DRUGO VANREDNO ZASEDANjE, 12.06.2002.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miroslav Markićević, poslanička grupa DOS - Nova Srbija i to je poslednji prijavljeni govornik o ovoj tački dnevnog reda.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Poštovano predsedništvo, gospodine ministre, odmah hoću da kažem da će poslanička grupa Nove Srbije glasati za, odnosno podržaće davanje kontragarancije; ali, koristim ovu priliku za nekoliko pitanja. Prvo se tiče ulaganja u EPS, zato što svi znamo da deset godina nije ulagano u te remonte i  nikome normalnom u ovoj zemlji nije sporno da to mora, ali ono što građani osećaju dan-danas prema EPS-u, osećaju da je to jedan od stubova Miloševićevog režima koji se nije promenio ni 5%.
Navešću vam jedan primer: u opštini Čačak, dojučerašnji član SPS prešao u stranku DOS-a i postao direktor EPS; od građana se okružio telohraniteljima i obezbeđenjem. Kažem vam ovde - vi iz Vlade bićete odgovorni za ono što će se vrlo brzo desiti u Čačku. U oktobru mesecu 2000. godine sprečili smo gnevne građane da ne upadnu tamo i ne izbace njihove termoakumulacione peći koje koriste u inat građanima, prkose Vladi i svima, ponašaju se kao država u državi.
Naponska mreža u opštini Čačak je u vrlo lošem stanju i opština, iako možda nema ingerencije, nekako je napravila dogovor da se to isfinansira - 50% distribucija, 25% građani lično iz džepa i 25% opština. Zamislite da jedna mesna zajednica zakasni sa skupljanjem para za kupovinu osnovnog sredstva elektrodistribucije desetak dana i distribucija naplaćuje kamatu na taj deo sredstava. To je stvarno jedan bezobrazluk. Mislim da kadrovi SPS, koji nisu sklonjeni iz distribucije, ovo rade namerno i vrše opstrukciju. Molim vas, gospodine ministre, da sa vašim kolegama i ministrom Novakovićem, koji je direktno zadužen za to, dobro razmislite o rečima koje vam govorim, dok ne bude kasno.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Replika, narodni poslanik Žarko Obradović, predsednik poslaničke grupe SPS, koja je pomenuta u izlaganju govornika Miroslava Markićevića.
...
Socijalistička partija Srbije

Žarko Obradović

Poštovane kolege, poštovano predsedništvo, ovo je replika na izlaganje kolege, prethodnog narodnog poslanika i onih tvrdnji koje je izneo u vezi naše partije, pominjanja  u negativnom kontekstu predsednika Miloševića i rada EPS-a u to vreme. Dužan sam, u ime SPS, da kažem nekoliko stvari koje apsolutno stoje.
Nekome se cena struje u proteklih 10 godina mogla učiniti malom ili velikom, zavisi šta je želeo da uradi tom cenom struje, ali je ona bila primerena ekonomskim mogućnostima građana Republike Srbije, mi to kažemo direktno i stojimo iza toga, sviđalo se vama ili ne. Ako je jedini cilj ove države da izvuče zadnji dinar iz džepa građana i da ostvari profit u interesu nekoliko pojedinaca, onda je to cilj ove vlade. Nama to nije bio cilj.
Mi smo cenu struje držali onolikom koliko su građani mogli da plate, a zna se dobro da smo tih devedesetih godina bili bez bilo koje inostrane pomoći; bez mogućnosti da dobijemo bilo koji kredit; sredstva su nam bila zamrznuta u inostranstvu i nismo mogli da dobijemo nijedan dinar od tih sredstava; imali smo tri građanska rata u okruženju, 600 hiljada do milion izbeglica je Srbija primila; rušenje onih koji su nas bombardovali 1999. godine 78 dana - sve su to razlozi koji su uslovili cenu struje onakvom kakva je bila i mi apsolutno stojimo iza toga.
Druga stvar: činjenica je da je EPS imao direktne i ogromne štete za vreme 78 dana bombardovanja i ko to neće da kaže ne govori istinu ili narodnim jezikom - on laže; činjenica je da su bacane grafitne bombe, da su elektroinstalacije i postrojenja direktno pogađani; sve je to činjenica i to je, naravno, trebalo obnoviti tada, a i sada uopšte nije sporno. Postavlja se jedno logično, moralno i političko pitanje: zašto se zaobilazi pitanje nadoknade ratne štete, zašto se zaobilazi pitanje štete učinjene Republici Srbiji, štete učinjene građanima Republike Srbije?! Zašto se ne pominje 100 do 150 milijardi direktne ili indirektne štete koja je učinjena u 78 dana bombardovanja?!
Ne može se govoriti samo jednostrano. Niko nije u ovoj državi protiv donacija, ali treba reći da se i to zna, da je to 0,01% u odnosu na štetu koju su nam napravili. To veličati, a ne reći ni jednu reč protuv toga, stvarno je licemerje svoje vrste.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa, a koje to pravo nisu iskoristili? (Ne žele).

Zaključujem načelni pretres.

Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto na Predlog ovog zakona nisu podneti amandmani, pre nego što zaključim pretres u pojedinostima, pitam da li želi reč predstavnik predlagača, ministar finansija i ekonomije, gospodin Božidar Đelić? (Da.) Izvolite.

Božidar Đelić

Želeo bih samo nekoliko rečenica, da odgovorim na neka pitanja i neke nedoumice koje su se rodile u diskusiji.

Prvo, što se tiče situacije u samom EPS-u, ne bih govorio u ime resornog ministra, ali očigledno da je i to jedna od stvari koja nije dovoljno odrađena u zadnjih 16 meseci; to nije samo u javnim preduzećima, to se tiče i onih organizacija gde sam i ja odgovoran.

Da kažem diplomatski - nije došlo do dovoljnog osveženja kadrova, to je nešto što nas očekuje i na tome se puno radi. A, to je razlog zbog čega ćete imati jednu tačku dnevnog reda sledeće sednice, mislim da je to treća tačka, ukoliko usvojite taj dnevni red, gde se govori o jednoj novoj mogućnosti za preispitivanje efikasnosti onih koji rade na ovaj ili onaj način za državu. To će omogućiti starešinama u ministarstvima, direkcijama i na raznim mestima da izvrše to nužno osveženje. Znači, na tome se radi - priprema se i mislim da će druga polovina ove godine dovesti do velikog napretka u tom domenu.

Što se tiče železnice, sve do aprila prošle godine, sigurno se sećate, čak 3% poreza na promet je trebalo da ide na obnovu infrastrukture ŽTP-a Beograd. To je tako trebalo da bude. Kada pročitate ono za šta je novac treblao da se potroši, onda vidite da od onih silnih šina, lokomotiva, remonta i tako dalje nije bilo ništa. Ali, velikih kabineta, nenamenskog trošenja novca i te kako je bilo, kao i sumnjivog reeksporta i mnogih drugih radnji koje su sada predmet nekoliko krivičnih prijava. Mogu da kažem da se na tom poslu i te kako puno radi u ovom momentu. Više ćemo o tome razgovarati kada dođe završni račun budžeta 2000. godine i dodatni izveštaj budžetske inspekcije; videćete da tu ŽTP sigurno nije zaobiđen.

Što se tiče EPS-a, naravno, kada dobijete umesto finansijskog jedan robni kredit, tu je i te kako važno da se proveri kvalitet robe - jer, sve se onda odigrva u paritetu i kvalitetu onoga što ste eventualno mogli da dobijete; u slučaju da idete kroz finansijski kredit i da onda sprovedete javne nabavke. Naravno, objektivne okolnosti na koje sada ne bih hteo da se osvrnem, možda nisu omogućavale zemlji u to vreme da se zaduži. Sigurno je da imamo sijaset problema, a ovo je jedan od primera gde roba nije bila ono što je trebalo da bude, ili nije došla na vreme. Imamo dosta zarđalih stvari koje stoje na skladištima EPS-a i koje nisu upotrebljene. Taj novac danas Rusija traži da se vrati.

Zadnja stvar, što se tiče samog upošljavanja naše privrede, da dam samo nekoliko imena preduzeća koja će sigurno učestvovati, a to je veliki posao za njih u sledećih nekoliko godina; to su: "Termoelektro", "Minel", "Vunizol", "Šamot" - Aranđelovac, "Kablovi" - Jagodini o kojoj smo pričali, Građevinska operativa "Energoprojekt-a", "Sever" - Subotica i sijaset drugih. Prošle godine negde između 40 i 60.000 radnika je bilo direktno uključeno u remont EPS-a. Ove godine, kroz ove dodatne investicije, očekujemo da će ta cifra biti znatno veća. Zbog toga vam predlažemo da na dan glasanja usvojite ovu kontragaranciju. Hvala vam puno.
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Zahvaljujem ministru finansija i ekonomije gospodinu Božidaru Đeliću.

Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predlog zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu i u celini.

Određujem pauzu do 16,00 časova; vidimo se u 16,00 časova, dame i gospodo narodni poslanici.

(Posle pauze.)
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

| Predsedava
Dame i gospodo prisutni narodni poslanici, sednica u popodnevnom delu nastaviće se u 17,00 časova, jer još uvek traje rad Administrativnog odbora i zbog priprema izveštaja za normalan rad u popodnevnom delu najavljeni početak sa 16,00 pomera se na 17,00 časova. Hvala.

(Posle pauze.)
...
Građanski savez Srbije

Nataša Mićić

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, molim vas da, radi utvrđivanja kvoruma, ubacite identifikacione kartice u vaše poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da imamo kvorum.
Primili ste izveštaje Republičke izborne komisije i Administrativnog odbora Narodne skupštine.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije za upražnjena poslanička mesta, kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručen vam je izveštaj Republičke izborne komisije o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih meta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Takođe, uručen vam je izveštaj Administrativnog odbora, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: Zoltanu Sombatiju, Ozrenu Karamati, Goranu Rakovcu, Goranu Bulajiću, Miloradu Jakšiću, Jovanu Radojičiću, Miletu Korićancu, Radoslavu Nektarijeviću, Slobodanki Vasić, Željku Ožegoviću, Bojani Jakšić, Draganu Kosanoviću, Draganu Radoviću, Gvozdenu Ristiću, Vitomiru Tomanoviću, Nikoli Kostiću, Milivoju Ribaću, Katici Rauški, Ivanu Josimovu, Nebojši Miletiću, Zlatku Petroviću, Miroslavu Glavašu, Dragomiru Krivokući, Kosti Miloševiću, Aleksandru Trkulji, Miodragu Maksimoviću, Živojinu Stjepiću, Draganu Subašiću, Dušanu Drinjakoviću, Aleksandru Prodanoviću, Ištvanu Bačkulinu, Milivoju Petroviću, Oliveru Duliću, Trojanu Stojanoviću i Emiliji Nikolić, izabranih na izbornoj listi Demokratska opozicija Srbije - dr Vojislav Koštunica.
Na osnovu izveštaja Republičke izborne komisije i Izveštaja i predloga Administrativnog odbora, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima: Zoltanu Sombatiju, Ozrenu Karamati, Goranu Rakovcu, Goranu Bulajiću, Miloradu Jakšiću, Jovanu Radojičiću, Miletu Korićancu, Radoslavu Nektarijeviću, Slobodanki Vasić, Željku Ožegoviću, Bojani Jakšić, Draganu Kosanoviću, Draganu Radoviću, Gvozdenu Ristiću, Vitomiru Tomanoviću, Nikoli Kostiću, Milivoju Ribaću, Katici Rauški, Ivanu Josimovu, Nebojši Miletiću, Zlatku Petroviću, Miroslavu Glavašu, Dragomiru Krivokući, Kosti Miloševiću, Aleksandru Trkulji, Miodragu Maksimoviću, Živojinu Stjepiću, Draganu Subašiću, Dušanu Drinjakoviću, Aleksandru Prodanoviću, Ištvanu Bačkulinu, Milivoju Petroviću, Oliveru Duliću, Trojanu Stojanoviću i Emiliji Nikolić.
Čestitam narodnim poslanicima na izboru.
Imamo još dva kratka obaveštenja.
Obaveštavam vas da je sekretar Narodne skupštine Republike Srbije, gospodin Georgije Marić, 12. juna 2002. godine podneo ostavku na tu funkciju.
Prema članu 36. stav 1. Poslovnika, sekretaru Narodne skupštine prestaje funkcija pre isteka vremena na koje je imenovan: ostavkom ili razrešenjem, pa konstatujem da je Georgiju Mariću, podnošenjem ostavke, prestala funkcija sekretara Narodne skupštine Republike Srbije.
Treće obaveštenje - obaveštavam vas da sam, saglasno članu 81. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, odredila četvrtak, 13. jun 2002. godine, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Drugog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2002. godini, sa početkom u 10,00 časova.