DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Predsedniče, verovatno niste primetili, pod utiskom ste svega ovoga što se u pravosuđu radi, pa niste primetili da sam se javila za reč.
Danas na dnevnom redu imamo izbor nekih od nosilaca pravosudnih funkcija i to što ste vi počeli u paketu da radite, o čemu je bilo reči na trećoj ili četvrtoj vanrednoj sednici ovog novog saziva Narodne skupštine, danas je usledilo kao nastavak i za neke od predloženih kandidata poslanici SRS su izneli njihova konkretna dela i učinak u pravosuđu do sada, a, i konkretne političke aktivnosti. Zaista to vama treba da služi na čast, što tako proverene kadrove JUL-a preuzimate u pravosuđe, unapređujete ih, a činjenica je da to radite i u privredi i na nivoima lokalne samouprave, bar vam je jedna opština u Šumadiji, Batočina, primer za to. Sve ono što se dokazalo u JUL-u kroz dela koja su protivzakonita, kroz nefunkcionisanje lokalne samouprave - vi ste sada preuzeli u privremeno opštinsko veće i na druge funkcije.
Ali, ono što je interesantno su tvrdnje gospodina ministra Vladana Batića, kojim ćemo se mi posebno baviti u poslednjoj tački dnevnog reda. Mislim na poslanike SRS. Međutim, pošto se on već oglasio danas i rekao da apsolutno nema nikakvog upliva ni on kao ministar, a on je ministar iz vaše DOS-ovske koalicije, pretpostavljam da je mislio i da je hteo da tvrdi, verujem da bi on sigurno tvrdio, kako niko od lokalnih funkcionera i čelnika vaše DOS-ovske koalicije nema apsolutno nikakav uvid u ono šta se dešava, da je sudstvo nepristrasno, da su to sve pre svega moralni i časni ljudi koje predlažete na određene funkcije. Ja bih da kažem ministru Batiću ono što mu nisu stigli da kažu njegovi aktivisti, koji se inače bave kadrovisanjem po Kragujevcu, da je jedan od njegovih koalicionih partnera na konferenciji za novinare prošle nedelje u Kragujevcu javno i glasno rekao ko su kandidati za načelnika MUP-a u Kragujevcu, za predsednika Opštinskog i Okružnog suda - tako da su svi Kragujevčani i građani Šumadije koji prate sve lokalne televizije mogli da čuju, kako se sastao odbor lokalnog DOS-a, valjda se to tako zove, onda kada možete da se sastanete, kada imate kvorum, kada se ne gložite oko razno-raznih funkcija, kada ne otimate ono što možete da otmete i tako predložio kandidate.
Duhovi se još nisu smirili u kragujevačkom pravosuđu. Ljudi koji su predloženi na te funkcije, čije imenovanje danas nemamo, ali verovatno ćemo ih imati na sledećoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, su dokazani u svojim "demokratskim" aktivnostima. Čak se i nominovana predsednica, buduća, Okružnog suda, upinjala da preko lokalnih medija, koje finansira SOROŠ fondacija, tzv. "Nezavisne svetlosti", objašnjava kako je ona dala dovoljan doprinos od 1996. godine, u uličnim protestima, demonstracijama itd. i kako ona, jasno, zaslužuje, preporučila se da je imenujete na tu funkciju.
U svakom slučaju, onima koji daju takve izjave, a predstavnici su stranaka lokalnog DOS-a u Kragujevcu, a preskočili su mnogo gradiva, treba onda da podelite packe, da se dogovorite kako ćete neposlušne upozoriti da ne daju takve izjave, da ne iznose u javnost, ako je to za vas već tajna, ako se deklarišete kao ljudi koji nemaju veze sa tim, a u stvari, ispostavlja se da su to sve već provereni kadrovi.
Ono što ste i vi kao ministar govorili, a što se potezalo dosta u javnosti, pri izboru Leposave Karamarković za predsednika Vrhovnog suda Srbije, je to kako zgrada Vrhovnog suda Srbije od strane prethodne vlasti nije obezbeđena i kako, zaboga, oni nemaju uslova za rad. Prvo, nekoliko puta smo sa ove govornice, a to je poznato široj javnosti, rekli i istakli činjenicu da je prethodna Vlada, na insistiranje pre svega Srpske radikalne stranke, obezbedila u Nemanjinoj ulici br. 9, zgradu za budući rad Vrhovnog suda Srbije, koja je (a vi verovatno na to ne možete da poverujete, to su vaši prijatelji, kao onaj koji je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvorske kazne u našoj zemlji, a ko je naredio da se ta zgrada bombarduje, vaš prijatelj koga hvalospevima dočekujete), u besomučnoj agresiji NATO pakta srušena.
S druge strane, rekli ste da niko nije imao primedbe na izbor Leposave Karamarković, na predsednike opštinskih sudova u Beogradu, što nije tačno.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
To je 24. ili 25. tačka dnevnog reda.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Ne, to je samo početak 25-te, ja govorim o onome što je danas ministar izrekao, govoreći o prvoj tački dnevnog reda. Trebalo je onda da opomenete i ministra. Pažljivije slušajte i biće u redu, verovatno ste pod utiskom još onih nepostojećih duhova. Malo sačekajte, evo, završavam.
Činjenica je da je izbor Leposave Karamarković bio po vašim standardima, po vašoj volji, i sama činjenica da se ona nalazi kao rukovodilac nekog Centra za unapređenje pravnih studija (ja imam taj dopis ispred sebe), koji direktno finansira SOROŠ fondacija, možemo da zamislimo kakvo će nam pravosuđe biti, kakvi će biti ti nosioci pravosudnih funkcija koje vi odaberete.
Na kraju krajeva, dosta je o tome govorio i predsednik naše stranke dr Vojislav Šešelj, kakva je uostalom ta vlada, koja oko sebe ima kriminalce, koji navlače ženske čarape na glavu, dok u isto vreme jedan od potpredsednika Vlade, Žarko Korać, ima aktiviste koji ženske čarape navlače na noge.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Reč ima ministar pravde, gospodin Batić.

Vladan Batić

Ne bih da se bavim polemikom, kako su policajci bili naoružani i obučeni prilikom hapšenja. Gledamo svako veče slike iz sveta, sa Sicilije, Korzike, Španije, iz Amerike, da su ljudi u sličnim akcijama obučeni na sličan način, kako je to sada izgledalo. O tome će nešto reći MUP i anketni odbor ako bude formiran, ali podsetiću vas, ti ljudi nisu išli tamo da beru cveće ili da hvataju leptire, na njih su pucali neki naoružani, na njih su pucali izunutra neki naoružani ljudi.
Nadam se da će to sve utvrditi anketni odbor. Koliko sam pročitao u novinama, ranjeni su policajci, objavljena su njihova imena. Dakle, nije tačno da nisu objavljena njihova imena (Šešelj, sa mesta: Kada?) ... u dnevnoj štampi, ali o tome će se izjasniti, naravno, MUP, anketni odbor, i vrlo nam je stalo da se sve te okolnosti razjasne. Prema tome, niko ne beži od svega toga.
Pominje se neprestano, vidim i u ovom predlogu za tačku 25. dnevnog reda, nekakva banda, koju sam ja formirao, imena ljudi koje nikada u životu nisam video, nikada upoznao, nikada čuo, nikada sreo. Dakle, nikada u svom životu reč nisam progovorio sa Petrom Panićem. Znam iz štampe, da je bio u nekoj drugoj stranci ranije. Nikada u životu, do ovog predloga, nisam čuo, video, upoznao, reč progovorio sa ljudima koji su označeni imenima ili nadimcima "Limun", "Stakleni" i tome slično.
Jednostavno, to su najobičnije budalaštine, ali sve je dopušteno ovde, zato što se tako ponašaju neke stranke koje polako nestaju sa političke scene. Uostalom, o efektima rada pravosudnih organa treba pitati građane Srbije - šta oni o tome misle? Misle sve najbolje, a dozvoljavam da opet ovde vredi ona narodna: "Svako se češe tamo gde ga svrbi".
(Poslanik Šešelj traži reč, povodom Poslovnika.)

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Po Poslovniku? Izvolite.       
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Gospodine predsedniče, ovde su netačno interpretirane moje reči, vrlo ću kratko, pola minuta, samo da Vladan Batić objasni ...

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Gospodine Šešelj, izjasnićemo se o vašem prigovoru.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Da Vladan Batić objasni kako taj "Stakleni" nije u zatvoru, pokušaj ubistva, osam metaka u telu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstveni pretres i prelazimo na odlučivanje.

Pošto je u toku pretresa osporen jedan broj predloga v.d. Republičkog javnog tužioca, podsećam vas da Narodna skupština, saglasno članu 172. stav 4. Poslovnika, o svakom osporenom predlogu odmah odlučuje, a zatim odlučuje o svim ostalim neosporenim predlozima u celini, javnim glasanjem.

Tako ću prvo staviti na glasanje predlog v.d. Republičkog javnog tužioca da se za Okružnog javnog tužioca u Požarevcu izabere Dimitar Krstev, čija je kandidatura osporena.

Molim vas da se o tome izjasnimo glasanjem.

Za 105, protiv 6, uzdržanih 36, nije glasalo 22, ukupno 169 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Dimitra Krsteva za Okružnog javnog tužioca u Požarevcu.

Stavljam na glasanje predlog v.d. Republičkog javnog tužioca, da se za Okružnog javnog tužioca u Negotinu izabere Miroslav Srzentić, čija je kandidatura takođe osporena.

Molim narodne poslanike da se izjasne glasanjem o ovom predlogu.

Za 131, protiv četiri, uzdržanih 27, nije glasalo 12 narodnih poslanika, ukupno 174.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Miroslava Srzentića za Okružnog javnog tužioca u Negotinu.

Stavljam na glasanje predlog vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca da se za Opštinskog javnog tužioca u Trećem opštinskom sudu u Beogradu izabere Gordana Čolić, čija je kandidatura osporena.

Za 123, protiv jedan, uzdržanih 40, nije glasalo 9, a ukupno su prisutna 173 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Gordanu Čolić za Opštinskog javnog tužioca u Trećem opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Stavljam na glasanje predlog vršioca dužnosti Republičkog javnog tužioca da se za zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu izabere Milan Petković, čija je kandidatura osporena.

Za 126, protiv nije bilo, uzdržanih 16, nije glasalo 7, a ukupno je prisutno 149 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština izabrala Milana Petkovića za zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prelazimo na odlučivanje o predlogu narodnog poslanika Miloša Nešovića.

Odustajete? Hvala, konstatujem da je narodni poslanik Miloš Nešović povukao amandman.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova, sa izmenama i dopunama.

Dakle, odlučili smo o ovima čije su kandidature bile osporene.

Stavljam na glasanje Predlog odluke sa izmenama i dopunama.

Za 143, protiv nije bilo, uzdržanih 18, nije glasalo 7, a ukupno je prisutno 168 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o prestanku sudijske funkcije sudijama sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova, sa izmenama i dopunama.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Valjevu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 144, protiv nije bilo, uzdržanih 19, nije glasalo 10, a ukupno su prisutna 173 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o razrešenju od sudijske dužnosti sudije Okružnog suda u Valjevu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o prestanku funkcije nosiocima javnotužilačke funkcije, sa dopunama.

Stavljam na glasanje Predlog odluke, sa dopunama.

Za 142, protiv jedan, uzdržanih 24, nije glasalo 7, a ukupno su prisutna 174 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o prestanku funkcije nosiocima javnotužilačke funkcije, sa dopunama.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti zamenika Okružnog javnog tužioca u Kragujevcu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 140, protiv jedan, uzdržanih 24, nije glasalo 11, a ukupno je prisutno 176 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o razrešenju od dužnosti Okružnog javnog tužioca u Kragujevcu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o razrešenju od dužnosti zamenika Opštinskog javnog tužioca u Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 144, protiv nije bilo, uzdržanih 25, nije glasalo 7, a ukupno je prisutno 176 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o razrešenju od dužnosti javnog tužioca u Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru okružnih javnih tužilaca.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 130, protiv nije bilo, uzdržanih 35, nije glasalo 14, ukupno je prisutno 179 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru okružnih javnih tužilaca.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru zamenika Okružnog javnog tužioca u Beogradu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 130, protiv nije bilo, uzdržanih 39, nije glasalo 9, a ukupno je prisutno 178 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru zamenika Okružnog javnog tužioca u Beogradu.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru opštinskih javnih tužilaca.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 129, protiv nije bilo, uzdržanih 40, nije glasalo 8, a ukupno je prisutno 177 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru opštinskih javnih tužilaca.

Prelazimo na glasanje o Predlogu odluke o izboru zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke.

Za 130, protiv nije bilo, uzdržanih 38, nije glasalo 10, a ukupno je prisutno 178 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izboru zamenika Opštinskog javnog tužioca u Prvom opštinskom Javnom tužilaštvu u Beogradu.

Time smo okončali rad po prvoj tački dnevnog reda.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ODLUKE O IMENOVANjU ZAMENIKA SEKRETARA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Primili ste Predlog odluke, koji je podneo Administrativni odbor.

Saglasno članu 153. Poslovnika otvaram jedinstven pretres.

Da li predstavnik predlagača želi reč? (Ne.) Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)

Da li neko od narodnih poslanika želi reč?

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstven pretres.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o imenovanju zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.

Za 128, protiv 19, uzdržanih 35, nije glasalo 9, ukupno je prisutan 191 narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o imenovanju zamenika sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.

Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Primili ste Predlog odluke, koji je podneo gospodin Čedomir Jovanović, predsednik poslaničke grupe Demokratske opozicije Srbije.

Saglasno članu 153. Poslovnika, otvaram jedinstven pretres o Predlogu odluke.

Da li predlagač želi reč? (Ne.)

Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.)

Da li se javlja neko od narodnih poslanika? (Ne.)

Pošto se niko ne javlja za reč, zaključujem jedinstven pretres i stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Za 141, protiv niko, uzdržanih 26, nije glasalo 8, ukupno je prisutno 175 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Primili ste Predlog zakona koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Tomislav Nikolić, Jovan Deretić, Ljubodrag Grbić, Božidar Vučurović, Petar Jojić, Miroljub Veljković, Borislav Pelević, Stevan Kesejić, Božidar Vujić, Lazar Marjanski, Milan Janković, Đorđe Mamula, Slobodan Pavlović, Dušan Ilić, Momir Radoičić, Dragan Čolić, Dragan Tomić i Đura Lazić, Gorica Mojović i Milena Milošević, Dragan Marković, Nataša Jovanović, Goran Cvetanović, Ljubomir Kragović, Živko Selaković, Stevo Dragišić, Srboljub Živanović, Gordana Pop - Lazić, Vitomir Plužarević, Veroljub Arsić, Radojko Petrić, Milorad Mirčić, Dragoljub Stamenković i Goran Cvetanović, kao i mišljenje Vlade o ovim amandmanima.

Primili ste amandmane Zakonodavnog odbora i Vlade Republike Srbije. Primili ste izveštaj Odbora za finansije.

Primili ste izveštaj Zakonodavnog odbora koji predlaže da se u okviru pravno - tehničke redakcije u članu 105. broj "64" zameni brojem: "61", a broj: "65", brojem: "64", čime se otklanja greška kod pozivanja na odredbe Predloga zakona.

Sa ovim predlogom Zakonodavnog odbora za pravno - tehničku redakciju u članu 105. saglasio se predstavnik predlagača na sednici Odbora.

Otvaram načelni pretres.

Da li predstavnik predlagač želi reč? (Tomislav Nikolić: povreda Poslovnika).

Izvolite.