Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2013.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja

6. dan rada

12.12.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Povređeni su član 27. i 107. predsedniče, način vođenja sednice i dostojanstvo Narodne skupštine.
Mogu da prihvatim da je vaše diskreciono pravo da mi date reč, obzirom da me je gospođa Donka Banović pomenula. Ali, ne mogu da prihvatim kršenje dostojanstva ove Narodne skupštine, i reći ću odmah zašto.
Mene apsolutno kao narodnog poslanika ovde ne zanima ko je Vulinova frakcija, ko je Vučićeva, niti koja je Tomina frakcija. Mi danas ovde razmatramo amandmane na najznačajniji Zakon o budžetu Republike za narednu godinu. Kao poslanika me izuzetno zanima diskusija sa ministrom Krstićem.
Zaista, ne znam sad koliko vi to želite mene da razumete, obesmišljena je večeras ova rasprava i zato vas zaista molim da napravite pauzu i da nastavimo sutra, da sa gospodinom Krstićem možemo da diskutujemo o amandmanima. Inače, bude li se nastavilo ovo ovako, mi smo sada ovde slušali o nekim frakcijama i nekim glupostima koje uopšte nisu tema dnevnog reda i koje mene u 11,00 noću zaista ne zanimaju. Pitanje o kojim ćemo frakcijama do ponoći još slušati?
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Moram da vam kažem da što se tiče vaše poslaničke grupe vi ste vaše vreme za raspravu sa ministrom iskoristili. Dakle, vi svakako nećete učestvovati u daljoj raspravi po amandmanima, jer nemate više vremena.
Vreme za poslaničku grupu i za ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe više je potrošeno, osim naravno podnosioca amandmana, kada dođe njihovo vreme. To je potpuno razumno i to niko neće uskratiti, a to ja se slažem, ali to morate da objasnite onda onim poslanicima koji to govore.
Gospodin Krstić, izvolite.

Lazar Krstić

Razlog zašto se nisam javljao zato što mislim da su se ponavljale teme o kojima smo već razgovarali. Beležio sam pa ću ponovo reći nije problem.
Znači pričali smo o Vojvodini. O Vojvodini smo pričali više puta u toku dana i važna je tema i dogovor, rekli smo da nije lošije ni bolje nažalost, nego što je bilo prethodne godine i da ćemo u najskorijem mogućem roku već inicirati razgovore na tu temu, kako bismo našli sistemska rešenja.
Govorili smo o poreskoj upravi, mislim, značajno nam je zašto je poreska uprava i borba protiv sive ekonomije od ključnog značaja kako ne bismo morali da i kako bismo mogli konsolidaciju da uradimo tamo gde manje boli, odnosno sa prihodne strane. Zato su opredeljena sredstva za IT.
Onda smo imali jedan niz amandmana na član 5. koji potpadaju pod ono o čemu smo pričali ranije, a to je da je sa resornim ministarstvima dogovoreno. S obzirom da većina ovih ide zapravo iz kredita. Sa resornim ministarstvima je dogovarano koji su prioriteti i kojom dinamikom će se raditi te tako put Koridora istok, Vlasinsko jezero, Ruma, Loznica. Košarkaša dvorana, koju sam diskutovao sa ministrom sporta itd. Svi potpadaju pod ono što je u ovim teškim uslovima Vlada morala da prijoritizuje u krajnjoj liniji.
Bio je jedna amandman za plate, o tome smo i u raspravi u načelu imali jednu debatu zašto postoji onaj prirodni, da ga tako nazovemo, priraštaj u platama koji se odnosi na unapređenja i minuli rad, te stoga ne može da se sa tih aproprijacija skida novac. Bilo je pitanje vezano za to gde se može naći dokument na osnovu koga su potpisani ovi zajmovi. Taj dokument je usvojen u avgustu na Vladi i zove se upravo tako kako je citirano. Siguran sam da je to javan dokument i sigurno sastavni deo ovih ugovora koji smo potpisali iako nisam uspeo da ga nađem na internetu ali bih preporučio da se slobodno, ovaj za rehabilitaciju puteva, da se možete obratiti Vladi i pismenim putem, a čak i Ministarstvo finansija ima taj dokument ali je naravno nadležno Ministarstvo saobraćaja. Isto važi i za prostorni plan, tu mora da uputim na Ministarstvo saobraćaja.
Što se tiče Kancelarije za brze odgovore i centralizacije, odnosno nalaženja tih nekih baj pas rešenja. Mislim da ono jeste značajno, naročito za velike investicije, imamo problem sa birokratijom i voleo bih da vidim da se to uspostavi kako voli. Ako me pitate koje je pravo sistemsko rešenje jer sistemsko rešenje je promena ovih zakona sa kojima se krenulo kako bi to funkcionisalo na svim nivoima. Nije loša praksa da za velike investicije, konkretno i velike projekte koji su određeni kao prioritetni postoji, u državama u kojima funkcionišu sistemi na lokalnom nivou, da postoji kancelarija koja provlači investitore kroz čitav proces.
Tako da ne mislim da je to loše, a isto ću reći da ne mislim da je loše da uradimo isto i sa sivom ekonomijom kada govorimo pošto mislim da je i to bilo pomenuto u diskusiji, i sa recimo, inspekcijama koje ne mislim da bi bilo loše da centralizujemo na jednom mestu i imamo organizovaniji rad kako bismo mogli to da suzbijemo. To je nešto što smo već diskutovali sa premijerom na nekim od ovih saveta kao tela koje imamo. Tako da mislim da to nije loša praksa naročito tamo gde postoji velika potreba i gde bi bila velika korist za to.
To je ono što sam zabeležio i mislim da sam uspeo sve da pokrijem. Razlog što se nisam javljao za reč posle svakog amandmana jeste zato što sam mislio da je iz naše pređašnje diskusije kao i diskusije u načelu, pošto je već pravljenje ovog budžeta većim delom vođeno nekim principima da su već bili iscrpljeni odgovori na neke od tih tema. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo da obavestim Narodnu skupštinu da smo u televizijskom prenosu tako da je javnost rada u potpunosti obezbeđena .
Reč ima gospođa Ana Novković. Izvolite.

Ana Novković

Ujedinjeni regioni Srbije
Sada ne znam, ali čini mi se da imam prvo na repliku. Da li ćete mi dati pravo na repliku ili na povredu Poslovnika, jer ministar je tek sada odgovorio negde na naša pitanja koja smo postavili kroz obrazlaganje amandmana. Prosto, mislim da treba da nam sada date pravo na repliku jer nismo imali posle izlaganja.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da, svakako je ovo pravo na repliku.

Ana Novković

Ujedinjeni regioni Srbije
Veliki broj amandmana URS se odnosio upravo na stvaranje povoljnih uslova za investiranje. Žao nam je što niste prihvatili zaista nijedan amandman, a znate u kakvom stanju je putna infrastruktura u Srbiji. Činjenica je da je 80% investitora u poslednjih pet godina došlo u mesta koja se nalaze duž autoputa.
Mi u URS smatramo da i ostali delovi Srbije treba da dobiju istu takvu šansu i da putna infrastruktura mora da bude ravnomerno regionalno urađena. U Vojvodini, verujte, nemamo, bez obzira što je ravnica i lako je raditi puteve, nemamo dobro razvijenu putnu infrastrukturu.
Još jednom, niste mi odgovorili, na koji način mislite da privučete investitore? Ukinuli ste subvencije za otvaranje novih radnih mesta, niste doneli adekvatne zakone, 20 milijardi dajete gubitašima. Na koji način vi mislite, puteve nećete graditi, na koji način vi mislite da se pokrene privreda, proizvodnja u Srbiji, da se ovi mladi ljudi zaposle? Prosto se plašim da se nećemo zaustaviti na ivici onog ambisa kao što ste rekli, već da ćemo da se survamo.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodin Pejčić.

Aleksandar Pejčić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem gospodine Stefanoviću. I ovo je replika, s obzirom da je gospodin ministar odgovarao načelno svima. Ja sam imao dva amandmana na član 3. i na član 5, s obzirom da je Vlada dala garancije za likvidnost određenih preduzeća, ovog puta pričam za EPS, za šta će se tih 100 miliona evra upotrebiti i ono o čemu još želim ovde sa vama da razgovaram je izgradnja te košarkaške dvorane, s obzirom da imamo zaključak Vlade od 2010. godine, da će ona početi da se gradi 2010. a da će biti završena 2012. godine.
Da li postoji uopšte mogućnost da se projekat realizuje i počne 2014. godine i da li postoji mogućnost da se realizuje te iste godine, ili kako ste vi naveli da će to biti do 2016. godine? Između ostalog, rekao sam i da je velika potreba vrhunskih sportista, košarkaša, za tom halom, s obzirom da imamo dva tima koja igraju sad u superligi i da će njima adekvatni uslovi i te kako biti potrebni za kvalitetan trening. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Moram da vam kažem da me je gospodin Pejčić tek sada uverio koliko bih pogrešio da sam ranije prekinuo ovu sednicu.
Reč ima ministar Krstić.