Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 10.12.2013.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

5. dan rada

10.12.2013

Sednicu je otvorio: Konstantin Arsenović

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar Krstić ima reč. Izvolite.

Lazar Krstić

Nezaposlenost mladih je jako visoka i to je jako loše. Dobro je što ste ukazali na to. Međutim, činjenica koja to čini još gorim jeste da je to slučaj već dobre tri, četiri, ako ne i više godina. Mi smo po odlivu mozgova prošle godine, na kraju 2012. godine, po anketama i analizama, mislim da je Svetska banka u pitanju ili neka međunarodna organizacija koja to radi uporedno, treći otpozadi, čini mi se. To je jako loše.
Mislim da naš obrazovni sistem treba da se menja i da se prilagođava tržišnoj privredi, privredi u kojoj će privatni sektor odgovarati na realne potrebe tržišta, verovatno velikim delom izvoznog tržišta. Prvi korak u tom smeru jeste upravo ono što je izostalo u poslednjih nekoliko godina, a što se obrazovanja tiče verovatno i mnogo duže, a to je reforma javnog sektora, počev od broja, vrednovanja i načina plaćanja nastavnika, učitelja i ostalih do svrsishodnosti različitih institucija u tom sistemu, pa u krajnjoj liniji do uvođenja nacionalnih testova i prilagođavanja programa, uključujući i ove univerzitetske, o kojima ste pričali u domenu nostrifikacije diploma.
Ja sa tim ne mogu da se ne složim i mislim da ovaj budžet, odnosno fiskalna strategija, počev od ovog tela Vlade koje će krenuti u smislu analiza i sa reformom javnog sektora jeste prvi konkretan potez u tom smeru, posle nekoliko godina mirovanja.
Što se tiče ove konstatacije koja je nevezana za ovaj deo priče koji je bio centar vašeg izlaganja, što jeste problem koji je značajan i na kojem planiramo da radimo, prosto nije istinito da je ovo treći budžet i drugačiji. Identičan je i to je nešto što je presedan onome što je izneto u oktobru, što se mera tiče, što smo diskutovali i prošle nedelje, identičan je onom što smo podneli 1. novembra, ne 2. novembra.
Nijedna suštinska izmena nije napravljena amandmanima, naročito ne na razdelu o kom ste govorili, koji se tiče obrazovanja kao takvog. Tako da, na to prosto ne mogu da odgovorim.
Iskoristiću priliku da odgovorim na neke druge komentare koji su bili, pošto se nisam javljao. Pitanje višestrukih plata, plata i penzija i svega ostalog će se upravo rešavati do sredine sledeće godine i neće se rešavati na individualnim primerima, demagogijom nego će se rešavati sistemskim rešenjima, sistemskim rešenjima koja nisu preko kolena i neće osakatiti nijednu državnu instituciju.
U kom smislu je ovaj budžet bliži EU? Bliži je po tome što, kao i svi ostali budžeti koji se prave u EU, oslikava stvarno stanje na terenu a ne neku fikciju i polazna je osnova ka tome, a što će neminovno biti jedan od repera, ako ne kriterijuma za približavanje EU, polaznu osnovu za smanjenje fiskalnog deficita, odnosno uvođenje reda u javne finansije. To je nešto što smo kroz ove bilateralne skrininge već otvorili, prvi iz Ministarstva finansija.
To budući rečeno, budžet nije pravljen za EU niti je pravljen za MMF, niti je MMF-ova misija bila tu što se tiče budžeta za 2014. godinu, nego za 2013. godinu, kao što sam ja jasno rekao. Ovaj budžet jeste pravljen za građane i pravljen je sa građanima, uostalom uz konsultacije sa svim poslaničkim grupama kao predstavnicima građana, što je isto izuzetak u odnosu na ranije. Igra je slučaja da, budući gde se nalazimo, nažalost, činjenica da iznosimo realnost i pokazujemo situaciju kakva jeste, jeste po meri svima, ne samo MMF-u nego, u mojim razgovorima, i sa predstavnicima ruskog ministarstva finansija i mnogih drugih, rečeno mi je – dođe vreme kad morate da počistite kuću, da zavedete red u javne finansije. I to je ono što mi radimo. Mi smo te građane pogledali u oči. Svi koji misle dobro Srbiji, ja mislim da moraju to da pozdrave kao jedan dobar i pozitivan čin.
Što se tiče pljačkaških privatizacija, o tome nisam na taj način govorio, tako da ću to ostaviti. Nadam se da sam odgovorio na ovo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar Radulović. Izvolite.

Saša Radulović

Hvala.
Odliv mozgova je veliki problem za Srbiju i u poslednjih mnogo godina veliki broj obrazovanih, stručnih mladih ljudi smo izgubili. Glavni problem i razlog zašto ljudi odlaze je slaba privreda i ta slaba privreda ne kreira radna mesta koja su potrebna mladim ljudima da bi krenuli u svoju karijeru i da bi mogli da ostvare želje i stremljenja koja imaju.
U budžetu smo, pošto smo taj problem prepoznali kao veliki problem, odvojili četiri milijarde dinara za stvaranje „venture capital“ industrije u Srbiji, koja upravo treba da stvori preduslove da dođe do razvoja kompanija, odnosno investicija u kompanije koje imaju inovativne projekte, koji će zapošljavati uglavnom naše mlade, stručne ljude.
Ta „venture capital“ industrija treba da investira u kapital preduzeća. Kad imate inovativne projekte iz oblasti IT, ali ne samo informacionih tehnologija nego i drugih industrija, obično gubite novac u nekoliko prvih godina, da bi nakon toga pravili novac. Kreditiranje, davanje kredita koje takve firme moraju da vraćaju, nije način da se podržavaju takvi projekti, odnosno da se gradi dobra inovativna industrija. Zbog toga su potrebni ti „venture capital“ fondovi. Već razgovaramo sa određenim brojem fondova koji bi trebalo da se pokrenu u Srbiji. To bi bili privatni fondovi u kojima privatni investitori investiraju svoj novac, dok država iz budžeta koinvestira sa privatnim investitorima i daje između 20 i 40% kapitala. Ta industrija treba da privuče nekih 100 miliona evra za inovativne projekte i za zapošljavanje naših mladih ljudi, obrazovanih stručnih ljudi i da im da priliku za budućnost. Mislim da će to biti jedna velika prekretnica i za zapošljavanje mladih ljudi i za uopšte pokretanje jednog novog ciklusa i buđenje optimizma da postoji budućnost i u Srbiji.
Novi projekat je pravljen negde po uzoru na izraelske modele koji su se pokazali izuzetno uspešnim i očekujemo da ćemo to realizovati u 2014. godini, da će to biti značajan pokretač i motivator da sprečimo dalji odliv mozgova i da ti ljudi počnu da dobijaju šansu u Srbiji.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, Dejan Radenković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedniče, reklamiram povredu Poslovnika, član 107. Možda niste obratili pažnju, ali mislim da je povređeno dostojanstvo Skupštine, uz puno poštovanje mog prethodnog govornika, mog kolege koga ja vrlo cenim i poštujem i kao mladog čoveka, ali za sve ono što je postavljao pitanja ministrima, mislim da je trebalo da postavi pitanja svom kolegi koji sedi do njega, koji ga zdušno savetuje. Mislim da tu treba tražiti glavne krivce za ovo, u kojoj se situaciji naša zemlja nalazi.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li vi znate da to nije povreda Poslovnika?
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Socijalistička partija Srbije
Mislim da je povređeno dostojanstvo i nas poslanika ovde koji to moramo da slušamo, pokušaj da se zabašure krivci glavni i odgovorni za ovo, a i dostojanstvo svih onih radnika koji su na ulici.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Nemojte, molim vas, da se ovo ne pretvori u repliku.  
Gospodin Nikolić, replika.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Demokratska stranka
Da se vratimo na temu.
Vas dvojica, gospodin Krstić i gospodin Radulović, su u Srbiji najavljeni kao donosioci promena, kao neko ko bi trebao Srbiju dugoročno da odredi ka razvoju. Nema dugoročnog razvoja sa 4,5% GDP za obrazovanje, nema dugoročnog razvoja sa 25 evra po naučniku mesečno, nema dugoročnog razvoja dok god obrazujemo na stotine tekstilnih tehničara godišnje, a da tekstilna industrija gotovo i da ne postoji. Šta ćemo kada sredimo taj javni sektor? Šta ćemo sa ovim tehničarima ni za šta? Uzrok je na drugoj strani. O tome sam ja govorio. U budžetu ne rešavate uzrok problema.
U Ministarstvu omladine i sporta novac za neka istraživanja, za strategije, svaka sledeća strategija počinje rečima – da prethodna nije dala rezultate i u njoj iste mere. To ne rešava problem. Činjenice su vrlo neumoljive.
U tom budžetu koji ste uputili 1. novembra, nula dinara za aktivne mere zapošljavanja. Da li je tačno ili nije? Pa ste onda amandmanima na budžet promenili i ubacili dve milijarde. Ja govorim o suštini. Govorim o tome da naše obrazovanje proizvodi nezaposlenost. Govorim o tome da naše obrazovanje ne komunicira sa privredom. Govorim o tome da je nezaposlenost mladih ljudi problem sam za sebe i da traži veću pažnju, a da u budžetu nema ništa i da šanse za mlade ljude ne postoje. To je bila moja diskusija usmerena na taj problem. Konstatujemo činjenice i ne rešavamo ništa.
Problem je došao do te granice da više nema nazad. Moramo da ga rešavamo. Čitava Evropa je ustala, samo mi ćutimo i konstatujemo probleme. Dovedite ministra obrazovanja, ministar privrede je tu, dovedite ministra omladine i sporta, otvorite temu, pokažite zainteresovanost. Za to ćemo podršku dati…
(Predsednik: Vreme.)
… ali za budžet u kojem nema nikakve šanse za mlade ljude, ne možemo da damo. Hvala.