DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 10.03.2011.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

10.03.2011

Sednicu je otvorila: Gordana Čomić

Sednica je trajala od 14:10 do 17:55

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslaniče, niste nijednom rečenicom obrazložili u čemu se sastoji moja povreda člana 107. Smatrate da predsednik Vlade nije načinio dobar postupak, smatrate da prisutni ministar nije dao odgovarajući odgovor, ali je vaša obaveza, kada se pozivate na povredu Poslovnika, da kažete u čemu se sastoji moj prekršaj. To niste učinili, pa se onda slažemo da nema povrede člana 107.
Želite ponovo da govorite o povredi Poslovnika? Izvolite.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Samo sam pokušao da vodim naš razgovor na takav način da makar u međusobnim odnosima ne pristanemo na ona pravila na koja su prinuđeni da pristanu članovi Vlade.
Gospođo Čomić, vi predsedavate ovom skupštinom, odgovorite nam vi da li je osoba koja je ovde došla, po pravu koje proizlazi iz obaveze ministra u Vladi da zastupa interese Vlade, osoba koja to radi u skladu sa zakonom ili je u konfliktu sa zakonom. Ako je u konfliktu sa zakonom, ne bi bilo prvi put u toku ove sednice, jer smo već bili suočeni sa pismom predsednika Vlade u kome nas pomirljivo obaveštava da nam štiti dostojanstvo tako što ne poštuje zakone koje smo mi kao Parlament doneli.
Tu su povređeni ugled i dostojanstvo Parlamenta i vi ste dužni da nam garantujete, preuzmite tu obavezu na sebe, da Milan Marković ovde nastupa u skladu sa pravom koje proizlazi iz zakona, i mi nećemo više imati nikakav problem. Niko od nas vam neće reći da govorite neistinu, jer nemamo argumente za nešto tako, ali naravno ne možemo da ignorišemo stvarnost u kojoj smo izloženi činjenicama koje nam nalažu da postavimo ovo pitanje.
Ne tražimo mi da nam opisujete svoj odnos sa predsednikom Vlade, ali ako su ministri potpisali ostavke, onda oni ne mogu, u skladu sa zakonom koji je na snazi, da se pozovu na pravo koje iz tog zakona proizlazi – da dođu ovde i zastupaju Vladu. Vi ste predsedavajuća, vi ste nam rekli da oni predstavljaju Vladu, vi ste uputili poziv Vladi da pošalje svog predsednika. Recite da li je to u skladu sa zakonom ili ne i jednostavno ćemo prekratiti ovu dilemu.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Niste naveli koji je član Poslovnika prekršen u drugom javljanju. Kada biste rekli 107, morala bih vas prekinuti, jer ne možete da se pozivate na povredu iste odredbe.
Dakle, niste rekli član 107, ali sam iz vašeg obrazloženja zaključila da se radi o mom prekršaju, odnosno o povredi ugleda i dostojanstva Narodne skupštine.
Ministar Milan Marković, ministar Oliver Dulić i drugi predstavnici Vlade su prisutni na sednici Narodne skupštine u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine.
Reč ima ministar Milan Marković.
...
Demokratska stranka

Milan Marković

Gospodine Jovanoviću, tvrdim da je moje prisustvo ovde potpuno zakonito, bez obzira na komunikaciju o kojoj ne želim da govorim, a bilo bi zakonito, i to vam odgovorno tvrdim, sve i da je u Narodnoj skupštini moja ostavka. Dakle, to je zaista moj stav. Kao što je zakonito i da sedim na sednici Vlade makar moja ostavka i bila ovde. Pa čak i da glasam na sednicama Vlade, gospodine Jovanoviću.
(Predsedavajuća: Ministre, upozorena sam da morate da govorite o dnevnom redu.)
Želeo sam ovo da kažem. Znači, potpuno je irelevantna tema da bismo je mi danas otvarali.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Narodni poslanik Čedomir Jovanović, povreda Poslovnika.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Gospođo, replika. I malopre sam…
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Nemate pravo na repliku.
...
Liberalno demokratska partija

Čedomir Jovanović

Liberalno demokratska partija
Pomenuo me je imenom i prezimenom.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Za evropsku Srbiju | Predsedava
Moguće je, ali ne na uvredljiv način i ne sa osnovom za repliku. Zahvaljujem.
Da li se još neko javlja za reč o amandmanu na član 1? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe ''Napred, Srbijo''.
Narodni poslanik Dragan Čolić ima reč.

Dragan Čolić

Napred Srbijo
Dame i gospodo…