Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje? (Ne)
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača, Lazara Krstića, ministra finansija, Saše Radulovića, ministra privrede, prof. dr Dragana Glamočića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ivana Tasovca, ministra kulture i informisanja i Vanje Udovičića, ministra omladine i sporta, pozvao da sednici prisustvuju i: Nikola Ćorsović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Nikša Vušurović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Branko Drčelić, direktor Uprave za javni dug i Nada Mirković, načelnik Odeljenja u Ministarstvu finansija.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodi poslanici: Bojan Đurić, Judita Popović, Gordana Čomić, Ivan Jovanović, Radmila Gerov, Borislav Stefanović, Bojana Božanić, Božidar Đelić, Dušan Milisavljević, Mlađan Dinkić, Nenad Popović, Milan Lapčević, Ružica Igić, Teodora Vlahović, Konstantin Samofalov, Milan Mirosavljević, Gorica Gajić, Dušica Morčev, Miroslav Petković, Marko Milutinović, Aleksandar Pejčić, Milica Vojić Marković, Donka Banović, Snežana Stojanović Plavšić, Ivan Joković, Nenad Kitanović, Rajko Stevanović, Vladimir Ilić, Verica Kalanović, Ana Novković, Branislav Mitrović, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić, Janko Veselinović, Olgica Batić, Jadranka Joksimović, Gorica Mojović, Vesna Marjanović, Maja Videnović, Mladen Grujić, Siniša Lazić, Branka Karavidić, Suzana Grubješić, Vuk Jeremić, Saša Milenić, Slavica Saveljić, Jelena Travar Miljević, Srđan Šajn, Nenad Kitanović, Miljenko Dereta, Ranka Savić, Balša Božović, Jovana Joksimović, Miodrag Stojković, Vladimir Gordić, Tamara Tripić, Jelena Trivan, Aleksandar Senić, Jovana Mehandžić Đurđić, Radoslav Milovanović, Ljiljana Lučić, Dejan Nikolić, Ljuban Panić, Srđan Milivojević, Ivan Karić, Laslo Varga, Arpad Fremond, Balint Pastor, Zoltan Pek, Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Boško Ristić, Milovan Marković, Nebojša Zelenović, Zlatko Dragosavljević, Saša Dujović, Đorđe Milićević, Zoran Kasalović, Dejan Mihajlov, Slobodan Samardžić, Siniša Kovačević, Vesna Jovicki, Vesna Milekić, Dubravka Filipovski, Kenan Hajdarević, Petar Petković, Nikola Jovanović, Sanja Jefić Branković, Veroljub Arsić, Zoran Babić, Irena Aleksić, Zoran Antić, Marko Atlagić, Nebojša Berić, Igor Bečić, Branislav Blažić, Zoran Bojanić, Jelena Budimirović, Katica Vijuk, Irena Vujović, Ninoslav Girić, Maja Gojković, Milovan Drecun, Aleksandra Đurović, Milinko Živković, Stefan Zankov, Biljana Ilić Stošić, Milanka Jeftović Vukojičić, Bojan Jakovljević, Milanka Karić, Dragomir J. Karić, Oto Kišmarton, Milan Knežević, Milan Kovačević, Radmilo Kostić, Miodrag Linta, Saša Maksimović, Mirjana Marjanović, Vesna Marković, Jelena Mijatović, Predrag Mijatović, Ljiljana Miladinović, Ljubica Mrdaković Todorović, Mujo Muković, Dušica Nikolić, Dragan Nikolić, Jasmina Obradović, Biljana Pantić Pilja, Slobodan Perić, Mileta Poskurica, Zoran Pralica, Tanja Radovanović, Aleksandar Radojević, Katarina Rakić, Marjan Rističević, Radovan Raičević, Vesna Rakonjac, Mile Spirovski, Nebojša Stefanović, Momir Stojanović, Ljubiša Stojmirović, Željko Sušec, Dragan Todorović, Dragan Tomić, Aleksandra Tomić, Vučeta Tošković, Vladimir Cvijan, Dragan Čolić i Dragan Šormaz, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine, Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Narodni poslanici Snežana Stojanović Plavšić i Nenad Kitanović, pisanim putem, povukli su amandman koji su zajedno podneli na član 32.
Pisanim putem, narodni poslanici su povukli potpise, i to: Gorica Gajić, sa amandmana koji je podnela zajedno sa narodnim poslanikom Bojanom Božanić na članove 3. i 5, a narodni poslanici Jadranka Joksimović, Marija Todorović i Srđan Šajn, sa amandmana na član 7. koji su zajedno podneli sa 62 narodna poslanika poslaničke grupe SNS.
Narodni poslanik Teodora Vlahović, pisanim putem, povukla je amandman na član 1.
Primili ste izveštaj Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Primili ste mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine.
Ovom prilikom izražavam dobrodošlicu predsedniku Skupštine gospodinu Pastoru i gospodinu Radomanu.
Da li neko želi reč?
Reč ima gospodin Pastor.

Ištvan Pastor

Gospodine predsedniče, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, zahvaljujem se na mogućnosti da u sledećih dva, tri minuta mogu par rečenica reći o amandmanu koji je definisala Skupština AP Vojvodine. Definisali smo tri amandmana, u odnosu na Predlog zakona o budžetu, sa jasnom ambicijom da kroz amandmansku korekciju pokušamo približiti Predlog zakona onome što doživljavamo kao ustavnu garanciju iz člana 184. stav 4. Ustava Republike Srbije.
Moram da kažem da se ova godina razlikuje od prethodnih godina, jer prethodnih godina smo imali mogućnost da iznesemo svoje stavove u fazi pripreme budžeta, a ove godine ta mogućnost nije postojala, tako da nam je ovo jedina mogućnost da javno iznesemo šta o ovoj stvari mislimo.
Zbog kratkoće vremena i zbog toga što sam prošle godine, u otprilike isto ovo vreme, imao mogućnost da govorim pred vama o našem viđenju ovog problema. Ne želim govoriti o ustavnom pravu na autonomiju, ne želim govoriti o principu vladavine prava, ne želim govoriti o principu subsidijarnosti, o decentralizaciji, o ravnomernom regionalnom razvoju, o siromaštvu koje pogađa svakoga, o postocima zaposlenosti, nezaposlenosti, o brojkama aktivnih, izdržavanih, odlivu ljudi i o pojavi, ne samo u Vojvodini, da sve veći i veći broj ljudi želi da uči mađarski kako bi dobili državljanstvo, ne želim da govorim o stvaranju BDP, o izvozu i uvozu, o potrošačkoj korpi, o stepenu razvijenosti, o lokomotivi, vozovima, o tome ko je kriv za ovo stanje, da li je to nasleđeno, da li ti koji su sada većina i čine Vladu, u proteklih godinu i po dana, mogli nešto uraditi ili ne. O tim svim stvarima ne želim govoriti. Ne želim govoriti ni o pitanju rejtinga, ne želim govoriti o izbornim rezultatima, ne želim govoriti o pitanju legitimiteta, a tek ne želim govoriti o odluci Ustavnog suda, o Statutu i o sporovima vezanim za to.
Želim, pored svega onoga što smo o ovim stvarima rekli u prethodnom periodu, ukazati na jednu stvar za koju mislim da nije stvar političke prirode, nego je stvar životne prirode.
Želim da vam kažem da doživljavamo situaciju u kojoj se nalazimo kao alarmantnu, jer cenimo da se ne primenjuje na isti način jednako pravo na život, jednako pravo na zdravlje. Dozvolite mi da u prilog toj tvrdnji kažem samo nekoliko brojki.
Prema standardima za svakih 350 hiljada stanovnika treba da postoji jedna hemodinamska sala. To znači da bi u odnosu na Vojvodinu trebalo da postoji šest. Imamo jednu i po. U ostatku Srbije, za ostatak 2/3 stanovništva imali 15.
Danas, dame i gospodo, 694 pacijenta čeka. Danas 92 pacijenta čeka na ugradnju stenta. Te brojke su na početku bile 1/3 ovog, 331, odnosno 13. Još katastrofalnija situacija jeste vezana za pacijente koji čekaju na zračenje. Situacija je, dame i gospodo, takva da za Vojvodinu, za dva miliona stanovnika, danas imate dva aparata koji se koriste u dve smene. Čekanje na zračenje je oko šest meseci. Onaj kome lekar kaže da mora da čeka na zračenje šest meseci, manje više, mislim da je jasno kakvu je poruku dobio. Moram da vam kažem, na sreću, u ostalom delu Republike to čekanje do jednog meseca.
Možemo o ovim stvarima razgovarati sa političkog aspekta, možemo se nadmudrivati oko toga ko je kriv, ali je osnovno pitanje, dame i gospodo, šta možemo uraditi da se ovo stanje zaustavi, šta možemo učiniti da se ova situacija tonjenja zaustavi?
Gospodine ministre, šta možemo očekivati u odnosu na sledeću godinu? Meni je poznata vaša jučerašnja izjava, ali moram da vam kažem da nas ne zadovoljava obećanje da ćemo u 2014. godini krenuti sa izradom zakona i da se možemo nadati da će od 2015. godine, taj zakon početi da se primenjuje.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, ministar Krstić. Izvolite.

Lazar Krstić

Hvala puno.
Drago mi je da se niste vraćali u ovoj diskusiji na to ko je kriv. Mislim da ima puno delova Srbije gde stvari ne funkcionišu ili da funkcionišu na ne balansiran način i drago mi je da ćemo se fokusirati ili je to bar, ako sam ispravno shvatio, vaša pozicija na to kako da to promenimo i poboljšamo u budućnosti.
Kao što znate, mi imamo situaciju gde Zakonom o finansiranju AP Vojvodine de fakto ne postoji, bez obzira što je Ustavom određeno da je trebalo da bude usvojen. Imamo, takođe, situaciju gde je Zakon o finansiranju lokalnih samouprava nešto što moramo da promenimo.
Prosto, iz pozicije u kojoj se trenutno nalazimo ne vraćajući se, kao što kažem, u prošlost, mislim da je jedino konstruktivno da zajednički sednemo u oba ova foruma, znači, kada govorimo o tome, mislim i na lokalne samouprave, mislim i na AP Vojvodinu, i da stavimo na papir, bez mešanja nešto previše ovih dnevnopolitičkih tema i uperivanja prstom, koja su to ovlašćenja, odnosno nadležnosti koja svaka lokalna samouprava, koja AP Vojvodine treba da ima i kako će te svoje nadležnosti finansirati, da taj balans bude realan u smislu da ono što lokalne samouprave, odnosno Vojvodina prihoduju, odgovara onome što su njihove nadležnosti sa druge strane, a da ono što je potrebno, ukoliko je potrebno, a verujem da će u nekim slučajevima svakako to biti slučaj, se nadomeštava iz budžeta Republike.
Mislim da je to jedno mnogo šire pitanje, ali je isto i tako naša obaveza, jer sledeći budžet bih voleo da bude više od samo republičkog budžeta koji branimo, što je slučaj danas ovde, i u lokalnoj samoupravi i Vojvodini i pričamo samo u kontekstu transfera, što isto mislim da nije dobro.
Mislim da bi sledeće godine trebalo da imamo čitav konsolidovani budžet kao zakon koji ćemo braniti u skladu sa izmenjenim Zakonom o budžetskom sistemu i da ćemo u kontekstu toga do tada rešiti pitanje nadležnosti, a i finansiranje AP Vojvodine i lokalnih samouprava.
Voleo bih da u tom domenu možemo da učinimo više nego što je rađeno prethodnih godina, što se tiče finansiranja Vojvodine i transfernih sredstava, odnosno kako se sredstva opredeljuju. Međutim, u ovoj situaciji bez zakona i bez jasno definisanih ingerencija, nažalost, nije ni bolje, ni lošije, kao što sam već rekao. Podvlačim, nije dovoljno dobro za sledeću godinu. Voleo bih da na konstruktivan način sednemo i o tome porazgovaramo, bilo u kontekstu one radne grupe, ali iskreno i transparentno. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Pravo na repliku, gospodin Pastor. Izvolite.

Ištvan Pastor

Gospodine ministre, hvala vam na vašem odgovoru, ali moram da vam kažem da smo u proteklim godinama jako puno puta čuli ovakve rečenica. Od vas do sada ne i nadam se da ćete vi u tom smislu biti diskontinuitet.  Previše puta su izgovarane ovakve rečenice i, nažalost, nije se napravio iskorak.
Isto tako, moram da vam kažem, dame i gospodo, da nije obećavajuća okolnost da je nakon toga što je Skupština AP Vojvodine usvojila platformu kao viđenje uređenja ovog pitanja, ja sam kao predsednik Skupštine uputio tu platformu premijeru republičke Vlade pre više od jednog meseca. Nažalost, jedan mesec nije dovoljan bio da se bilo kakav signal u odnosu na taj dopis, u odnosu na tu inicijativu vrati. Iz toga razloga se nadam da ćemo uspeti napraviti iskorak, ali poučen dosadašnjim iskustvom, nisam u to potpuno siguran.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Jovan Palalić. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Jovan Palalić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Gospodine potpredsedniče, gospodine ministre, gospodine Pastor, evo posle godinu dana predstavnici AP Vojvodine, na čelu sa predsednikom Skupštine, dolaze u Narodnu skupštinu Republike Srbije da traže poštovanje Ustava koje se odnosi na pitanje finansiranja AP Vojvodine.
Za DSS pitanje sredstava koja su definisana Ustavom, a koja treba da pripadnu AP Vojvodini nijednog trenutka nisu bili sporni. I kada je Ustav donet, prva Vlada koja je ispoštovala te odredbe bila je Vlada na čijem je čelu bio Vojislav Koštunica.
Pitanje poštovanja Ustava je naš prioritet i o tome smo više puta ovde govorili. Međutim, ima nekoliko pitanja o kojima treba razgovarati u ovoj situaciji u kojoj se sada nalazimo.
To je sada pitanje i za vas i za Vladu. Godinu dana je prošlo od kada ste isto pitanje uputili i prethodnom ministru i Vladi i slušali smo u Narodnoj skupštini da će se formirati radna grupa i da će se doneti zakon o finansiranju AP Vojvodine. Godinu dana je prošlo. Ko je odgovoran što u Narodnoj skupštini nemamo taj zakon? Voleo bih da dobijem odgovor ovog puta.
Drugo pitanje je takođe važno i upućujem ga i vama, gospodine Pastor. Važno je pozivati se na Ustav, ali u potpunosti, a ne samo kada nama odgovara.
Gospodine Pastor, Ustavni sud Republike Srbije je 60% odredaba Statuta proglasio neustavnim. Vaša reakcija i reakcija vlasti u Vojvodini nije bila da se Statut upodobi Ustavu, nego da se menja Ustav.
Postavljamo pitanje da li se pozivamo na Ustav u Narodnoj skupštini Republike Srbije samo kada nama odgovara, a kada nam to ne odgovara, tražimo promenu tog Ustava? Prosto da budemo pošteni pred javnosti i pred Narodnom skupštinom i pred građanima.
Nije sporno da Narodna skupština i da Vlada Republike Srbije moram 7% u poslednji dinar da ispoštuje i da se prebaci AP Vojvodini, ali, gospodine Pastor, svaka druga odredba Ustava Republike Srbije na području AP Vojvodine mora da se ispoštuje, a ne da se poziva na promenu tog Ustava da bi se Ustav Republike Srbije upodobio vašem neustavnom Statutu.
Mislim da ste uvek dobrodošli u Narodnu skupštinu, da ćete od naše poslaničke grupe uvek imati podršku kada su u pitanju jasne nadležnosti prava koja Republika ima prema AP, ali vas molim da, kada je u pitanju Ustav, kada je u pitanju AP Vojvodina, budete do kraja pošteni i tražite da se u potpunosti sve odredbe Ustava poštuju. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Pravo na repliku, gospodin Pastor. Izvolite.

Ištvan Pastor

Gospodine poslaniče, biću krajnje pošten. Želim da vam kažem da što se tiče odluke Ustavnog suda, mi do ovog momenta odluku Ustavnog suda nismo imali prilike da vidimo i da pročitamo. Imali smo prilike da vidimo i da pročitamo saopštenje. Očekujemo odluku Ustavnog suda danas, sutra.
Uveravam vas da ćemo postupiti u skladu sa odlukom Ustavnog suda i oko toga nemojte uopšte da imate bilo kakvu dilemu.
Na kraju krajeva, taj zadatak se samo zajednički može rešiti i to na taj način da će Skupština AP Vojvodine usvojiti statut, a taj isti statut treba da dođe tu davanje saglasnosti. Nemoguće je okončati tu proceduru tako da oko toga ne postignemo konsenzus. To je jedan deo stvari.
Drugi deo stvari, dozvolićete mi da u odnosu na određena rešenja i sada važećeg Ustava čovek može imati ovakav ili onakav stav. Ja taj stav iznosim jer mislim da je to deo javnog govora. To je deo javne diskusije.