SEDMA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 17.12.2010.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, molim vas, član 106. stav 1. jasno propisuje šta je ono što želimo da kažemo. Šta god želimo da kažemo mora biti u skladu sa temom dnevnog reda, a sektorske politike, kojima se bave odbori, nisu tema dnevnog reda. Molim vas.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Vidite, nažalost, gospođo Čomić, iako ovde postoji mogućnost i prostor da se govori o tome, trebalo bi da vi najviše imate sluha za to, jer ste potpredsednik, iz DS, a vrlo dobro znate, i sami ste meta pojedinih ..
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, tek moja ličnost nije tema dnevnog reda. Mogu biti tema, samo ako želite da govorite o odredbama Poslovnika koje kršim, a na čemu sam još jednom zahvalna. Dakle, ili tema dnevnog reda, ili moram da počnem sa upozoravanjima, pa onda primenom mera. Zamena članova odbora.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Tema dnevnog reda su svakako parlamentrani odbori koji nemaju priliku da se promovišu, ako tamo mogu da kažem, putem medija i onog što je dostupno javnosti. Ako vi ne želite da mi o tome govorimo danas i o mogućnostima koje će imati kolega Đurić..
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Molim vas da ne iznosite neistine i da ne dovodite javnost u zabludu.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Samo postavljam to kao hipotezu..
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Uopšte se ne radi o mojim željama, radi se o primeni Poslovnika. Još jednom sam vam zahvalna jer ste me podsetili da se svaki član Poslovnika mora striktno primenjivati. Tema dnevnog reda je zamena članova Odbora i o tome ćete morati da govorite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Gospođo Čomić, s obzirom da ste vi danas izvršili povredu Poslovnika, koju ste malo pre ustanovili, ne želim to da radim. Bilo bi ružno da u jednom danu dva potpredsednika Skupštine krše Poslovnik. Tako da ..
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodna poslanice, povreda Poslovnika na koju ste, ponavljam sa zahvalnošću, ukazali je otklonjena.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Jeste, ali kažem vam da se ne bi ponovo to danas desilo..