Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, član 109. Mislim da samo ukoliko nisu usko stranački interesi, vi prethodnom govorniku nećete izreći opomenu.
Dakle, prethodni govornik je grubo zloupotrebio Poslovnik, optužujući političku partiju kojoj pripadam govoreći o povredi Poslovnika, a sam je povredio Poslovnik na najgrublji mogući način.
Ne znam da li ima neke pozicije u Poslovniku u članu 109. koju nije povredio prethodnim govorom i ovim govorom? Smatraću to vašim uskostranačkim stavom ukoliko prethodnog govornika ne opomenete.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ne može se uskostranačko samo pošto gospodin Šajn nije član moje stranke odnosno stranci kojoj ja pripadam, ali jeste član naše poslaničke grupe.
Međutim, moram da kažem da razumem po određenim okolnostima kada se radi o nacionalnim manjinama, kada pripadnici određenih nacionalnih manjina govoreći o nekim pravima za koja smatraju da su im uskraćena i prekršena pokažu jednu veću dozu emocije.
Gospodinu Šajnu ne bih izrekao opomenu samo zato što nije bio sklon takvom ponašanju i nije bio čovek koji je zaslužio na takav način….
(Narodni poslanik Janko Veselinović dobacuje sa mesta.)
Ne, ne, slažem se. Ja sam ga upravo upozorio. Ja mu više neću davati reč da može da priča o tako nečemu.
Na član 7, razdela 16, 20 i 21 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jovana Joksimović i Balša Božović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 7. razdela 16, 20, 21, 24, 25, 27, 31 i 53 amandman je podnela Skupština AP Vojvodine.
Izvolite.
Reč ima Zoran Radoman.

Zoran Radoman

Hvala.
Ovo je treći amandman koji je Skupština Vojvodine dala na ovaj zakon. Njim se zaokružuje želja i zahtev Skupštine Vojvodine da se ispoštuju odredbe Ustava koje govore o obimu budžeta pokrajine Vojvodine za 2014. godinu. Ovim amandmanom predlažemo koje stavke u rashodima budžeta Republike da se smanje za 32 milijarde dinara da bi se održao deficit budžeta u obimu koji je i predviđen samim zakonom.
Prihvatanjem amandmana Skupštine Vojvodine dobilo bi se i na kvalitetu sredstava koja bi bila u budžetu pokrajine Vojvodine. Mogli bi da raspolažemo sredstvima u obimu od 32 miliona, odnosno u obimu celog budžeta pokrajine Vojvodine, ali bi pre svega mogli da ispunimo i ustavnu obavezu, a to je da tri sedmine budžeta pokrajine bude investirano. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Ovde prekidamo sa radom. Nastavljamo sutra u 10,00 časova.