DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 09.04.2001.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Nikolić

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, koliko vidim, predsednik Narodne skupštine se sprema da da reč nekom ko je ovde u sali ne znam iz kog razloga. Predlagač Vlade za ovu tačku dnevnog reda je ministar finansija Božidar Đelić. Ne znam u kom svojstvu bi ovaj gospodin, što je žvakao žvaku na dosadašnjim sednicama, izašao za ovu govornicu. Čujem da je dočekao da bude pomoćnik ili zamenik ministra. To ga ne kvalifikuje da nam ovde nastupi kao predlagač u ime predlagača zakona, u ime Vlade, zato što nije član Vlade.
Nama ovde Predlog zakona može da obrazlaže isključivo član Vlade, a ne zamenici, pomoćnici ministara.
Zato vas molim, gospodine predsedniče, obezbedite da bar onaj ministar, čija je tačka na dnevnom redu, prisustvuje sednici Narodne skupštine. Nemojte da ponižavate Narodnu skupštinu.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Primedba gospodina Nikolića stoji. Ukoliko ima primedaba da zamenik ministra zastupa predlagača, mi ćemo to morati da uvažimo. Radi se o činjenici, da zbog magle na aerodromu gospodin Đelić kasni sa dolaskom u Beograd. Ukoliko smatrate, da treba  da omogućiti gospodinu ministru da dođe, mi ćemo napraviti pauzu, u kojoj će zasedati Odbor za finansije. Dok se to ne dogovorimo, za reč se javio gospodin Jovanović.
...
Demokratska stranka

Čedomir Jovanović

Gospodine predsedniče, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, vrhunsko poniženje za narodnog poslanika je situacija u kojoj mu se oduzima pravo da radi svoj posao. S obzirom na neplanirane okolnosti, koje su sprečile ministra Đelića da učestvuje u raspravi u našem Parlamentu, obaveštavam vas da me je on zvanično, kao i predsednika Skupštine, obavestio o tome i molim Skupštinu da se izjasni o njegovom izostanku i da pri tome ukaže slobodu zameniku gospodina Đelića, shodno članu 188, koji kaže da uz predlog zakona, drugog propisa ili opšteg akta koji podnosi Narodnoj skupštini, Vlada obaveštava Narodnu skupštinu o svojim predstavnicima i poverenicima za sednice Narodne skupštine i njenih odbora.
Vlada je obavestila pre početka sednice i predsednika Skupštine, i mene kao šefa poslaničke grupe DOS, pa molim Skupštinu da se izjasni o tome.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Dame i gospodo narodni poslanici, ovlašćeni zastupnik ili predstavnik Vlade na ovom zasedanju povodom ove tačke dnevnog reda je ministar finansija i ekonomije Božidar Đelić. Ukoliko je on sprečen, to može da uradi neki drugi član Vlade. Tu nema nikakvih problema. Svaki ministar. U ranijoj praksi, ukoliko nema ministra iz tog resora, čak su govorili i potpredsednici Vlade, koji su u tom resoru u samoj Vladi predsednici nadležnog odbora. Nije uopšte neophodno da Božidar Đelić govori o ovom zakonu. Ako on smatra da treba da govori, može da govori, ima pravo, ovlašćen je u ime Vlade da govori. Kao što Vlada može da ovlasti i ministra zdravlja da govori o ovom zakonu, ako smatra da je on kompetentan ili bilo kog drugog ministra, ali ne može državnog činovnika da govori parlamentu o tom zakonu. U izvršnoj vlasti svi su državni činovnici, osim članova Vlade, osim ministara. Oni su funkcioneri, njih je Skupština izabrala. Oni mogu da se obraćaju Skupštini povodom posla koji obavljaju.
Ovo više nije stvar preglasavanja hoćemo li Peru, Žiku ili Đoku. Ovde ima nešto što može i nešto što ne može. Ono što ne može, ne može vašim glasanjem da preraste u "može". To je suština.
Možemo da vodimo raspravu o predlogu ovog zakona bez ministra ili kada ministar stigne da se obrati Skupštini. Ministar može u svakom trenutku da se javi za reč. Možemo ovu tačku da pomerimo za kraj sednice, a možemo i da proglasimo pauzu i da čekamo da ministar stigne sa aerodroma, dok prođe magla.
Dakle, to su naše mogućnosti, da raspravu vodimo bez ovlašćenog zastupnika Vlade, predstavnika Vlade ili da čekamo da on dođe ili da Vlada odredi nekog drugog iz reda svojih članova, a njeni članovi su samo ministri.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Izvolite, gospodin Ivković, pa gospodin Pelević, ali mislim da smo se približili rešenju da započnemo raspravu i da sačekamo, a imaćemo u to vreme redovnu pauzu i onda ćemo nastaviti sa radom uz prisustvo ministra.

Branislav Ivković

Gospodine predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, nije toliko da kažem nerešiv problem, nego je problem u tome što se kod predsednika poslaničke grupe DOS-a javlja rešenje koje je stalno prisutno, hajde da glasamo i da glasanjem DOS-ovske većine ćemo raditi sve što  mi hoćemo. Mislim da građani Srbije moraju to da uoče, da razumeju i shvate, da u suštini ovde postoji višak narodnih poslanika koje su oni izabrali, koji jednostavno moraju da prihvate težnju da se samo radi onako kako većina hoće, pa makar i bez zasedanja Odbora za finansije. Predsednik Odbora za finansije sedi ovde i neće da izađe i da kaže da Odbor za finansije nije u celini raspravljao o predloženim zakonskim projektima. Dužnost predsednika Odbora za finansije je da izađe i kaže, dragi poslanici jesmo u načelu počeli da raspravljamo o ovome što je sada tu, ali amandmane nismo razmotrili. Mislim da Odbor za finansije mora u celini da završi svoj posao, da bi se ova tačka dnevnog reda razmatrala. Ima još jedna stvar koja je mnogo važnija, moje drage dame i gospodo, četvrta tačka je Predlog zakona o porezu na dohodak građana, peta je Predlog zakona o porezu na dobit preduzeća, šesta je Predlog zakona o porezima na imovinu, sedma Predlog zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, osma Predlog zakona o porezu na finansijske transakcije, svi ti poreski propisi, i da mi sada potrčimo i ćuteći, po želji DOS-ovske većine izglasamo sve u naredna tri minuta, ne vrede ništa, ne vrede ni pišljivog boba, jer zakon o osnovama poreskog sistema koji se nalazi kao 16 tačka dnevnog reda na zasedanju u Saveznoj skupštini je osnov da bi ovi zakoni uopšte mogli da žive. Pošto je iz nepoznatih razloga odloženo zasedanje Savezne skupštine i pošto svi duboko verujemo da ga neće ni biti, dok se ne obave izbori u Crnoj Gori. Moramo da razumemo i shvatimo da bez ikakvog razloga žurimo da donosimo ove poreske propise, jer su u direktnoj suprotnosti sa postojećim Zakonom o osnovama poreskog sistema. Mi ćemo sve to uraditi i žuriti i magla, i avion, a to ništa neće vredeti, dok se ne donesu novi zakoni o osnovama poreskog sistema, a koji je 16 tačka dnevnog reda i koji će biti razmatran možda čak u maju mesecu. Ljudi molim vas, hajdemo polako, odmereno da radimo, građanski, a predlažem da predsedavajući donese odluku o pauzi, da sednu predsednici poslaničkih grupa, da predsednik Odbora za finansije, eventualno, zakaže Odbor za finansije, pa da vidimo šta ćemo dalje raditi.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Mislim da bi trebalo da se dogovorimo, još gospodin Pelević da govori, pa smo se primakli rešenju.
...
Srpska radikalna stranka

Vojislav Šešelj

Imam nešto važno. Po Poslovniku.

Dragan Maršićanin

| Predsedava
Hoćete li pre gospodina Pelevića? Izvolite, imate reč.

Borislav Pelević

Gospodine predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, tačka dnevnog reda Predlog zakona o porezu na dohodak građana je isuviše važna za građane Srbije, da o tome uvodno izlaganje ne podnese član Vlade. U tome se potpuno slažem sa prethodnicima. Predlažem u cilju efikasnijeg rada ove skupštine, da tu tačku dnevnog reda odložimo za kasnije, a sada da radimo po tačkama dnevnog reda, gde izvestilac nije član Vlade. Imamo nekoliko zakonskih predloga, gospodina Branislava Ivkovića, gospodina Lazara Marjanskog, imamo Predlog za izglasavanje nepoverenja ministru pravde Vladanu Batiću itd. Predlažem da ove tačke o kojima je izvestilac, gospodin Božidar Đelić, odložimo do njegovog dolaska. Zahvaljujem na pažnji.