DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević, a posle njega narodni poslanik Vitomir Plužarević.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Dame i gospodo narodni poslanici, nisam ni mislio da se javim za reč, ali jedan govornik pre mene spomenuo je dve teme, poljoprivredu i Vojvodinu. Pošto je on odstupio malo od dnevnog reda, dozvolićete da i ja odstupim, zato što neke stvari moram da branim.
Taj govornik je 10 godina u opozicionoj stranci. Dobro je rekao da je u prošlih 10 godina poljoprivreda pretrpela najveći teret. Međutim, za tih 10 godina on nije tražio ostavku Jove Babovića, nije tražio ostavku ni Kižgecija, a nije tražio ostavku ni Ivka Đonovića. To su tri ministra koja su zadala smrtni udarac srpskoj poljoprivredi, naravno, uz dve ili tri partije koje su podržavale te ministre i tu vladu.
Deset godina smo mi sanjali da se oslobodimo nekih poreza, kao što je na primer porez na đubrivo, porez na semena, porez na dizel, porez na krmne smeše, stočno hranivo, zaštitno bilje, na akcizu proizvodnje sredstava za zaštitu bilja. Deset godina smo sanjali o tome i konačno kada smo pobedili, Vlada je imala sluha i to je uvažila i te poreze skinula.
Vlada je takođe imala sluha i nije podizala katastarsku osnovicu seljacima, tako da im je porez ostao na istom nivou kao i prošle godine, uprkos inflaciji. Dakle, ovo je prva Vlada koja je imala malo sluha za poljoprivredu i čudno je da neko traži ostavku ministra poljoprivrede ili zamera Vladi na poljoprivrednoj politici.
Druga stvar je Vojvodina. Kada dođe neki Crnogorac i zamera nama zato što se zalažemo za ekonomsku autonomiju Vojvodine - niko ne zamera Crnoj Gori što traži čak i nezavisnost, samostalnost itd. To nije dobro, ali mislimo da je to njihov put. Ali, onda se nađu neki njihovi pripadnici, navodno srpskog roda, koji zameraju nama iz Vojvodine što tražimo ekonomsku autonomiju, autonomiju koja će biti u sastavu Republike Srbije. Tu nema ništa neprijateljsko prema državi Srbiji. Izvinjavam se što sam odstupio od dnevnog reda, a sada bih nešto rekao o porezima.
Nismo zadovoljni postojećim rešenjima, kao ni većina građana. Međutim, to je nužno zlo, jer deset godina tri vladajuće partije su raubovale poljoprivredu, privredu, industriju, kao da smo deset godina bili u muzeju. Tehnologije su iz 70-tih godina, sve je izraubovano, sve je korišćeno da bi ljudi nekako preživeli. Napravljena je jedna opšta sirotinja. Politikom jeftinog kafanskog patriotizma stvorena je jedna razbojnička država, kapital je pregrupisan, obogatilo se 1% ljudi, a 99% nekada dobrostojećih građana srednjeg staleža postalo je siromašno.
Oni ljudi koji su vodili tu politiku jeftinog kafanskog patriotizma, zbog koje su drugi ljudi ginuli, zbog koje su drugi ljudi ostali bez kuća, postali siromašni, sada se pojavljuju kai dušebrižnici, onda koji su napravili sirotinju, sada kukaju nad sirotinjom. Vi ste napravili tu sirotinju, vi ste ih osirotili. Pod vašom vlašću su ostali bez novca, bez kapitala, bez kuća, bez života. Vi sada zamerate nama što raspisujemo porez na sirotinju?
Mi nismo zadovoljni rešenjima, ali moramo krenuti od nečeg realnog. Vi ste imali budžet, ali ste ispod budžeta imali i prolazne račune. Vi ste štampali novac. Vi ste govorili da treba štampati novac. Štampanje novca je najbolji porez na stanovništvo. Napravite manji budžet, naštampate 70% novčane mase, to je 70% dodatnog poreza. Vi ste tako krili "namete na vilajete", a sada vi kukate.
Nismo zadovoljni rešenjima, nismo zadovoljni ni ovim zakonom, ali to je nužno zlo, to je nužna mera. To je prvi korak da dođemo do pravog sistema, da razvijemo privredu. Vi ste prošlost i mi sa vama ne treba da razgovaramo. Vaše stranke treba zabraniti, ne treba sa vama da se takmičimo. Koja ste vi opozicija?
U prošlom sazivu bilo je 5,6 opozicionih poslanika. Ton nam je uvek bio prekrivan, ali mi ne koristimo sada pravo većine da to vama osporavamo. Šest poslanika niste mogli da saslušate. Sednice su trajale tri sata. Vi se sada bunite? Vaše partije treba zabraniti. Vi ste prošlost, vi ste aveti. Mi smo budućnost, vas treba zabraniti. Mi treba da se takmičimo. Hvala.
(Vojislav Šešelj se javlja za repliku.)
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, sistuacija u poljoprivredi je pola veka pogoršavana. Kada je počelo pogoršavanje? Odmah posle Drugog svetskog rata, kada su otac i stric Dragana Veselinova čupali seljacima brkove i nasilno ih terali u zadruge. Otac i stric sadašnjeg ministra poljoprivrede, a Marijan Rističević je iz njegove stranke. (Glas sa mesta: I Čovićev deda.) Možda je bio i Čovićev deda, ali to ne znam i to što ne znam, ne govorim, za razliku od vas DOS-ovaca. Ali, Čović je bio tu negde sigurno, vi to znate.
Zatim, dolazi ovaj period sankcija, blokade, rasturanja prethodne Jugoslavije itd. Ono što su uradili otac i stric, to posle radi Dragan Veselinov u izdajničkom taboru. Oni su uništavali seljake, a ovaj je pokušao da dotuče srpsku naciju. Sa svim neprijateljima srpskog naroda oni su pristajali, sa svim, i pomagali im zdušno protiv Srbije i Jugoslavije. I evo, i sada taj isti Marijan Rističević i njegov šef Dragan Veselinov sve rade da dotuku Srbiju. Ova njihova autonomaška projekcija je svima jasna i opšte poznata. Njen je cilj Vojvodina republika i nezavisnost Vojvodine. A koja je moralna potka te politike, videlo se u prošlom mandatu, kada je Dragan Veselinov, na jedan krajnje podmukao način, obmanuo Nenada Čanka, da bi ga izbacio iz Narodne skupštine i da bi ovog čoveka, koji govori o avetima, ubacio u Skupštinu. Ovaj čovek se verovatno prepoznaje negde u ogledalu. On govori o zabranama stranaka.
Naravno, svaki onaj koji nema argumenata, pribegava topuzu. Pošto DOS nema nikakvih argumenata, on je najčešće spreman da se lati topuza. Vi, DOS-ovci, koji se zalažete za ovakvu poresku politiku, zaboravljate da su u vašim redovima našli utočište najveći utajivači poreza. Evo jedan od njih, zove se Miodrag Kostić, on je finansijski direktor Demokratske stranke i kum Nenada Čanka. On duguje 1.400.000 dinara poreza, a neće da plati, jer je pod zaštitom DOS-a, Republičke uprave javnih prihoda, filijale Novi Sad itd.
Ne znam, Gordana Čomić je izbegla da da svoje javno mišljenje o ovom slučaju. Ona je saopštila da nije stvar Demokratske stranke da se o tome izjašnjava. O tome će državni organi. Državni organi su DOS-ovski, a oni ćute. Znači, tamo gde je neko član DOS-a, može do mile volje, do guše da uđe u kriminal. Ako nije član DOS-a ili nije spreman da se naknadno učlani i plati izvestan reket, njemu preti zatvor, likvidacija i mnoge neprijatne stvari. Sada mi je jasno, čudio sam se što je 95% JUL-ovaca preko noći prešlo u DOS.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Gospodine Šešelj, opominjem vas zbog prekoračenja vremena.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Završavam, budite strpljivi, još deset sekundi. A vidim i svi oni, koji su u SPS-u bili poznati po kriminalnim radnjama, preko noći su u DOS-u. Kao, uvek su oni bili za DOS, samo su se do sada vešto prikrivali.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Pravo po Poslovniku na repliku ima Marijan Rističević, zbog povrede Poslovnika.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

Povređen je Poslovnik, član 96. Za razliku od gospodina, koji je govorio pre mene, taj član kaže: Ukoliko se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku, ima pravo na repliku.
Gospodina nisam pomenuo, sam se prepoznao po avetima i to je njegova stvar. Ali, on je ovde širio ortodoksne nebuloze. Tvrdio je da smo Dragan Veselinov i ja izdajnici i hoćemo da dotučemo Srbiju. Šta ćemo mi to da dotučemo, što oni već nisu dotukli. Šta mi možemo da izdamo? Nema ništa što on nije izdao, od Karlobaga, Ogulina, Virovitice dogurao do Karlovčića, Petrovčića, Surčina (smeh u sali). To je, kao, država posle njega. Kome ćemo mi brkove da čupamo? Njemu sigurno ne možemo, jer ih nema. Mi ćemo njega patentirati, to je najbolje sredstvo za rušenje diktatora. Prilepiš diktatoru njega i za dve tri godine padne. Služio je Tita dve-tri godine i pao. Služio je Slobu dve-tri godine, ovaj pao. Sada ćemo ga izvesti u Irak. Na mestu Sadama Huseina bih se zabrinuo. Znači, prilepimo ga tamo, za dve-tri godine će ovaj da padne, možda će Amerikanci nešto i da časte, jer čovek ruši diktatore. Ne znam kako će tamo proći bez brkova, ali kada je ovde prošao kao vojvoda bez brade, i tamo će proći kao irački pukovnik bez crnih brkova.
Meni je mnogo žao što nismo ovde uveli porez na glupost. Mislim da bi gospodin platio najveći porez. Hvala.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Pravo na repliku ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Dame i gospodo, pominjanja imena Demokratske stranke, kojom rukovodim u okviru DOS, učinjeno je preko dve teme. Najpre, interpretacija kada se citira, treba dati tačno i ne treba dati u okviru te interpretacije svoju sliku sveta. Mogu da razumem zašto ovde nikako ne može da se razume da može da se dobije na izborima i da se radi po zakonu. Dakle, sve informacije, koje su ovde pomenute, jesu stvar pravosudnih i državnih organa, a ne političkih stranaka.
Druga tema, koja se ovde zloupotrebljava, pogrešno citira, jesu zaključci sednice Skupštine Vojvodine, održane 29. marta 2001. godine u Novom Sadu. Dva zaključka je donela Skupština.
Prvi glasi: Polazeći od autonomije Vojvodine, u okviru demokratske države Republike Srbije, potrebno je da Skupština AP Vojvodine, preko Odbora za utvrđivanje i ostvarivanje nadležnosti AP Vojvodine, ostvaruje neposrednu i punu saradnju sa nadležnim odborima Narodne skupštine Republike Srbije u fazi predlaganja zakona i drugih opštih akata, kao i u fazi njihovog prethodnog razmatranja u Narodnoj skupštini, a u cilju uređivanja odnosa u pojedinim oblastima na najcelishodniji i pravno moguć način.
Drugi zaključak: Zadužuje se Izvršno veće AP Vojvodine da u okviru svojih nadležnosti ostvaruje stalnu i neposrednu saradnju sa ministarstvima i Vladom Republike Srbije, u funkciji predlagača i obrađivača zakona i drugih opštih akata, kako bi zakonodavne inicijative pokrajinskih organa bile predmet razmatranja već u prvim fazama izrade zakonskih tekstova.
To su zaključci Skupštine Vojvodine, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i drugim propisima, koji se odnose na nadležnosti Vojvodine.
I tako će biti. Ko drugo sanja u državi, koji ima nameru da proizvodi strah u državi, naleteće na iste pravosudne organe. Hvala vam. (Aplauz.)
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik, gospodin Vitomir Plužarević.
(Milorad Mirčić, sa mesta: Povreda Poslovnika).
Dobro, narodni poslanik Mirčić.