PETO VANREDNO ZASEDANjE, 29.09.2008.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

PETO VANREDNO ZASEDANjE

3. dan rada

29.09.2008

Sednicu je otvorio: Slavica Đukić-Dejanović

Sednica je trajala od 10:05 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Momo Čolaković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Poštovana predsedavajuća, poštovano predsedništvo, poštovani narodni poslanici, mi smo na našu žalost najstariji poslanici, a po poslaničkom stažu najmlađi, pa se verovatno i ne snalazimo baš najbolje. Hoću da kažem da smo mi svoja obećanja počeli izvršavati i da je to tačno. To će penzioneri saznati i osetiti. Uredba je doneta i biće isplaćena onako kako je uredba regulisala.
U vezi sa novim Zakonom o PIO ili dopuna i izmena Zakona o PIO uslediće u toku ove godine. Mi smo to pripremili. Još jednom skrećem pažnju i molim da nam u tome pomognete, pošto ste obećali, zajednički smo obećali, vi u svojom kampanji, mi u svojoj kampanji - ajde da ga donesemo i da penzioneri bolje žive. Molim vas, na kraju, mi obećavamo evo - godinu dana. Neko obećava i 18 godina, pa svoja obećanja nije realizovao.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, u svom govoru niste izrekli koji član Poslovnika u proceduri je povređen? Član 104, dobacuje narodni poslanik Momo Čolaković.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Markićević, a posle njega narodna poslanica Vjerica Radeta.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija
Poštovana potpredsednice, kolege poslanici, pozivam se na član 226. koji citiram, odbijte od vremena tri minuta: "Narodni poslanik ima pravo da traži obaveštenja i objašnjenja od predsednika Narodne skupštine, predsednika odbora Narodne skupštine, ministara i funkcionera u drugim republičkim organima i organizacijama, o pitanjima iz okvira prava i dužnosti ovih funkcionera, iz nadležnosti organa na čijem se čelu nalaze, a koji su mu potrebni za ostvarivanje funkcije narodnog poslanika".
Smatram, shodno članu 226, da su se stekli uslovi da se pozovem na ovaj član, pa pitam nešto što je bitno za vršenje moje funkcije. Citiram: "Opštinski sud u Čačku i to sudija Vladan Filipović, u pravnoj stvari tužioca Srpskog pravoslavnog manastira Vujan, koga zastupa iguman Jova Nikitović, protiv tuženih iz društvenog preduzeća Prirodno lečilište Gornja Trepča, Republike Srbije, koju zastupa Republičko javno pravobranilaštvo i Agencije za privatizaciju Republike Srbije, Terazije broj 23-26 (da vidimo ko su ti ljudi, to bi trebalo da sluša sada gospodin Janković), radi zabrane prodaje imovine, doneo je dana 15. rešenje: usvaja se predložena privremena mera, pa se zabranjuje tuženima: Društvenom preduzeću prirodno lečilište itd, da izvrše privatizaciju ove imovine.''
Dakle, postoji državni organ koji ne poštuje sudske odluke, a ovde stalno pričamo o pravnoj državi, o zakonodavnoj, izvršnoj i razdvajanju tih vlasti. Dakle, postoji sudska odluka, ovo građani Srbije treba da znaju. Po nekom komunističkom zakonu, bandi koje su vladale posle 1945, zemlja je oduzeta manastiru Vujan. Godine 2006. je donet Zakon o restituciji i povratku imovine verskim zajednicama. To je drugi zakon na koji se pozivam pred Zaštitnikom ljudskih prava. Ništa od toga nije ispoštovano.
Tražim od vas da nadležna ministarstva, državni organi, ne znam da li po Poslovniku gospodin Janković ima pravo da izađe za ovu govornicu, mislim da bi svi trebalo da izglasamo da izađe za ovu govornicu ovde, jer ima konkretan slučaj, to ću iskopirati i dati, da kaže šta je preduzeo - da li Pravoslavna crkva, da li iguman Jova Nikitović, da li oni imaju ljudska prava?
Da li oni imaju ikakva prava u ovoj državi, ako opštinski sud donese privremenu meru, toliko sam pravno obrazovan da znam šta to znači, to je sudska odluka, i posle toga Agencija za privatizaciju vrši prodaju, privatizaciju, i dovodi u zabludu i čoveka, odnosno gospodu koja su kupila, možda misle da su kupili, ali konačno će valjda pravda doći. Od 1945. godine je oduzimana imovina SPC i donet je zakon 2006. godine i dalje neće da se poštuje.
Da li sada mladi naraštaj u kožnim mantilima vlada državom Srbijom? Neću da verujem u to i boriću se, i Nova Srbija, do kraja protiv toga.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Molim službu Narodne skupštine da stenogram diskusije narodnog poslanika Miroslava Markićevića uputi Ministarstvu pravde i da odgovor dostavi i njemu i Narodnoj skupštini. Zaštitnik građana u svojoj osnovnoj delatnosti, po zakonu koji smo doneli, ima zadatak da štiti građane od lošeg postupanja državnih organa.
Tačka dnevnog reda na kojoj se nalazimo je izbor njegovih zamenika, ali ako želi može da dobije reč kao predlagač i da učestvuje u raspravi i po ovom pitanju.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta, izricanje povrede Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, javljam se na osnovu člana 100. st. 3. i 4. Poslovnika Narodne skupštine.
Gospođo Čomić, malopre ste, nakon moje diskusije na osnovu člana 226, pokušali da mi objasnite na koji način, u skladu sa zakonom, mogu da se menjaju narodni poslanici u Skupštini Srbije.
Gospođo Čomić, za razliku od vas i gospodina građanina Nikolića, diplomirani sam pravnik i odlično znam i da čitam i da tumačim propise. Vi ste malopre rekli, to treba da se desi na sledeći način, a reći ću vam na koji način se to zapravo desilo.
Desilo se tako što su se Manter, Tadić, Serž Bramerc dogovorili da ispune amanet Zorana Đinđića da se Vojislav Šešelj ne vrati živ u Srbiju. Zato im je bilo potrebno da rasture SRS. Zato su iskoristili Tomislava Nikolića, koji je pokušao neuspelim pučem da oslabi SRS, da bi Bramerc zajedno sa Pretresnim većem i ostalima u Hagu nametnuo branioca dr Vojislavu Šešelju.
Nametanje branioca Vojislavu Šešelju znači njegovu smrt i to znaju svi i u Srbiji i u Hagu.
To je trebalo da se desi u miru i tišini, da se oslabi SRS, da ni 50 ljudi ne izađe na ulicu da demonstrira kada se tako nešto desi i to je taj scenario.
Dakle, nemojte vi, gospođo Čomić, nama da pričate o pravnom aspektu, mi govorimo o političkom aspektu ovoga što se dešava u Narodnoj skupštini. Povezujemo to zato što znamo sigurno da se radi o kontinuiranoj akciji Haškog tribunala i vlasti u Srbiji.
Mi samo tražimo od Borisa Tadića, ponoviću, ukoliko misli da nismo u pravu da lepo kaže da on, ko Pinoče svojevremeno, ponavljam, rekla sam to i malopre, neka suspenduje demokratiju i neka radi šta god hoće.
Dokle god se deklariše kao demokrata, a mi tvrdimo da je diktator, u obavezi je da sa funkcije predsednika DS, koja je u sve ovo umešana, i sa funkcije predsednika Srbije uradi ono što traže poslanici SRS, a to je da nam se vrate ukradeni mandati.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanica se pozvala na povredu procedure člana 100. st. 2, 3. i 4, koji glase da je narodni poslanik je dužan da navede koja je odredba Poslovnika po njegovom mišljenju povređena, da je citira i obrazloži u čemu se sastoji povreda, s tim što može govoriti najduže tri minuta, pri čemu se ne računa vreme potrebno za citat. Sledeći stav: "Predsednik Narodne skupštine je dužan da nakon toga da objašnjenje"; i poslednji stav: "Ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine narodni poslanik ostane pri tvrdnji da je Poslovnik povređen, Narodna skupština će bez pretresa odlučiti o tom pitanju u danu za glasanje".
Sadržaj vašeg govora je da se vi ne pozivate na pravne aspekte nego na političke aspekte. Pozivanje na povredu Poslovnika je proceduralni i pravni aspekt. Sve što mogu je da, poštujući član 100. stav 3, odgovaram o pravnim i proceduralnim stvarima narodnog poslanika koji se poziva na povredu Poslovnika.
Na koji način ćete vi politički aspekt teme koja vas zanima obrazlagati, to nije moja nadležnost, to je vaša legitimna i legalna politička volja.
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić, izricanje povrede Poslovnika.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Srpska radikalna stranka
Poštujući vaše pogrešno uputstvo, pravni aspekt onoga što ću da kažem nalazi se u članu 27. Poslovnika Narodne skupštine. Poštujući vaše uputstvo, pravni aspekt drugog dela mog izlaganja odnosiće se na čl. 225. i 226. Ako ne bih morao to da citiram, tražim dozvolu da nastavim dalje.
Da krenemo na član 27. To nije povreda, gospođo Čomić. Ona je napravila jednu povredu što je dala apsolutno pogrešno uputstvo o tome kako prestaje mandat, ali nisam se javio zbog toga.
Povredu člana 27. u kontinuitetu već poprilično odavno vrši predsednik Narodne skupštine. Smatram da, to je onaj drugi deo, čl. 225. i 226. mi daju za pravu da se obratim gospodinu zaštitniku građana i na kraju ću da mu predložim rešenje za tu situaciju kako da se zaštite svi građani. Znači, ovde imamo saučesništvo nekih ljudi, koji su tajna i paravojna organizacija, sa tendencijom da postanu službenici Tužilaštva Haškog tribunala ili ovog Vukčevićevog tužilaštva za ratne zločine.
Znate, uvek se naježim kada kum udari na kuma. Naša istorija je puna takvih događaja. Kada kum udari na kuma, tu ne bira sredstva. Ovih dana imamo to, međutim, Tadiću odgovara ta situacija.
Odgovara mu ta situacija, pa mu odgovara situacija da taj pošalje i celu SRS u zatvor. Ko to omogućava? Predsednik Narodne skupštine koji na najgrublji mogući način krši Poslovnik Narodne skupštine.
Gospodine Jankoviću, neću kao neki ovde da kažem naš potpredsednik Vlade, pa doneta uredba, pa mi garantujemo, poslanici garantuju da će da se sprovede uredba. Molim vas, to je priča za malu decu.
Gospodine Jankoviću, mislim da u sklopu vaših nadležnosti postoji mogućnost da obavežete Narodnu skupštinu, u onom upravnom delu, da svaki poslanik dobije ogledalo i da na tom ogledalu dole piše narodni poslanik, pa kada se pogleda da vidi da je stvarno narodni poslanik.
Sećam se, nekada je svojevremeno DS stalno govorila mi smo DS, kao dete kada nacrta konja, pa nije konj onako kao konj, oni ispod napišu konj. Umesto DS treba da stoji narodni poslanik Napred Srbijo, jer jedino u ogledalu oni mogu da budu narodni poslanici. Nema drugog mesta gde mogu da budu.
Istupili su iz političke stranke. Gospođa koja predsedava je omogućila, kaže, dovoljno je da petoro napišu da su poslanička grupa, oni su poslanička grupa. Kome to priznaje? Onima koji su se najviše borili da stranke postanu vlasnici mandata, pa je bio metodika jedan, sad imamo metodiku dva. Kome odgovara: Haškom tribunalu i Borisu Tadiću.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslanik Zoran Krasić je postavio pitanje po članu 226. zaštitniku građana Saši Jankoviću koje se, koliko sam razumela, ticalo nabavke ogledala. Narodni poslanik dobacuje - da li hoće da mu objasnim, da nisam razumela. Možemo da pogledamo stenogram.
Dakle, u delu govora koji se ticao pozivanja na član 226. suština je bila o potrebi da narodni poslanici imaju ogledala, a da to obezbedi Saša Janković, kao zaštitnik građana, koji je tu da štiti građane od lošeg postupanja državnih organa i organa uprave. Narodna poslanica Nataša Jovanović dobacuje - i lažnih poslanika.
Molila bih vas da se odlučite: da li hoćete povredu procedure i poštovanje Poslovnika ili hoćete političke rasprave, ili hoćete oba, ili hoćete da samo poslanici SRS imaju prava da kažu šta hoće i da efekat njihovih reči ostane i u sali i u prenosu. Ovo poslednje ne može po Poslovniku.
Dakle, ogledalo, s obzirom na dobru saradnju narodnog poslanika Zorana Krasića i mene, i kao poslanice i kao predsedavajuće, pokloniću mu koliko sutra.
Pitanje po stavu 4. člana 100. o tome da li ste zadovoljni biće postavljeno kada poslanici koji su se već javili da izreknu povredu Poslovnika dobiju reč po istom članu 100. stav 1.
Narodni poslanik Tomislav Nikolić, povreda Poslovnika.

Tomislav Nikolić

Napred Srbijo
Dame i gospodo narodni poslanici, neću naravno svaki put da odgovorim ovima koji dobijaju instrukcije da me napadaju, a jedna stvar treba da vam bude jasna. Dame i gospodo narodni poslanici, tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je zahtev da se nametne advokat branilac Vojislavu Šešelju. Kakve to veze ima sa mnom?
Ako nas je samo 20 otišlo iz SRS, kako to da će vas samo 50 biti na mitingu podrške Vojislavu Šešelju? Mandat pripada meni, držim ga u džepu. Ako hoću da vam ga vratim, vratiću vam ga, ako neću, neću da vam ga vratim. Ali, nemojte da mi kažete da će Boris Tadić da bude demokrata ako odluči da vam vrati mandate. U državi u kojoj predsednik republike odlučuje ko će da drži mandate nema demokratije nego ima samo diktature.
Ono što je najvažnije, drage moje dame i gospodo, u vreme dok sam odlučivao o tome kako ćete da se ponašate, visoki funkcioneri stranke nisu nosili žute majice kao danas.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslanik Tomislav Nikolić nije istakao koji je član povređen. Narodni poslanici dobacuju sa pitanjem - koji član? Poštujući dogovor da poslanik koji traži povredu Poslovnika može u bilo kom trenutku da kaže na koji član Poslovnika se proceduralna primedba odnosi, to pitanje postavljam u trećem minutu izlaganja svakog poslanika. Možete proveriti po stenogramu.
Narodni poslanik Tomislav Nikolić je svoje izlaganje završio pre nego što je Poslovnikom obezbeđeno vreme za isticanje povrede Poslovnika i zato je pitan, kao i narodni poslanik Momo Čolaković, kada je već završio svoje izlaganje.
Reč ima narodni poslanik Srđan Spasojević, isticanje povrede Poslovnika, a posle njega narodni poslanik Nikola Savić.