DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Mogu da razumem da postoji jedna kolegijalnost vas koji sedite za stolom, predsedavajućih, ali ne smete da dozvolite odstupanja od ovog poslovnika. Povređen je član 95. Pošto je gospođa Čomić izašla za ovu govornicu, reklamirajući povredu Poslovnika, odnosno. . .
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Ona je imala pravo na repliku.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Da, bila je replika, a uopšte nije bila prozvana. Njena izjava je data onako kako piše u ovom dokumentu, ali je iskoristila priliku da proklamuje autonomiju, odnosno kako je oni nazvaše, ustavno ustrojstvo Vojvodine.
(Vladan Batić, sa mesta: Koliko imate poslanika u Vojvodini.)
Ministre, polako sa tim aparatom što baratate. Ako je izašao da replicira, onda treba navesti istinu, šta stoji ovde u ovom dokumentu.
Drugo, imamo mi iskustva sa ovakvim pričama, ekonomska autonomija. Narod je gledao direktan prenos Skupštine Vojvodine. . .
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Tražili ste reč po Poslovniku, gospodine Mirčiću, opominjem Vas.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Srpska radikalna stranka
Možete da me mrzite, a sve ste  imali priliku da vidite u Skupštinu Vojvodine. Molio bih vas da prema svima imate jednak odnos koji je propisan ovim poslovnikom, a ne da se reklamiraju protivustavne odluka Autonomne pokrajine Vojvodine, nemojte misliti da smo toliko naivni, da ne znamo šta znači Arhiv Vojvodine, da ne znamo koliko je značajna Matica Srpska, Srpsko narodno pozorište. Šta mislite, da je većinski srpski narod toliko naivan?
Nemojte se igrati sa tim.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik, gospodin Vitomir Plužarević, a sledeći prijavljeni za diskusiju je gospodin Vladimir Garčević.

Vitomir Plužarević

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, po izlaganju gospodina ministra Đelića ispada da se ništa novo u ovom zakonu ne događa. Sve što je bilo staro, sačuvano je. Samo je procenat svih davanja povećan, a on to nije rekao tako, već je to apsolvirao u stavci bruto zarade. Mi ovim zakonom treba da demontiramo tempiranu bombu koja je u srcu Srbije, a zamislite ta tempirana bomba su topli obroci, terenski dodaci i regresi. To su davanja koja su poslodavci imali obavezu da isplate radnicima bez plaćanja poreza.
Kako će sada poslodavci u ovim uslovima koji su još teži od prethodnih, to da izvrše. Neće moći nikako. Poslednjih 15 godina mi se nalazimo u delikatnoj političkoj i ekonomskoj situaciji. Nismo to mi, srpski radikali, koji danas o tome raspravljamo proizveli, niti smo doveli do tog stanja. Rečeno je da će radnici kada dobiju platu, kada se na nju plati porez državi, dobiti svoja prava. Koja su to prava, kada se priprema već veliki voz za transport naših radnika, jer nisu ni stručni ni sposobni da prihvate ovu transformaciju koja dolazi sa Zapada. Šta oni mogu da rade kada nisu kvalifikovani i treba da se dokvalifikuju, to je šok za radnike.
To što država uzima od radnika poreze, vara se ako misli da će se obogatiti. Naš dijalog, kaže ministar, sa poslodavcima, sa sindikatom i sa državom, ništa nam taj dijalog ne donosi ni radikalno ni novo. Masovno izbegavanje poreza treba da se reguliše bruto platama. Mi smo poslednja zemlja u Evropi koja priča o toplim obrocima i o davanjima kao što su regresi i putni troškovi. Nećemo ovim zakonom mi to prevazići, jer smatram da nismo ni politički, ni ekonomski, ni ljudski, spremni da to završimo. O sintetičkom dohotku građana za 2003. godinu neću ni da govorim ovog puta.
Omogućićemo privlačenje stranog kapitala sa niskim stopama od 14% na zarade, i sa 20% na druge vidove dohotka. Smatra se da će strani kapital koji će ići ovom stopom, doći u našu Srbiju i time povećati ekonomsku moć stanovništva.
To je samo pretpostavka, kada znamo da strani kapital ne ulazi u neproverena područja, kao što je naše. To je jug Srbije, Kosovo, Crna Gora i Vojvodina.
Što se tiče poreza na dobit preduzeća, on je funkcionisao na papiru i bilo je dobro. Tome je došao kraj. Želimo da strani kapital uđe u državu. To je vrlo diskutabilno. Treba da imamo za domaće i strane investitore iste uslove. U ovim prilikama to je neizvodljivo, teško će biti izvodljivo. Neće strani kapital da vrši revitalizaciju naše posrnule privrede. Oni hoće da dođu na čiste odnose. Zna se koji je to kapital gde oni žele da ulažu. To je visoka tehnologija koja zahteva mali broj radnika.
Šta će njima radnici i topli obroci, o čemu mi danas raspravljamo. Paušalci ovim zakonom više neće moći da funkcionišu kao do sada. Smatra se da će paušal biti preveden u zakonske okvire. Ko je taj koji će se u ovom zakonu baviti paušalom na ovaj način? Niko.
Ovim zakonom su pooštrene kaznene mere, tako da je i to deo koji utiče na stimulans svih ovih stopa da bi se fabrike privele nameni, kako bi radnici mogli da funkcionišu. Zakon o kome sada diskutujemo, ima za cilj da devalvira vrednosti svih fabrika kako bi privatizacija imala približne uslove, a odigrala se u Poljskoj, Rusiji i Mađarskoj. Tamo je ministar Đelić bio ekspert za transformaciju, a sada je kod nas ekspert za finansije.
Kada dobijemo obećanih 6 ili 7 milijardi dolara, tada i ovaj zakon može bez mnogo diskusija da se prihvati.
Predložio sam amandman na član 28. zakona, a o njemu ću kasnije. Hvala.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vladimir Garčević, a sledeći je narodni poslanik Srboljub Živanović.

Vladimir Garčević

Poštovano predsedništvo,  poštovani predsednik Vlade, ministri, poštovani poslanici, pre nego što krenem na temu, moram da ukažem na nešto što predsedništvo mora skrenuti poslanicima, a to je - nema vređanja po nacionalnoj osnovi. Poslanik koji je bio, da li je iz Vojvodine, Crnogorci su tu, biće na braniku, tu je i separatizam i Milo Đukanović i separatizam vojvođanskih autonomaša, ali ne građana Vojvodine. To treba razdvojiti i boriću se za sve što može da se uradi, da sve nacije i narodi koji žive na ovom području budu ravnopravni, da žive u slozi, a da naša Republika Srbija bude jedinstvena i da bude ona jedina država. Ostalo što se ekonomski rešava, rešavaće se na dobrobit svih građana Srbije, počev od Vranja, zaključno sa Suboticom. Jedino tako naša zemlja može da opstane, na tim osnovama, na uzajamnosti, na pomoći i na solidarnosti. Sve ostalo ne ide u prilog nijednom građaninu.

Boriće se socijalisti iz Sremske Mitrovice za jedinstvenu Srbiju, da živimo u slozi, to su radili i radiće uvek, imaće sluha za sve građane i za sve njihove probleme na teritoriji Vojvodine.

Molim vas da jednom, dok ne dođe materijal ovde u Skupštinu, dok ne bude uobličen, ne vodimo rasprave. Ne želim da učestvujem u takvim raspravama, ali sam spreman o teritoriji Vojvodine da razgovaram. I ako su Crnogorci branik da Srbija postane jedinstvena, biću jako zadovoljan.

Mislim da su građani Vojvodine branik.

Preći ću na ovaj deo izlaganja, samo da kažem, nemojmo zabrane partija, zabrane svega, jer ovde se ne nalaze fašističke partije, ovde se nalaze partije koje su izabrane legalno i da prekinemo sa time da radimo na dobrobit građana Srbije. Ovi zakoni opterećuju sigurno sve građane, a posebno opterećuju isto tako kompletnu privredu.

Ovih dana sam razgovarao s građevinarima. Pitali su me šta će biti sa porezima na ove isplate. Jednostavno, oni nemaju mogućnosti za neto isplate radnicima, jer u građevinarstvu radovi nisu krenuli, iako je četvrti mesec, pa se isplata sastoji u putnim troškovima i toplom obroku. To je preživljavanje građevinske operative. Sticajem okolnosti pre neki dan sam bio u Pirotu i vidim da je i tamo isto. Znači, nije pitanje teritorija. Pitanje je kada ćemo da krenemo sa proizvodnjom i kada ćemo razgovarati kako da pospešimo proivodnju, a da iz toga izvučemo sve ostale dažbine koje su neophodne za državu.

S druge strane, ne vidim ni u sredstvima koja su obezbeđena za određene delatnosti društvenog karaktera da će se naći dovoljno sredstava koja će pokriti poreze na topli obrok, poreze na deo putnih troškova i na sve ono što se oporezuje. Smatram da je preuranjeno bilo oporezivanje i da je trebalo sagledati socijalni karakter kompletnog stanovništva, pa onda postepeno se okretati ka Evropi. Ne možemo u Evropu da stignemo sa njihovim cenama, a sa našim platama. Mislim da smo razmišljali tako da bi postepenim hodom došli do Evrope kroz jedan period, ali pre sveg verujem u rad, u stvaranje uslova za rad, a proizvod rada onda daje mogućnost zahvata i da stanovništvo bude bezbednije.

Gledajući oporezivanja koja će se javiti po svim osnovama i onaj deo koji lično ne mogu da prihvatim, pojavu poreznika i da se može nagoditi sa nekim tako o prodaji imovine, mislim da smo zašli u vode da ćemo ipak morati jednog trenutka imati osećaja za socijalni deo i verovatno ne postupiti po jednom delu tih zakona, bez obzira koliko se mi zaklinjali, kada dođemo u situaciju da ih realizujemo. Želim da Vlada Srbije i sva ministarstva nekada uvaže i određene amandmane. Nije bitno da li je poslanik opozicija ili pozicija. Bitno je da li želi dobrobit srpskom narodu i svim narodima koji žive na ovoj teritoriji. Mislim da svi želimo.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Srboljub Živanović, a posle njega narodni poslanik Zlatan Jovanović.