Treća sednica Drugog redovnog zasedanja, 07.10.2013.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

07.10.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 20:40

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Poštovani narodni poslanici nastavljamo sa radom.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 126 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Mladen Grujić.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam pored predstavnika predlagača, prof. dr Tomislava Jovanovića, ministra prosvete, nauke, tehnološkog razvoja pozvao da sednici prisustvuju i dr Slobodan Stupar, pomoćnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Željka Kneževića, sekretar i Vesnu Lukić, viši savetnik u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, i izuzetno za ponedeljak, dakle, mimo dana utvrđenih u članu 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Predlog zakona iz predloženog dnevnog reda.
Uz saziv ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je Predlog dnevnog reda sednice.
Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je podnela Narodnoj skupštini 3. oktobra 2013. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 125, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 33, od ukupno 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik dr Nebojša Stefanović, je predložio da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja koji je podneo Narodnoj skupštini 4. oktobra 2013. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 74, protiv – niko, uzdržanih – dvoje, nije glasalo – 78, od ukupno prisutno 154 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Poslanička grupa DS predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela Narodnoj skupštini 4. oktobra 2013. godine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – jedan, nije glasalo – 31, od ukupno prisutno 163 narodna poslanika.
Konstatujem da je većinom glasova prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Ljuban Panić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o lokalnim izborima, koji su Narodnoj skupštini podnela 43 narodna poslanika poslaničke grupe DS, 20. septembra 2013. godine, sa ispravkom Predloga za dopunu dnevnog reda od 6. oktobra 2013. godine.
Da li narodni poslanik Ljuban Panić, želi reč? (Da)
Izvolite.

Ljuban Panić

Demokratska stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, uvaženi gospodine ministre, mi danas ponovo predlažemo Predlog zakona o lokalnim izborima da bi sprečili nešto što je postao manir ove Vlade, a to je da se u Srbiji dešava samo ono što ova vlada nije obećala da će da se dogodi, a građani za to nisu glasali.
Ako uzmemo činjenicu da je nekoliko stotina hiljada glasalo više u zbiru, da su lokalne liste DS dobile u odnosu na lokalne liste SNS, jedini uspešan projekat ove vlade, a to je tzv. prekomponovanje, odnosno upodobljavanje lokalnih koalicija republičkoj vlasti. Postavlja se pitanje, zašto i zbog koga postoji ustavno pravo građana na lokalnu samoupravu i zašto postoji institut lokalnih izbora?
Demokratska stranka zato predlaže da se za odbornike u lokalnim sredinama glasa tako što tačno znate koji vaš komšija se na vašem izbornom mestu, odnosno, vašoj izbornoj jedinici kandiduje da bude vaš predstavnik u lokalnoj skupštini. Ukupan zbir glasova koji dobiju kandidati imenom i prezimenom ulazi u fond stranke na osnovu onoga što je dobila stranka ako pređe izborni prag, raspodeljuju se mandati i ne može politička stranka da određuje ko će biti odbornik u lokalnoj skupštini.
Takođe, predlažemo ono što Ustav ne onemogućava, a to je da gradonačelnike građani biraju neposredno na izborima kako ne bi imali situaciju kakvu smo imali u Leskovcu, Užicu, Novom Sadu, Beogradu, da ljudi koji nisu dobili podršku građana ulaze u prvi red i ne zna se u čije ime vode gradove, a oni koji su tu podršku ubedljivo dobili, bivaju smenjeni.
Danas kada iz najava o najavama o merama štednje koje građani Srbije očekuju, mislim da je najvažnije da politiku vratimo u ruke građana. Jedini način da politika postane, izađe iz tog kolektivističkog duha koji i ovde poslaničke grupe gaje, jedini način da politika postane servis građana, jeste da građani dobiju priliku da pojedinačno odlučuju o njenim predstavnicima.
Znam da vi ovo nećete prihvatiti ni danas i da se ni ovo danas neće naći na dnevnom redu, ali imajte na umu da oni koji su na ovaj način, kako je to rađeno prethodnih 12 meseci, prekrajali volju građana, neće na nekim sledećim izborima dobro proći.
Zalažem se za to da naše odbornike u lokalnim skupštinama našu lokalnu politiku kreiraju komšije, a ne tabloidi poput „Kurira“. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 28, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo – 149, od ukupno prisutno 177 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Dejan Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, koji su Narodnoj skupštini podnela 43 narodna poslanika poslaničke grupe DS, 20. septembra 2013. godine sa ispravkom predloga za dopunu dnevnog reda od 6. oktobra 2013. godine.
Da li narodni poslanik Dejan Nikolić želi reč? (Da)
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Poštovani predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, eve samo u pet dana drugi put prekidate sednicu i stavljate na dnevni red zakone po hitnom postupku samo zato što Vlada nema sposobnosti da prepozna probleme nedelju dana unapred.
Nastavljate sa tim, rekao bih kliše – odnosom prema opoziciji, da ni jedan reformski predlog koji predloži opozicija ne može da dođe na dnevni red. Politička situacija u Srbiji je danas takva da vapi za promenama, to je suština naših predloga.
Demokratska stranka je predložila set izbornih zakona i želi da napravi pravni okvir za promenu izbornog sistema. Još jednom, predlažemo da gradonačelnike građani u sva 23 grada biraju direktno, pa kada daju podršku jednoj listi, jednom čoveku, znaju ko će voditi taj grad i tu opštinu, a ne da danas, kakva je situacija širom Srbije, vode oni koji nisu dobili ni upola toliko glasova.
Postoji ustavno ograničenje da predsednike opština biramo na takav način, ali ne postoji nikakvo ustavno ograničenje da odbornike biramo na jedan drugačiji način, pa da građani znaju tačno kome daju glas. Ako taj njihov kandidat na listi dobije dovoljan broj glasova, znaju ko će ih predstavljati u lokalnoj skupštini, a ne oni koji nemaju nikakvu podršku građana, to je suština našeg predloga.
Želimo da zaštitimo izbornu volju građana od prekompozitora, kompozitora i da politiku damo političarima koji se kandiduju na izborima i koji dobijaju podršku građana.
Još jednom, ovi predloženi zakoni imaju veze sa političkim dešavanjima u poslednjih 14 meseci širom Srbije. Izborna volja građana je nešto što mora da se poštuje, ne nešto sa čim može da se igra. Zato predlažemo ove zakone i zato o tome želimo da razgovaramo u parlamentu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 25, protiv – tri, uzdržanih – nema, nije glasao 151, od ukupno 179 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Borislav Stefanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o glavnom gradu, koji su Narodnoj skupštini podnela 43 narodna poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka 20. septembra 2013. godine, sa ispravkom teksta i obrazloženja Predloga zakona od 27. septembra 2013. godine, kao i sa ispravkom Predloga za dopunu dnevnog reda od 6. oktobra 2013. godine.
Da li narodni poslanik Borislav Stefanović želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 20, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158, od ukupno prisutnih 178 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.
Narodni poslanik Srđan Miković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednici dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici prof. dr Miodrag Stojković i Srđan Miković, 2. aprila 2013. godine.
Da li narodni poslanik Srđan Miković želi reč? (Da.)

Srđan Miković

Demokratska stranka
Gospodine predsedavajući, dame i gospodo, koleginice i kolege narodni poslanici, u proceduri pred Narodnom skupštinom nalaze se dva predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Jedan predlog zakona je predložen pre par dana od strane Vlade. Drugi predlog zakona je pre više od šest meseci predložen i stoji ovde u proceduri.
U par navrata jedan od predlagača zakona prof. dr Miodrag Stojković je pokušavao da vas ubedi da se to stavi na dnevni red i da izglasamo takav jedan zakon. Da je to učinjeno, ne bi bili u situaciji danas da jedan od ministara u radnoj knjižici ima upisano samo srednju školsku spremu, a to je gospodin Lazar Krstić. Znači, on nije nostrifikovao diplomu, a da ste usvojili zakon koji je još 2. aprila, znači ne 1. aprila, nije bila šala, nego 2. aprila predložen u proceduru bili bi u situaciji da ne samo gospodinu Lazaru Krstiću, nego i svim ostalim kojima to treba, da se izvrši nostrifikacija kako treba, da za to pojedine visokoškolske ustanove ne traže neke enormne iznose, nego da to bude pred kontrolom države. Ni po jada što niste prihvatili nešto je gurao gospodin Miljenko Dereta, a što smo praktično operativno napravili profesor Stojković i ja, i predložili u proceduru, znači, ni po jada što to nije urađeno.
Da je Vlada Republike Srbije uradila svoj deo posla i u ovom periodu od šest meseci kada smo nacrtali šta sve treba uraditi, nije urađeno. Znači ako nećete da prihvatite naš predlog koji je dobar, onda uzmite i uradite.
Danas smo gospodin Dereta i ja sedeli i računali smo koliko je to posla što smo prof. Stojković i ja uradili. To je tri reči po danu. Znači, da je ministarstvo ili Vlada svaki dan po tri reči napisalo, imalo bi ovakav predlog zakona, ali očigledno da je teško tri reči po danu napraviti i za šest meseci imati ovakav zakon.
Smatram da je nedopustivo da se na ovaj način radi. Sugerišem da svaki put kad damo predlog, ako nećete da prihvatite naš predlog, u nekom doglednom vremenu predložite, ako treba prepišite, nećemo se žaliti, pošto ovaj predlog zakona je u korist svih.