Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 05.11.2013.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

3. dan rada

05.11.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 18:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala narodnom poslaniku.
Reč ima narodni poslanik Nebojši Zelenović.

Nebojša Zelenović

Zajedno za Srbiju
Poštovani predsedniče, koleginice i kolege narodni poslanici, nastaviću dalje iz nedelje u nedelju da postavljam pitanja ministarki zdravlja vezano za zdravstveno politiku Republike Srbije, podsećajući da je zaista neophodno da u što kraćem vremenu dobijemo nekakav kvalitetan plan ili bar ponudu kako bi trebalo da izgleda zdravstveni sistem u Republici Srbiji.
Moje pitanje se konkretno odnosi na to da li je nova institucija koja je doneta Zakonom o pravima pacijenata, a to su zdravstveni saveti, počela da funkcioniše po lokalnim samoupravama, da li su zdravstveni saveti konstituisani i šta su to teme kojima se ovi zdravstveni saveti bave? Da li Ministarstvo zdravlja nudi neke teme zdravstvenim savetima i da li od njih traži određene informacije, jer bez tih kvalitetnih informacija sa terena ne znam kako može da se napravi kvalitetna zdravstvena politika.
Do sada sam postavljao uglavnom sistemska pitanja i moram da kažem da od ministarke zdravlja nisam dobio ni jedan odgovor. Ne znam zašto je to razlog. Ali, s obzirom da ministarstvo ne odgovara ni zdravstvenim ustanovama po dva ili tri meseca to me i ne čudi.
Dakle, da li Ministarstvo zdravlja zna koliko ima staračkih domaćinstava u Srbiji i koliko se žena ili muškaraca preko 60 godina leči? Da li su ta lica pozvana na preventivne preglede i kakvo je njihovo zdravstveno stanje? Koliko im je zdravstvena zaštita dostupna? To su sve teme kojima bi zdravstveni saveti na nivou lokalnih samouprava trebalo da se bave, ali oni se ne bave time, a ne bave se zbog toga što, koliko ja znam, odnosno kakve su moje informacije, još nisu počeli da funkcionišu. Mislim da je to poražavajuća stvar za Ministarstvo zdravlja, jer vi ne možete dobiti kvalitetnu informaciju i formirati zdravstvenu politiku ukoliko ne znate kako stoje stvari na terenu.
Kako izgleda jedan dan u lečenju jedne bake ili jednog deke koji treba da krene na lečenje i živi u nekom selu u okolini Valjeva ili Lazarevca, koliko im vremena treba da odu na pregled, koliko im vremena treba da urade laboratorijske analize, da zakažu specijalistički pregled, da odu na kontrolu? Odmah da vam kažem da se taj jedan običan dan u lečenju pretvori u mesece, a nekada i u godine. Želeo bih da dobijem odgovor na pitanje od ministarke zdravlja – zašto je to tako i šta će ona preduzeti da se stvari promene?
Ako imate situaciju da recimo, uzeću konkretno primer Šapca, jedno selo u okolini Šapca, zove se Bukorin i ima 30 kilometara od Šapca, neko ko je bolestan, obično govorim o 40% staračkih domaćinstava u tom selu, treba da ode da se leči, prvo treba da pogodi dan kada radi lekar u ambulanti, pa da ode kod lekara i uzme uput da bi izvršio osnovne laboratorijske analize. Onda treba da ode u Šabac i da zakaže te laboratorijske analize, što nekada može da traje i nekoliko dana. govorim o običnim životnim stvarima svakog običnog čoveka koji se svakoga dana susreće sa našim zdravstvenim sistemom. Treba da uradi te analize, da ode po nalaze, to je još jedan odlazak, da se vrati u svoje selo u dan kada radi ambulanta da bi mu lekar napisao eventualno uput za specijalistički pregled. Onda treba da ode i zakaže specijalistički pregled koji može da se obavi u roku od 30 dana ili duže, pa onda ponovo za neko vreme da ode na specijalistički pregled. Govorim vam da se problem lečenja svodi na jedan dugotrajan, mukotrpan proces koji traje mesecima.
Naši građani su demotivisani da odgovore svim zahtevima koje im traži ovako komplikovan zdravstveni sistem i onda oni biraju da se ne leče ili biraju da se sami leče, što nas dovodi do toga da oni zapravo sami kupuju terapiju, pod uslovom da imaju, i sve u svemu dovodimo do niza apsurdnih poteza koje običan građanin mora da sprovodi da bi pružio sam sebi zdravstvenu zaštitu.
Dakle, vratiću se na početak –kako zdravstveni sistem, odnosno Ministarstvo zdravlja rukovodi zdravstvenim sistemom? Kako dobija informacije sa lokala i koliko su tu uključeni zdravstveni saveti? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto se više niko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici Bauer Ivan, Saša Dujović i Gordana Čomić.
Nastavljamo zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2, 3. i 4. dnevnog reda.
Po Poslovniku, gospodin Palalić.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine predsedniče, reklamiram povredu Poslovnika član 7. U tom trenutku niste bili u sali kada su se ovde čule najgrublje uvrede i optužbe na račun DSS i našeg predsednika Vojislava Koštunice. Izrečene su optužbe da naša poslanička grupa, predsednik naše poslaničke grupe je inspirator nasilja na Kosovu i Metohiji. Dočekali smo da u vremenu kada smo mislili da smo usvojili slobodu i demokratiju i pravo da se izražavamo, da oni koji imaju svoje mišljenje koje se ne slaže sa mišljenjem vladajuće većine budu optuživani, budu prokaženi, budu javno linčovani i bez suđenja i bez presuda na ovakav način optuživani.
Mi smo godinama navikli na ovakve optužbe sa raznih televizija, posebnih emisija, stranih ambasada, uvek zato što smo držali do jasnog i čvrstog stava da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Srbije. Borićemo se uvek da bude neotuđivi deo Srbije i nećemo promeniti svoju politiku, ali ako je ovo način da se oni koji drugačije misle etiketiraju i optužuju onda vas molim da uzmete u obzir da to nije nešto što dolikuje Narodnoj skupštini.
Mi smo ovde vrlo konkretno iznosili naše stavove i nikog nismo vređali. Ali, neće nas sprečiti ovakve izjave, ovakve optužbe, podli udarci da nastavimo našu politiku i da sprovodimo ono za šta se zalažemo. Trpeli smo mi i u prethodnim godinama, od prethodne Vlade i prethodnih vlada ovakve iste napade, ovakve iste izjave, ali od naše politike nećemo odustati.
Ja vas molim da ova Narodna skupština, koja je u prethodnom periodu dostigla određeni nivo komunikacije i normalnog uvažavanja među poslanicima, bez obzira na političke razlike, taj nivo zadrži i da se ovakve izjave, ovakve etikete i omalovažavanje onih koji drugačije misle, zaustave. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Srpska napredna stranka
Članovi 104. i 107. Prvo je bilo postavljanje pitanja, a ovde se sad poziva na član 6, a 104. je pogrešno tumačenje i 107. narušavanje dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije.
Pošto sam prepoznao da tumači kolega Palalić ono što sam ja govorio, samo da bi bilo jasno. Ja nisam pomenuo predsednika poslaničke grupe ni jednom, to možete da vidite u stenogramu. Nisam pomenuo DSS ni jednom i to se može videti u stenogramu. Ja sam pomenuo samo Vojislava Koštunicu. Ako je on ceo, sam DSS, a ja znam da jeste, onda u redu. Ali, u svakom slučaju, nisam ništa od ovoga pomenuo, nego samo njega naveo, a ne DSS i ne predsednika poslaničke grupe, kao inspiratore onoga što se dešavalo na severu Kosova u nedelju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku?
(Jovan Palalić: Replika.)
Ne može replika na povredu Poslovnika.
Ovde postoji parlamentarna praksa da se na povredu Poslovnika ne dozvoljava replika.
Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Član 27. Gospodine predsedniče, ja mislim da treba da se uspostavi red u Narodnoj skupštini, da se ova sednica nastavi. Mi se za to zalažemo. Ali, mi smo sada čuli da predsednik jedne političke stranke ne predstavlja stranku u javnosti niti da zastupa njene stavove.
Znate šta. Cela poslanička grupa i članstvo DSS stoji iza svog predsednika.
(Predsednik: Sve je to u redu, ali to nema nikakve veze sa povredom Poslovnika. Politički stavovi koji se iznesu na sednice Narodne skupštine, ti politički stavovi ne definišu povredu Poslovnika.)
Predsedniče, ja vas molim da vodite računa o načinu izražavanja u Narodnoj skupštini. Ja ne znam da li se nekad neko iz poslaničke grupe DSS ikada uvredljivo izražavao o bilo kome iznoseći svoje političke stavove, bez obzira koliko se mi razlikujemo.
(Predsednik: Ali, ono što je rekao gospodin Šormaz, što sam ja čuo, nije bilo uvredljivo.)
Gospodine predsedniče, gospodin Šormaz je rekao da je Vojislav Koštunica inspirator nasilja i podstiče ekstremističke grupe da vrše nasilje na Kosovu. Ja vas molim, ovde je Narodna skupština to mogla da čuje. Ja vas molim da uvažite ovo što smo mi rekli i da se jednostavno ovako nešto ne dozvoli u Narodnoj skupštini. Ako smo se složili da smo dostigli određeni nivo u prethodnom periodu, međusobnog uvažavanja i ophođenja, ne moramo se vređati, inače ćemo se vratiti u neka druga vremena, što sigurno ne želimo.
U krajnjoj liniji, verujemo da smo posle 2000. godine dostigli nivo demokratskih prava da iznosimo svoje stavove, bez obzira koliko se razlikujemo o tome. Ne moramo sada ponovo da se vraćamo u vremena kada to više nije dopušteno.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz, po Poslovniku.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Srpska napredna stranka
Ponovo je narušeno dostojanstvo Narodne skupštine i ponovo sam pogrešno tumačen, ali neću se vraćati na to šta sam rekao, samo ne znam koliko je teška reč. Ako pričamo o dostojanstvu i o tome kako treba da se vodi Narodna skupština, a ovo nije replika, nego član 107 - dostojanstvo Narodne skupštine, da li je gore reći da je neko inspirator nasilja ili da je državoubica? A samo nekoliko minuta pre nego što sam ja ovo rekao su nazvani oni koji vode državu Srbiju ili vlast – državoubicom.
Ne možete kao Kalimero da kukate i da mislite da sve možete da radite, a da batina nema drugi kraj. Ima drugi kraj.