ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE, 11.02.2009.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

ČETVRTO VANREDNO ZASEDANjE

2. dan rada

11.02.2009

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 10:05 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Zahvaljujem na sugestijama, narodni poslaniče. Starajući se o redu i primenom člana 27. procenjujem da nema potrebe za dodatnim sastankom i konsultacijama, a sednica Administrativnog odbora biće nastavljena danas u 15.00 časova u Pres sali. Ovo što se događa u sali događa se zbog izbora političke strategije i skupštinske strategije narodnih poslanika i poštovanja dogovora o primeni odredaba Poslovnika po kojima je ta strategija omogućena.
Narodna poslanica Nada Kolundžija želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.

Nada Kolundžija

Za evropsku Srbiju
Poštovana predsedavajuća, pozivam se na član 103. i pozivam sve narodne poslanike da pređemo na tačku dnevnog reda. Ne postoji nijedna odredba Poslovnika na koju se može pozvati i tražiti ucenjivački da se nešto završi onako kako on misli, a da se pri tom blokira rad ove skupštine.
Zaista molim da se bavimo onim što jeste na dnevnom redu. To jeste dovoljno važna i inspirativna tema, o kojoj možemo suštinski da raspravljamo. Ona jeste upravo rezultat ovoga što se dešava u ovoj skupštini. Dakle, izmene Poslovnika jesu nužnost koja je nametnuta zbog činjenice da je postojeći poslovnik na najgrublji način zloupotrebljavan, da je korišćen kako bi se uspostavljali nečiji politički zahtevi, vrlo često mimo onoga što ovaj poslovnik dopušta. Hvala vam.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Član 103. trenutno nije prekršen zato što rasprava nije još počela, ali sam saglasna da je jedno od tumačenja primene Poslovnika pozivanje da se član 103. primeni. Obaveza predsedavajućeg u striktnoj primeni čl. 103. podrazumevala bi osnov za izricanje kaznenih mera ukoliko se krši čl. 103, samo u tom kontekstu objašnjavam.
Narodni poslanik Miloš Aligrudić želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Demokratska stranka Srbije

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Osnov je član 101, a razlog je 104, pa ćete vi posle proceniti, kao i uvek, da li je tu bilo takvog osnova.
Moram da se složim sa onim što je jedan od mojih prethodnika, gospodin Andrić, ovde rekao. Ono na čemu smo juče ceo dan insistirali da se dogodi na kraju se dogodilo. Predstavnik predlagača ovog predloga odluke o izmenama i dopunama Poslovnika učinila je ono što je od nje traženo, rekla je koji su amandmani za predlagača prihvatljivi, a koji nisu, pogledali smo stav Administrativnog odbora. Što se tiče DSS-a, time su iscrpljeni svi razlozi za neke naše primedbe u formalnom smislu kada je reč o toku ove sednice.
Što se nas tiče, mi bismo mogli da pređemo na raspravu, jedinstven pretres o ovom predlogu odluke, jer bismo u tom jedinstvenom pretresu imali šta da vam kažemo i o samom predlogu, o onome šta se time postiže ili šta se ne postiže, bolje rečeno.
Postiže se sve zlo i naopako, doprinosi se izgradnji loše atmosfere u Narodnoj skupštini. Kada je reč o efikasnosti rada, što je verovatno bila želja podnosioca predloga, očito se time to neće postići, bez obzira na to što nekome ko je ovo pisao izgleda kao da će to tome doprineti.
Mislim da neko dalje odugovlačenje, što se nas tiče, kada je reč o upotrebi postojećeg poslovnika, da bi se sprečila rasprava o ovome što ste vi predložili, nema nikakvog smisla. Ali, ako se to i dalje dešava i ako postoji poslanička grupa koja to i dalje radi, nije to pitanje samo političke strategije ili političke taktike u datom trenutku. Nemoguće je gledati na tu stvar tako suvoparno.
Očigledno je da mesecima ovde postoji problem što se tiče mandata i potreba da se rešavanjem tog problema izgradi pozitivna i dobra atmosfera. Mi smo već više puta na nekim sastancima šefova poslaničkih grupa razgovarali o tome i naša sugestija je bila da vladajuća koalicija, pre svega najveća stranka vladajuće koalicije, učini neke aktivnosti, učini napore da se ova situacija reši na zadovoljavajući način. Nije na nama bilo da dajemo te formule jer mi ovo nismo izazvali, ali trpimo štetu. Štetu trpi cela Skupština. Moja politička stranka, koju ja predstavljam ovde u ovom parlamentu, trpi veliku političku štetu zbog toga, a način na koji se to rešava suprotan je svim principima i demokratskim pravilima igre.
Vi ste menjali predsednika Administrativnog odbora, menjali ste predsednika Odbora za finansije tako što niko o tome nije bio obavešten, sem možda jedne poslaničke grupe opozicije. Ne govorim vam o tome da je ta poslanička grupa u krivu kada je u pitanju ono što traži, čak duboko verujem da su u pravu, ali mora da postoji nešto što se zove odgovornost, preuzeta odgovornost vladajuće koalicije da problem reši. Sve ono do čega smo danas došli...
(Predsedavajuća: Tri minuta i trideset sekundi.)
... završavam, samo još jednu, dve rečenice, do čega smo danas došli, to je uzrok tome. Kada je predložena izmena Poslovnika na ovakav način, o čemu ćemo kasnije pričati, predložena je ovako drastično i na ovakav ružan način da bi se rešio jedan separatni problem. Ali, to udara po leđima onih koji su birali druge političke stranke, DSS, NS, LDP i ostale, pa čak i članove SRS i one koji su birali SRS...
(Predsedavajuća: Četiri minuta.)
... a na koncu, i vas koje je narod birao da budete u vladajućoj koaliciji. To zaista nema smisla.
Ovaj predlog je bio zaista korektan, da se da pauza i da se vidi kako će se ovaj problem okončati. Jer, šta ovo znači da mi, javljajući se po Poslovniku, opstruišemo rad po tački dnevnog reda? Na pamet nam ne pada. Rešite problem.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nema povrede člana 104, niti ste u svom izlaganju dali obrazloženje u čemu se sastoji, osim što smo zajedno kršili Poslovnik, jer ste govorili četiri minuta i trideset sekundi.
Narodni poslanik Dragan Todorović želi da govori o povredi Poslovnika i dobija reč na osnovu člana 100. stav 1.
...
Srpska radikalna stranka

Dragan Todorović

Srpska radikalna stranka
Reklamiram povredu članova 101, 103. i 104. Pretpostavljam, gospođo Kolundžija, da ćete vi i govor moga prethodnika, gospodina Miloša Aligrudića, protumačiti kao ucenu. Očigledno je, gospođo Kolundžija, da Demokratska stranka sve što njoj politički ne odgovara kvalifikuje kao ucenu, kao pritisak, kao nelegitiman zahtev, ili ne znam već kako vi to kvalifikujete.
Gospođo Kolundžija, molim vas, kakva je to ucena ako mi tražimo da se radi u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine Republike Srbije? Kakva je to ucena ako mi očiglednu nameru da vi opstruišete rad Administrativnog odbora, da opstruišete rad Skupštine Republike Srbije... Vi prebacujete nama da je to ucena. Nije tačno i to je obmana, gospođo Kolundžija. Pogledajte zahtev za saziv Administrativnog odbora, pogledajte – da se reši parkiranje, neki troškovi, mere štednje itd. Nije sporno, sve je to važno i sve je to potrebno.
Ali, ovo su jednostavne stvari, gospođo Kolundžija, setite se samo koliko je do sada Demokratska stranka promenila poslanika. Je li to bila ucena sa vaše strane ili ste koristili poslovničko pravo da predate ostavke po Poslovniku, da to uđe u proceduru, da se zakaže sednica Administrativnog odbora i da se ta stvar završi? Nije bila ucena. Ništa drugo ni mi ne tražimo.
Koji je razlog da juče nije završena? Koji je razlog da danas počinje tek od 15.00 časova? Jednostavan razlog – vaš politički interes, ono što vas sve vreme vodi, vaša procena da će to naneti štetu SRS, samo to. Hajde da budemo do kraja iskreni prema građanima Srbije, prema poslanicima – zato što DS smatra da će to biti štetno za SRS krši i Ustav, i zakone, i Poslovnik, sve. To je osnovni problem.
Vi to nazivate ucenom. Nema ovde, gospođo Kolundžija, ucene. Ako vama to što iznosi SRS liči na ucenu, da li je onda ucena ako to kažu predstavnici drugih političkih stranaka? Vidite da su njihovi zahtevi skoro istovetni. Nije ništa sporno, i u vladajućoj većini postoje šefovi poslaničkih klubova koji su rekli da je zahtev SRS potpuno legitiman. Nemojte da slušate Boleta, u njegovo vreme bila su 304 poslanika, slušajte mene i sigurno će vam biti korisnije.
Prema tome, gospođo Kolundžija, nemojte da obmanjujete građane Srbije, ne ucenjujemo mi Skupštinu, nego tražimo svoja prava i nećemo odustati dok ne vratimo sve mandate koji pripadaju Srpskoj radikalnoj stranci, 21 mandat.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala. Reč ima narodni poslanik Ivan Andrić, kao zamenik šefa poslaničke grupe, pa gospođa Gordana Pop-Lazić.
...
Liberalno demokratska partija

Ivan Andrić

Liberalno demokratska partija
Meni je žao što je gospođa Čomić izašla, ali nema veze, i vi imate to pravo čim ste seli da predsedavate. Prosto, mislim da stvarno ne možete da ignorišete stvarnost, koliko god se trudili. Dakle, molim vas da ne radite to, sada vas stvarno molim. Dva predstavnika opozicionih poslaničkih grupa su tražila da se ova agonija zaustavi, da se prekine, da se održe konsultacije i sednica Administrativnog odbora što pre. To nije opstrukcija. Rasprava nije ni počela. Sedimo 26 sati ovde, rasprava nije ni počela.
Odgovor na to je da vi kažete da ne postoje razlozi da se održe konsultacije i sednica Administrativnog odbora. Gospodine, jeste ona možda zakazana za 15 časova, ali tako je bila zakazana i juče i očigledno je da to nije dovoljno. Bar sedite i ubedite nekako da je dovoljno. Mi ne ulazimo u to. Mi ćemo prisustvovati kad god da je, svoj stav o tome imamo i svoj stav ćemo tamo reći. Nemojte maltretirati Skupštinu. To je stvar koja prevazilazi bilo kakva lična osećanja i neki osećaj za neke mere.
Ako ova institucija nastavi da gubi ugled, koja će ga imati? Ko će to moći da predstavlja državu u bilo kom smislu? Nemojte to raditi, molim vas. Ako ste već seli tu i preuzeli odgovornost da vodite sednicu, nemate pravo da ne uslišite zahtev dve opozicione poslaničke grupe, koji nije nerealan. On je odraz realnog stanja i ono što mi tražimo ima smisla.
Molim vas da sada ne koristite tu taktiku noja, da kažete "nema povrede Poslovnika, hvala, doviđenja", jer time preuzimate odgovornost za najgore rušenje ugleda Skupštine Srbije od kada ona postoji.

Nikola Novaković

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Nema ovde nikakve taktike, bar što se tiče nas koji predsedavamo. Naše je samo da damo reč narodnim poslanicima koji imaju pravo da reč traže, da reč dobiju i toga ću se pridržavati i dalje.
Gospođa Gordana Pop-Lazić, kao zamenik šefa poslaničke grupe SRS.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom na to da su mnogi poslanici poslaničke većine, a tu prednjači šef poslaničke grupe ZES, spočitavali opoziciji, dakle čitavoj desnoj strani, da opstruiše rad Skupštine, želela bih da nam predsednik Skupštine dostavi spisak tih evropskih zakona koji čekaju da budu na dnevnom redu ove skupštine, da vidimo koliko je to zakona Vlada pripremila, a sada ne može da se o njima raspravlja zbog toga što poslanici odugovlače rad tražeći samo ono što im Ustav garantuje.
Ovde je na delu, možda, problem poimanja demokratije. Dakle, Ustav nalaže da se o tim mandatima raspravlja, da se ti mandati vrate, i to svi, 21 mandat. Jer, ti mandati jesu mandati poslanika SRS, ali to su, pre svega, mandati građana Srbije koji su glasali za SRS. Njima vi vraćate snagu u ovom parlamentu. Izašli smo na izbore sa listom SRS - dr Vojislav Šešelj, obećavali smo građanima da ćemo nešto u njihovo ime da uradimo u ovom parlamentu.
Kamo sreće da nikada ovaj Zakon o privatizaciji niste ovde usvojili. Kamo sreće da smo to mogli da opstruišemo godinu dana! Da li mislite da svaki zakon ovde mora da bude usvojen? Zakon o radu, kamo sreće da smo imali toliku snagu da on ne bude nikada usvojen.
Tu snagu građani Srbije traže u SRS i imaće je samo ako budete poštovali njihovu volju i ako ovde bude sedelo onoliko poslanika SRS koliko su građani Srbije to želeli. Verujem, zbog vašeg ponašanja, nipodaštavanja Ustava, nipodaštavanja osnovnih demokratskih načela, umeće i te kako da se opredele na sledećim izborima i da shvate ko je i kakvim političkim sredstvima dolazio na vlast, kako je tu vlast sprovodio, ko se i kako ponašao ne samo ovde u parlamentu, nego uopšte u političkom životu, ko se za šta zalagao.
Srpska radikalna stranka uvek je samo za poštovanje Ustava, zakona, a Poslovnik je nešto što uređuje naš način rada. Neće vam služiti na čast, gospodo, to što ste od 2000. godine samo restriktivne mere uvodili, na taj način gušeći glas opozicije.
Juče sam gledala TV "Espania": u parlamentu koji je mnogo veći od ovog sedi možda dvadesetak poslanika, jedan poslanik izlaže svoje izlaganje 45 minuta i to je sasvim normalno. Tu nema gušenja demokratije. Ovo, da izađemo dva minuta za govornicu i da se pozdravimo sa vama, to ne može da bude demokratija.