite krojača, obućara, obućarsku radnju, krojačku radnju, kako se bakću sa periodičnim obračunima, završnim računima itd.
Dalje, vi ovim zakonom ukidate sve poreske olakšice sitnim privrednicima, odnosno ljudima koji žive od bavljenja samostalnom delatnošću. Vi ćete ovim zakonom pozatvarati te male firmice. Ne znam da li ministar Đelić zna koliko ljudi živi od tih delatnosti danas u Srbiji? Sve države sveta pospešuju takve delatnosti kroz razna poreska olakšanja, jer je to sektor koji zapošljava mnogo ljudi. Vi znate šta je jedan Japan uradio, recimo u tom sektoru male privrede, da ne govorim čak i ta Francuska, odakle dolazi ministar Đelić, itd. Mi ćemo ovakvim poreskim rešenjima upravo zatvoriti te delatnosti. To su takozvane obiteljske, porodične firme. Znači, to zapošljava dva do tri čoveka, znači, ljude iz porodice i eventualno, jednog do dva radnika. Ovakvim poreskim rešenjima mi ćemo te radnjice pozatvarati. Vi radite suprotno od onog čemu su vas učili u Francuskoj, gospodine Đeliću.
Kažete da započinjete poreske reforme. Ovo je, ono što smo usvojili na prošlom zasedanju, onaj set poreskih zakona, i ovo što ćemo usvojiti uz podršku ove ćutljive većine iz DOS-a, to je pravi turski harač, i to iz onog vremena Otomanske imperije.
Poštovani poslanici, amandmanima ćemo probati da popravimo vladin predlog. Nadam se da će kod vas prevladati razum. Ne usvajajte nešto što neće moći da zaživi. Jednostavno, narod ovolike namete neće moći da plati.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Goran Cvetanović, a posle njega narodni poslanik Nataša Jovanović.

Goran Cvetanović

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, zaista imam razumevanja za ministra finansija koji je zakasnio, jer pretpostavljam da je on verovatno išao da plati porez na dohodak u Parizu, tako da je njegovo zakašnjenje opravdano. Ali, zaista nema opravdanja za njegovo iznošenje u javnost da je, od kad su novi poreski zakoni stupili na snagu, povećanje cena u maloprodaji i veleprodaji samo za 1%. Verovatno je ministar sve vreme bio van zemlje, tako da nije u toku.
Po novom zakonu, koji je ministar predložio, oni koji do sada ionako nisu plaćali plate svojim radnicima, verovatno njihove firme idu u stečaj. Navodno, država će preuzeti obavezu da zbrine radnike, eventualno da im obezbedi posao ili prekvalifikaciju, kako bi našli zaposlenje i dobili prihode od koji bi kasnije mogli da žive. Poslodavac je dužan da uplati doprinose, čak iako se plate ne isplate.
Osnovni cilj ovog novog poreskog paketa DOS-ove vlasti i uterivanja para u državnu kasu jesu visoki budžetski rashodi, neelastični odnosno nefleksibilni. Zbog toga se ne biraju sredstva da se dođe do para, pa se i ne misli na posledice takvog ponašanja. Ekonomske prilike se sve više i više pogoršavaju, jer Vlada ništa ne preduzima da se velika preduzeća, u kojima je zaposleno više od 50% zaposlenih ljudi u Srbiji, pokrenu da proizvode, pa se plašim da će nova vlast uskoro početi da štampa novac.
Moramo znati da novčanu naknadu trenutno prima 47.393 radnika koji su ostali bez posla i da se očekuje veći priliv radnika koji će u narednom periodu biti proglašen viškom, odnosno biće nezaposlen. Novina je da se predlaže ukidanje odredbe po kojoj su radnici, koji su na biro došli posle 30 godina rada odnosno staža, naknadu mogli da primaju ranije do penzionisanja ili novog zaposlenja, a sada to pravo imaju samo 24 meseca. Postavljam pitanje - koje će to preduzeće prihvatiti radnike koji već imaju godinu ili dve do penzije?
Na kraju bih samo rekao da bi poslodavcu, po ovim novim poreskim zakonima, mogla da se izrekne čak i zabrana obavljanja delatnosti u periodu od 60 do 90 dana ako ne isplati minimalnu zaradu. Postavio bih praktično pitanje - u slučaju da se zabrani rad od 90 dana, to je tri meseca, šta će biti sa prehrambenim proizvodima u tom vremenskom periodu, jer će sigurno doći do promene organoleptičkih svojstava, ili recimo ako se radi o tekstilnoj industriji, ako je zimski period pa nastane zabrana tri meseca, za ta tri meseca se promeni sezona, pa više ta roba ne može da bude interesantna za tržište? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

 Pretpostavljam, gospođa misli da će Patrijarh Srpski, gospodin Pavle, uputiti poslanicu pravoslavnim vernicima za neki dan za naš najveći hrišćanski praznik, a što se mene tiče, ja sam poslanik u Narodnoj skupštini, Nataša Jovanović.
Dame i gospodo narodni poslanici, poreski sistem koji vi predlažete kao modernizaciju po uzoru na evropske standarde, na ono što propisuje Međunarodni monetarni fond, Svetska banka i sve one organizacije od kojih vi očekujete pomoć, a koja neće stići našoj zemlji, trebalo bi da bude takav da se on rekonstruiše u pravom smislu reči, da od građana i od privrede, realnim poreskim stopama, zahvati ono što su građani u mogućnosti, posle skoro 10 godina sankcija, i privreda ovakva kakva jeste, da plate i podrazumeva da će takvi realni zahvati od građana i od privrede da omoguće da se ostvare prihodi koji će na najpravilniji način da se raspodeljuju i da se stabilizuje zakonska regulativa.
Kao što rekoše poslanici Srpske radikalne stranke koji su pre mene govorili o ovom predloženom zakonu o porezu na dohodak građana, vi u osnovi ništa niste u zakonskoj regulativi promenili, osim što ste povećali poreske stope i, kako vi kažete, afirmisali ste sistem bruto zarada, na koji će da se zaračunava porez od 14%.
Još pre mesec dana, kada je u javnost procurela prva vest o ovim famoznim paketima poreskih zakona, zaista su se mnogi radnici, gotovo svi radnici i svi zaposleni u našoj državi, bez obzira da li se nalaze u situaciji da koliko-toliko nešto proizvode, da li rade u državnoj upravi itd. ili oni koji su već godinama na neplaćenom, odnosno plaćenom odsustvu pa su zabrinuti za svoju egzistenciju, upitali dokle će to da nas dovede i šta će se desiti sa pukim preživljavanjem njih samih i članova njihovih porodica, koji su mogli kako-tako samo neke od životnih namirnica da nabave putem novčane nadoknade za topli obrok, ili da koriste novac za javni prevoz, ili novac koji je u određenom iznosu predviđen za godišnji regres, a koji nisu mogli da iskoriste za odmor svoj i svojih porodica.
Ministar Đelić je mnogo toga obećavao i svojim zapadnjačkim rečnikom - onako kako ga vi hvalite i jednom prilikom je i sam premijer Đinđić rekao - za njega on je čist genije - pokušao da objasni, koristeći pre svega državnu "dosoviziju", a onda i sve druge medije, davajući razne intervjue po novinama, kako ovo ništa neće da bude strašno, kako to nije nikakav udar na džep stanovnika, a u stvari trebalo je da kažete, gospodine ministre, i pre 15 dana, kada su u ovoj skupštini poslanici iz vaše, kako reče kolega Mirčić, interesne grupacije DOS-a usvojili porez na promet u iznosu od 17% i akcize, da se ovim daljim paketima poreskih zakona, o kojima će u drugom delu rasprave da bude reči, sprema još jedna pljačka građana.
Kažete da to nije visoka stopa i da će u svakom slučaju građanima da bude bolje. Podsećate me na gospodina Marića, koji u jednom dopisu kaže za nekoga ko je oštećen i kome su uskraćena prava, njemu će da bude bolje. Kako će zaposlenima da bude bolje ako vi idete na to da oporezujete topli obrok, da oporezujete regres, a firme su u obavezi po zakonu da prvo državi isplate te namete, a onda ako mogu, poslodavac se tu striktno ne obavezuje, da isplate i zaposlenima.
Govorili ste o nekoj tempiranoj bombi. Zaista ne znam za kakve ste bombe i kakve eksplozive stručnjak. Pretpostavljam da se razumete u to kada koristite tu terminologiju. Ali, kada ja kažem "tempirana socijalna bomba" pre svega mislim na one gradove u Srbiji u kojima je na desetine hiljada ljudi nezaposleno, rade uz minimalnu naknadu i one koji rade u industrijskom i metalskom kompleksu koji su svih ovih 10 godina, iako su primali, pod uslovima neviđenih sankcija i blokade, zarade koje su mogle da im se isplaćuju i preživljavali na taj način što su svakog meseca dobijali taj topli obrok u gotovinskom iznosu.
Govorite da će njima da bude bolje jer će im to biti bolja osnovica za obračun njihovih penzija, vi koji ste mnogo toga obećavali, pre svega onih 6 milijardi, čim vas primi u "zagrljaj" i Međunarodni monetarni fond i Svetska banka, kako će ovde da dođu ne znam koliki krediti, kako će naša privreda da se oporavi, trebalo je da izađete sa konkretnim predlogom kako da reformišete naš penzijski fond, kako da učinite da penzije budu još redovnije i da budu veće, a ne da obećavate građanima kako će njihova budućnost biti sigurnija i bolja zbog toga što će im u bruto zaradu ući topli obrok i regres.
Čini mi se, a i očigledno je iz ponašanja svih poslanika iz DOS-a i svih ministara koji su u izbeglištvu, egzilu, jer njih uopšte ovde nema, osim vas koji ste sa Orlija pravo sleteli u Narodnu skupštinu Republike Srbije, da nemate sluha za ono šta se dešava i da ste zaboravili okolnosti i uslove pod kojima ste došli na vlast.
Uvek ću koristiti ovu govornicu, kao i svi poslanici Srpske radikalne stranke, da vas podsetim pod kojim uslovima i pod kojim okolnostima ste došli na vlast - uz pomoć vaših mentora, pre svega Amerike.