Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

Lazar Krstić

U vezi 100 miliona za EPS nisam odgovarao zato što je taj kredit amandmanom, verujem da je promenjen, da imate, da je zapravo investicioni i to sam nekoliko puta pomenuo u toku rasprave.
Da vam odgovorim na ovo drugo, košarkaška dvorana je u sklopu diskusija oko toga koji su prioritetni projekti, za 2014. godinu, a uzev u obzir da od 2010. godine nije rađeno, što nije opravdanje, ali uzevši u obzir činjenicu da su uslovi takvi kakvi jesu, to sa strane Vlade nije procenjeno da je prioritet u ovim uslovima.
Ja ekonomsku politiku neću elaborirati ponovo, jer imali smo prilike nekoliko puta da razgovaramo o njoj, imali ste prilike i sa ministrom ekonomije nekoliko puta, verujem, u toku rasprave, da ukrstite argumente što se toga tiče.
Što se tiče putne infrastrukture, o njoj je Vlada diskutovala i kao prioritete u ovim godinama u kojima postoje ograničena sredstva i nova zaduživanja koja imamo, a uzimajući u obzir nepovučene kredite koje držimo na bilansima, a prioritizovani su projekti na Koridoru 10 i Koridoru 11 i na železničkoj infrastrukturi, to sam ranije obrazlagao.
Dakle, za EPS je kredit, tačan naziv – učešće za drugu fazu paketa projekata TE „Kostolac“, izgradnja novog energetskog bloka na lokaciji Drvno Kostolac B faza II i proširenje kapaciteta rudnika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Sledeći prijavljeni za reč je Branislav Mitrović. Izvolite.

Branislav Mitrović

Ujedinjeni regioni Srbije
Ne možemo gospodine ministre biti zadovoljni, s obzirom da niste prihvatili naše amandmane i ja ću podsetiti da sam predložio amandman u članu 5. razdeo 19 kojim se predviđa izgradnja brze saobraćajnice Ruma – Loznica.
Neću ponavljati ono što su moje koleginice rekle o neophodnosti, ali sam siguran da i građani ovih delova Srbije takođe neće biti zadovoljni i da očekuju da se taj put, veoma bitan, uradi u narednom periodu.
Međutim, vi ste sada rekli da Vlada ima svoje prioritete u izgradnji i putne i železničke infrastrukture.
Samo ću vas podsetiti da je ova Skupština donela Odluku o zaduženju od 800 miliona dolara od tzv. ruskog kredita gde je učešće srpske Vlade, srpske strane, 15%, što je blizu milijardu za železničku infrastrukturu. Do dana današnjeg nije povučen nijedan jedini dinar, upravo zbog nedostatka projektne dokumentacije.
Takođe ću vas podsetiti da je obaveza i vašeg Ministarstva, zajedno sa Ministarstvom saobraćaja bila da do kraja ove godine Narodnoj skupštini dostavite plan investiranja u železničku infrastrukturu.
Siguran sam da do kraja godine nećete stići to da uradite i pored činjenice da eto bar tih milijardu dolara čeka na investiranje.
Takođe, 25 miliona dolara od Arapskog ekonomskog fonda za razvoj, za Beograd centar, takođe čeka upravo zbog projektne dokumentacije.
Ono što od vas očekujemo jeste da izvršite dodatni pritisak na sve one u Vladi koji ne rade svoj posao, a svi oni koji kažu da nisu imali vremena da urade projektnu dokumentaciju, ne govore istinu i 30 godina već, pruga Beograd – Bar čeka na ozbiljnu rekonstrukciju i posle 30 godina kada dođe novac, kada podignemo kredit, kaže nam neko da ne postoji projektna dokumentacija.Jedan visok stepen neozbiljnosti.
Još jednom kažem, jako smo nezadovoljni i delimo to nezadovoljstvo sa našim građanima iz zapadne Srbije zašto niste prihvatili naše amandmane.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima gospođa Bojana Božanić.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani predsedavajući, zaista se radujem što sada imamo direktan prenos, pošto moja baba Stana u selu nema internet, pa se zaista radujem što će moći sada da prati izlaganje.
Stvarno mislim da bi trebalo razmotriti ovaj amandman koji je podnela DSS na član 5, obzirom da smo govorili o tom IT sektoru, jer zaista sam se dosta pripremala za ove amandmane i mislim da svaki od njih treba dobro razmotriti.
Ponoviću još jednom, za modernizaciju informacionog sistema Poreske uprave u prošloj godini, 2013. budžetom je planirano 1.175.000.000 i planirano je u 2014. godini 885.000.000, 2015. godini, a onda je to preneto u 2014. godini 1.185.568.000, pa u 2015. godini 981 i kada sam ja to sve sabrala i oduzela, videla sam da oko milijardu dinara, je potrošeno za modernizaciju informacionog sistema.
Očekujem da će tako biti i u ovoj godini, da neće moći više da se potroši, tako da 185.000.000 i od tih, 80.000.000 da se opredeli za početak radova na graničnom prelazu Kotroman, jer za granični prelaz Kotroman, da građani znaju, u 2013. godini je planirano 42 miliona, a u 2014. godini 108, pa 107 u 2015. godini, prethodnim budžetom, u ovom planu kapitalnih investicija, dok je ove godine planirano 11 miliona.
Kada to uporedimo, a u sledećoj 750.000 i kada to vidimo, onda vidimo da ništa ne može da se uradi, ono što kažu svi ovi koji rade finansije, to ste samo ostavili da se ne bi ugasila ova pozicija, da ostane takva kakva jeste, a sa 80.000.000 neće ništa da čini ovamo i nećemo na taj način da poremetimo ni Poresku upravu, niti ćemo umanjiti značaj nove sistemske softverske licence i prateće informaciono-komunikacione opreme, već ćemo svakako imati mogućnost da započnemo zaista borbu protiv sive ekonomije i na taj način uštedimo ministre, kao što ste rekli do 150.000.000 evra.
Stvarno mislim da je ovo svrsishodan i vrlo štedljiv amandman, jer je racionalno, ne znači samo ekonomičan, ponekad znači i razumno.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 7, razdele 15, 20 i 30.
Predstavnik predlagača prihvatio je amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 15 i 16 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Konstantin Samofalov i Milan Mirosavljević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 16, 19, 20, 24, 28 i 32 amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Siniša Kovačević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 16 i 20 amandman je podnela narodni poslanik Vesna Kovač.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 16 i 20 amandman je podnela narodni poslanik Teodora Vlahović.
Reč ima gospođa Vlahović.

Teodora Vlahović

Demokratska stranka
Poštovani predsedniče, uvažene kolege narodni poslanici, podnela sam amandman na član 7, tako što sam predložila da sa pozicije nabavke domaće finansijske imovine se iznos od dve milijarde i 400 miliona prebaci opštinama i gradovima u Srbiji, s obzirom da 88 opština i gradova treba da u 2014. godini dobiju manje nego što su dobili u 2013. godini.
Istovremeno, prateći bilten javnih finansija koji izdaje Ministarstvo finansija, upoređujući bilten iz septembra 2012. i 2013. godine, uočila sam da su praktično opštine i gradovi u ovoj godini, u ovom periodu, ostvarile tri milijarde i 300 miliona manje, nego u prošloj godine, što bi otprilike već značilo pad javnih finansija, kojim raspolažu opštine i gradovi, za 2%.
Kao primer zašto sam ovo predložila, ukazala bi na drastično smanjenje sredstava za određene gradove i opštine. Recimo za Pančevo to bi bilo za narednu godinu umanjenje od 71%, za Lajkovac 52%, Požarevac 43%, Subotica 37%, Zrenjanin 30%, Šabac i Bor 29%, itd, itd. To su izuzetna smanjenja. Imajući u vidu, radi se ovde da nisu samo ova smanjenja u ovoj godini, već se radi i o potezima Vlade i o usvojenim zakonima. Znamo da je smanjen porez na zarade i da je to bio isto deo prihoda lokalnim samoupravama i sa ovom merom ugroziće se finansije određenim gradovima i opštinama u Srbiji. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Janko Veselinović.
...
Demokratska stranka

Janko Veselinović

Demokratska stranka
Ja se javljam po Poslovniku, poštovani predsedniče.
Već sam ukazivao na povredu člana 128, koja se tiče toga da su narodni poslanici dužni da identifikacione kartice nose sa sobom pri izlasku iz sale Narodne skupštine Republike Srbije. Poslaničkom klubu SNS već celo popodne stoje kartice poslanika, koji nisu u sali, i oni tako verovatno mere vreme. Mislili su verovatno da neće biti televizijskog prenosa, pa da se to neće videti, da to građani Srbije neće videti. Oni su moguće na nekom od mitinga. Kartice su im ostale ovde. Vi ste, gospodine predsedniče, bili dužni da službu upozorite da te kartice izvadi. Dakle, nije svejedno da li mi sedimo ovde i raspravljao o budžetu, a oni sede na nekom mitingu ili kući, a kartice im stoje u jedinicama. Vama to nije ništa ozbiljno.
S druge strane, smatram još jednom da ste povredili član 87. Poslovnika. Pre svega, ova sednica nije bila dostupna javnosti. Tri sata smo radili mimo radnog vremena i to bez televizijskog prenosa. Smatram da su ovakvu jednu sednicu, u kojoj se raspravlja o budžetu, najvažnijem aktu u kome se Srbija zadužuje za narednih šest milijardi evra za narednu godinu, koju će građani cele Srbije morati da vraćaju, građani Srbije trebali da čuju, trebali da znaju i mislim da ste bili dužni da to obezbedite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Moram da odgovorim, pošto sam svestan da ste vi ovo učinili upravo zbog televizijskog prenosa, jer ste ovo više puta isticali u periodu kada nije bilo televizijskog prenosa.
Dakle, Narodna skupština je obezbedila potpunu dostupnost rada, jer svi predstavnici medija mogu da prate u zgradi Narodne skupštine rad i o tome informišu javnost. Potpuno je obezbeđen prenos sednice Narodne skupštine i na kanalu Narodne skupštine i na internetu u direktnom prenosu. Ovog trenutka smo uživo, ali će i ostatak sednice, koji nije bio, biti emitovan u odloženom prenosu. Tako da će sva javnost, svi zainteresovani građani moći u potpunosti da prate šta je rečeno na ovoj sednici, o čemu su razgovarali narodni poslanici, šta su govorili predstavnici Vlade.
Kao što vidite, ova burna rasprava u ovom periodu pokazuje da postoji veliko zainteresovanje narodnih poslanika da rade i meni je to veoma drago.
Takođe, posle imamo i amandman, gde ćemo raspravljati o AP Vojvodini, čime smo napravili dodatne uštede, jer ovi ljudi neće morati sutra dodatno da dolaze i da putuju na sednicu Narodne skupštine. Verujem da ste zadovoljni odgovorom.
Na član 7. razdele 16 i 20 amandman je podneo narodni poslanik Mlađan Dinkić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 16 i 20 amandman je podnela narodni poslanik Dušica Morčev.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. razdele 16 i 23 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Laslo Varga i Arpad Fremond.
Reč ima narodni poslanik Laslo Varga.