Šesta posebna sednica, 03.09.2014.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesta posebna sednica

01 Broj 06-2/238-14

03.09.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 16:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospođo predsednice, gospodine Dačiću, gospodine Sertiću, dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SNS će danas podržati predlog premijera Vlade Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, i sa velikim zadovoljstvom glasati za taj predlog i glasati za gospodina Željka Sertića.
Zlonamerna zamena teza, zlonamerni pokušaj stavljanja klipova u točkove, u točkove koji jako dobro funkcionišu, jako dobro idu. Po zakonu i po Ustavu predsednik Vlade Republike Srbije je predložio gospodina Sertića onako kako Ustav i kako zakon nalaže. Gospodin Dačić, kao prvi potpredsednik Vlade je danas sa nama da taj predlog obrazloži, kao jedan u timu Vlade Republike Srbije.
Sa druge strane, ono što mi je zadovoljstvo, da je ovo Vlada koja je za prvih 100 dana funkcionisanja dva puta bila u parlamentu da odgovara na sva pitanja narodnih poslanika, za razliku od nekog prethodnog perioda i vlada prethodnog režima, kada su te vlade i ti predsednici vlada u parlament dolazili dva puta, ali za četvorogodišnji mandat. Kada Vlada Aleksandra Vučića i premijer gospodin Vučić dođu ovde, neko i pojedinci iz bivšeg režima dobiju dijareju, pa i ne dođu, a poneki koji dođu tu, plaše se odgovora, tako da je to jedini strah, strah od odgovora, strah od uspeha, strah od toga što naša država posle godina i decenija devastiranja, uništavanja je krenula napred. Da li smo zadovoljni brzinom? Uvek može bolje, ali radimo da ta brzina bude maksimalna i da ta brzina bude u interesu građana Republike Srbije.
Neću govoriti o biografiji gospodina Sertića. Mislim da je ta biografija bez ikakve mrlje, bez ikakvih zatamnjenih mesta. Ta biografija i o toj biografiji i o toj karijeri govore dela, govore nagrade, govore rezultati. Rezultati su takvi da je gospodin Željko Sertić u jednoj žestokoj i teškoj međunarodnoj konkurenciji proglašen za najmenadžera jugoistočne i srednje Evrope za 2013. i 2014. godinu. To su činjenice i to među predsednicima privrednih komora.
U tom periodu, u kratkom periodu predsednikovanja, odnosno za tih godinu i po dana, od marta 2013. godine do septembra 2014. godine, Privredna komora Srbije je proglašena za lidera privrednog napretka i najdinamičniju privrednu komoru regiona. I to neko želi da prećuti i to želi neko da zatvori oči pred takvim rezultatima. Zbog toga je moja želja, moja poruka gospodinu Sertiću da istu tu dinamiku, da isto to liderstvo, da iste te pobede Privredne komore Srbije prenese i prelije na privredu Srbije.
Takođe, Privredna komora Srbije se za proteklih godinu i po dana pokazala kao uspešan servis privrednicima u svakodnevnom poslovanju i podizanju konkurentnosti srpske privrede. Zbog toga ne čude, već prijaju poruke i podrška privrednika Srbije nakon predloga, odnosno nakon što je gospodin Aleksandar Vučić, premijer Vlade Republike Srbije, predložio gospodina Sertića za ministra privrede.
Najveća pošast našeg društva i najbolnija tema za svakog našeg građanina je zaista visoka nezaposlenost. Ključ za smanjenje stope nezaposlenosti će biti u vašim rukama, gospodine Srtiću. Biće u rukama privrede, u realnom sektoru. Smanjenje nezaposlenosti je moguće jedino samo kroz dalju snažnu borbu protiv korupcije, kroz stvaranje povoljne investicione klime, kroz zakonska rešenja po kojima će Srbija da odskače po konkurentnosti u odnosu na zemlje u regionu i po tome što država ne može i ne sme više da bude najveći poslodavac, već servis građanima i privredi Republike Srbije.
Nedopustivo je iako je teško, iako bi neke kolege želele da izbrišu pamćenje, da izbrišu sećanje, da izbrišu sve ono što se dešavalo do 2012. godine i taj vrući krompir, koji je i prethodnoj i ovoj Vladi Republike Srbije dat, a to je da je stopa nezaposlenosti u Srbiji za četiri godine, od 2008. do 2012. godine, povećana sa 14,4% na čak 26,1%. U istom tom periodu, uz nerealno i ekonomski neutemeljeno povećanje plata u javnom sektoru i penzija, javni dug je podignut sa 34,2% na 62,5% BDP. Isti ti, koji su nas ubacili u tu hladnu, mutnu, duboku vodu, sada stoje na obali i kažu – zašto ne plivate bolje, da li vam je hladno? Pa, to je licemerno. Isti ti koji su nas ubacili u ovakav nivo javnog duga, koji su 400.000 ljudi ostavili bez posla, nije dovoljno da plate cenu na izborima i samo političku cenu. Postoji moralna cena zato što je 400.000 ljudi ostalo bez posla, ostalo bez budućnosti.
Stanje u privredi je, gospodine Sertiću, a i svi ćemo se složiti, u najmanju reč sumorno. Mi se nažalost sada, a danas je 3. septembar 2014. godine, sada se nalazimo na početku kraja procesa privatizacije, 502 firme se nalazi u portfoliju Agencije za privatizaciju. Vama, nama, ovoj Vladi Republike Srbije je ostavljeno da uradimo privatizaciju u onom trenutku kada svih 502 firme imaju negativan kapital. Veća su dugovanja, veće su obaveze svih subjekata privatizacije, nego što im je imovina.
Gde je tu odgovornost? Gde je odgovornost za propuštene prilike u prošlosti kada nije bilo negativnog kapitala? Kako valjano i kvalitetno prodati i naći strateškog partnera, omogućiti dalju proizvodnju, omogućiti život za te firme, ako imate negativan kapital? Kako brzo plivati, ako pored tih 502 firme u portfoliju Agencije za privatizaciju imate još 161 firmu u restrukturiranju? Naš budžet je 161 firmu u restrukturiranju direktno ili indirektno koštala 800 miliona dolara godišnje i tako godinama. Od 2003. do 2012. godine, kada naiđe problem, kada ne znate šta ćete sa tom firmom, zbog manjka hrabrosti, zbog manjka političkih i ekonomskih ideja, zbog manjka znanja gurnete u restrukturiranje, gurnete na trošak građana Republike Srbije, plaćaće to građani, zadužićemo budžet. Jel to cena socijalnog mira? Jel to cena ne znanja bivšeg režima i vlada bivšeg režima?
Nažalost, živeli smo godinama na prevaru, živeli smo godinama na lažima, živeli smo godinama i trošili više nego što smo zaradili. Ova Vlada Republike Srbije ima reformski duh, reformski karakter i reformski pravac. Usvojili smo Zakon o privatizaciji, reformski Zakon o privatizaciji koji propisuje nove modele privatizacije, a rok za okončanje postupka privatizacije društvenog kapitala je ograničen na 31. decembar 2015. godine.
Nije samo to jedan reformski zakon. Usvojen je i Zakon o stečaju, jer ono što će biti vaš deo posla je da okončate postupak privatizacije, ono što će vaš deo posla biti je da što se ne uspe sa privatizacijom da se iz stečaja dobije svoja materijalna vrednost.
Vlada Republike Srbije i do sada, iako mnogi imputiraju promene ministara, demokratski i normalno je menjati se, nedemokratski loše je vladati Vojvodinom 12 godina, a imaš podršku 6%, e, to je nedemokratski, a demokratski je menjati se, demokratski je tražiti kvalitet.
Ono što Vlada Republike Srbije radi, a to je da je za ove 502 firme koje se nalaze u portfoliu Agencije za privatizaciju, 15. avgusta 2014. godine, odnosno danom objavljivanja javnog poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, u cilju obaveštavanja što šire javnosti, da što veći broj ljudi, stranih partnera, domaćih partnera, fizičkih, pravnih lica, svih onih koji žele da investiraju na jedan transparentan, normalan, prirodan način, obaveštene su 74 ambasade i konzularna predstavništva, obaveštene su 53 konsultantske kuće, obavešteno je 10 investicionih banaka, obavešteno je 262 investitora koji su u prethodnom periodu iskazali interesovanje za privatizaciju.
Gospodine Sertiću, siguran sam da ćete vi, duhom koji ste imali, agilnošću i energijom koju ste imali u okviru Privredne komore Srbije, siguran sam da ćete, i zbog energije i predsednika Vlade i zahteva za stalnim angažovanjem, jedan dobar deo ovih ljudi koji su već obavešteni o subjektima privatizacije, ne mogu reći – namamiti, ali, pozvati u Srbiju da budu investitori, da dokapitalizuju, da kupe te firme, da sačuvaju proizvodnju, da sačuvaju radna mesta, da otvore nova radna mesta, ali i u Srbiji da zarade.
Srbija je dobro tlo, plodna njiva, zapuštena, puna korova do 2012. godine. Počupali smo korov borbom protiv kriminala i korupcije i to radimo permanentno i stalno. Jer, taj korov se stalno pojavi, čim malo smanjiš pažnju.
Na vama je, gospodine Sertiću, na Vladi Republike Srbije, da dobrim zakonima napravite dobru investicionu atmosferu, da dobrim zakonima i poorete i pođubrite i zasejete, da bi niklo i rađalo za decenije, za godine pred nama, za buduće generacije, ali i za ove generacije u Republici Srbiji.
Vas očekuje značajna zakonodavna aktivnost. Agenda predsednika Vlade, iskazana veoma hrabro ovde u jednoj tročasovnoj diskusiji od strane predsednika Vlade, je široka, obimna i kao što je obećano i ispunjeno za prvih 100 dana, tako će biti i sa narednim prolaznim vremenima, da li na narednih 100 dana ili na narednih šest meseci.
Očekujemo vas ovde, gospodine Sertiću, i sa zakonom o investicijama i sa zakonom o podsticajima i sa nacrtom zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju i sa zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika i sa mnogo tema vas očekujemo ovde u najvišem zakonodavnom domu Republike Srbije, zato što je ovo mesto gde se pravi zakonom definisani najbolji investicioni ambijent.
Država prepoznaje izazove kroz koje prolazi privreda. Za Vladu Republike Srbije, za državu Srbiju, nema miljenika, nema Jerkovića koji su mnogo bolji investitori, iako su perači para narkodilera. Za nas je privreda podjednaka. Znamo u kakvom se teškom stanju nalazi. Ova Vlada Republike Srbije je obezbedila dinarske kredite za likvidnost sa subvencionisanom kamatnom stopom. To je stvar koja je nekako tiho prošla kroz naše društvo, ali na ovaj način, odlukom Vlade Republike Srbije, upumpan je veliki iznos sredstava, negde oko 1,2 milijarde evra, podjednako podeljena i za velika i za srednja i za mala, ali i za mikro preduzeća.
Krediti se odobravaju za namene održavanja likvidnosti finansiranja trajnih obrtnih sredstava i refinansiranje kredita kod iste banke, i to u iznosu do 10 miliona dinara za preduzetnike i mikro pravna lica, 100 miliona dinara za mala pravna lica, 400 miliona dinara za srednje pravno lice, itd. Do sada, nakon tri meseca od realizacije programa, banke su odobrile i isplatile preduzećima oko 14.600 kredita u iznosu od 640 miliona evra. To je značajan iznos, i za likvidnost, ali i za otvaranje novih radnih mesta. Od svega toga, 9,4% je za velika preduzeća, 27,3% za srednja, 41,2% za mala preduzeća i 22,1% za mikro preduzeća. Tako radi odgovorna Vlada, tako radi odgovorna država koja prepoznaje izazove i probleme kroz koje prolazi naša privreda.
Vas očekuje, i to nije samo cena i posao ministra finansija već i vaš, borba protiv sive ekonomije. Svaki neplaćeni fiskalni odnosno neizdati fiskalni račun znači mnogo puteva manje, mnogo škola i mnogo porodilišta manje, i mnogo bolnica manje, ali, znači i da oni ljudi koji jesu u sistemu PDV-a, koji su odgovorni, plaćaju porez, nisu lojalna konkurencija onima koji tako nešto ne rade i zbog toga i vi kao sastavni deo Vlade, nadam se i siguran sam da ćete se upustiti u jednu stratešku borbu protiv sive ekonomije.
Za nas kao državu potrebne su pobede. Potrebno nam je još mnogo projekata kao što je „Er Srbija“. Potrebni su nam projekti, iako to neko od stranaka bivšeg režima, da li iz mržnje, da li iz ljubomore, da li iz neke vrste patologije prema sopstvenom narodu, sopstvenoj državi, želi da devastira…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, samo da biramo reči, iako je to pod znakom pitanja.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
… Zahvaljujem se.
Ono što želim, da ne govorim deskriptivno, da ne govorim odokativno, da ne govorim iz političke zaslepljenosti, govorim vam činjenično. „Jat Ervajz“ je, kao što je gospodin Dačić u uvodnom izlaganju rekao, ostvarivao godišnje gubitke od 30 pa i više miliona evra godišnje. Ove godine je predviđen dobitak „Er Srbije“ u iznosu od milion evra. Posada, flota, „Jat Ervajz“, zastarela flota od četiri funkcionalna aviona, B-7, 3-7, 300, starost veća od 25 godina, tri parkirana, ne mogu da polete. Sada, nova flota - deset A-319 i A-320 aviona, prosečne starosti ispod 10 godina, 10 naručenih A-320, da stignu do 2018. godine, porast broja putnika od 70% na sadašnjih 944 hiljada ljudi koje je „Er Srbija“ prevezla. To je sve u poređenju sa prvom polovinom 2013. godine. Prevoz tereta je dostigao 32% uvećanja vrednosti i 65% porasta u tonaži. To je uspeh. Ovo je za svaki respekt. Ali i za svaku osudu onoga koji želi da zatvori oči i da kaže – ne, nije nam trebala „Er Srbija“. Da, gospodo, trebala nam je. Ali, treba nam još mnogo „Er Srbija“.
Zbog toga se ja, gospodine Sertiću, radujem i podržavam sve ono što Vlada Republike Srbije radi, čiji ćete sastavni deo biti od danas. Sa zadovoljstvom mogu da najavim da će 12. septembra, iako verujem da će iste one koje boli „Er Srbija“ zaboleti i sada, u Nišu će „Džonson elektronik“ otvoriti 1.000 radnih mesta u investiciji od 15 miliona evra. U Subotici je predviđeno otvaranje za 18. septembar „Kalcedonije“, 1.000 radnih mesta, 16,5 miliona evra investicije. „Mišelin“ je od 9. oktobra u Pirotu, otvaranje novog pogona, iako je već bio prisutan tu, video je dobar duh, video je dobru klimu koju pravi Vlada Republike Srbije, još 500 radnih mesta u investiciji od 220 miliona evra. „Leoni“ u Doljevcu za oktobar mesec ove godine – 1.500 radnih mesta, 21 milion evra investicije. „PKC“ u Smederevu, kamen temeljac 5. septembra, 1.500 radnih mesta. „Svarovski“ u Subotici u izgradnji, otvaranje je planirano za 2015. godinu, za prvu polovinu, 550 radnih mesta.„Geoks“ u Vranju, bio sam i imao tu čast da prisustvujem otvaranju, u izgradnji je, otvaranje je planirano za 2015. godinu, 1.250 radnih mesta.
Ima šanse za Srbiju. Mnogo posla je pred vama i pred Vladom Republike Srbije, pred parlamentom Republike Srbije, da se država Srbija, da se privreda Republike Srbije pozicionira isto onako kako ste pozicionirali Privrednu komoru Srbije, kao lidera u ovom delu Evrope, kao lidera na Balkanu, jer mislim da to građani Srbije i očekuju i zaslužuju. Želim vam punu sreću i zadovoljstvo što ćemo u budućnosti raditi zajedno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem poslaniku Babiću.
Reč ima narodni poslanik Petar Petrović. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Petar Petrović

Jedinstvena Srbija
Gospođo predsednice Skupštine, gospodine prvi potpredsedniče Vlade, gospodine Sertiću kandidatu za ministra privrede, dame i gospodo narodni poslanici, vi ste već iz izlaganja predsednika poslaničke grupe JS čuli da će poslanička grupa JS podržati predlog predsednika Vlade gospodina Vučića da se za ministra privrede izabere gospodin Željko Sertić.
Zašto ćemo podržati ovaj predlog. Dosta se čulo iz predlaganja gospodina Markovića, a ja ću samo u par minuta još neke stvari napomenuti.
Nama iz JS je posebno drago i zadovoljstvo da će na čelu Ministarstva privrede doći čovek koji ima dugogodišnje iskustvo u privredi, koji zna šta znači kad dođe prvi i 15. u mesecu, kad treba obezbediti platu za zaposlene u preduzeću i koji je to prema mojim saznanjima vrlo uspešno radio. Dakle, ne pripadam onim privrednicima koji vode svoje firme, a da je njima dobro, a njihovim zaposleni nemaju redovna primanja. Dakle, to se traži u srpskoj privredi.
Neću govoriti i oduzimati vreme svima nama ovde u Skupštini o tome u kakvoj je situaciji srpska privreda danas i o razlozima zašto se ona nalazi u takvoj situaciji. Razlozi su dosta poznati svima nama i široj javnosti ima tu mnogo i subjektivnih okolnosti koje su dovele do toga i to možda i više subjektivnih, a ima i objektivnih okolnosti.
Budući ministar privrede gospodine Sertiću, to ćete biti vi naći će se pred jednim velikim izazovom u budućnosti, a to je da ćete morati da stvorite uslove ili kako se to popularno kaže – privredni ambijent, da uspešne firme u Srbiji budu još uspešnije, a da one koje su manje uspešne nađu načina da izađu iz krize u koju su dospeli i da mogu redovno da obavljaju svoju privrednu delatnost i da redovno isplaćuju plate, odnosno zarade svojim zaposlenima.
Naravno, to neće biti nimalo lak posao, a naročito ćete imati problem, siguran sam, i o tome smo i govorili mi iz JS kad je bio izbor ministra finansija, sa firmama koje se nalaze u restrukturiranju i to više godina. To su nekada bile vrlo velike i moćne firme sa više hiljada zaposlenih u svojim pogonima. Danas one imaju mnogo manje zaposlenih i tako sa malim brojem zaposlenih opet nemaju redovna primanja ili imaju redovna, ali dosta mala primanja.
Mi vam predlažemo da u tim firmama se izvrši reorganizacija, ali stvarno temeljna reorganizacija tih firmi, da se vidi šta je u tim firmama zdravo i šta može da radi i šta može da opstane na tržištu. Ono što ne može i što nema perspektivu da se postepeno gasi, a da zaposleni u tim pogonima, u tim delovima preduzeća ne ostanu bez posla, već da se usmere prema onim preduzećima, firmama, privrednim subjektima koju mogu uspešno da posluju.
S druge stane, predlažemo vam mi iz JS, da se oslonite i više malo na lokalne samouprave i da oni dobiju zadatak da dovode investitore u svoje opštine, u svoje gradove, i da ne čekaju da sve ministarstvo ili Vlada Republike Srbije to radi.
Možda će neko i zameriti što ću ovo sada reći, ali mislim da pozitivan primer u Srbiji je grad Jagodina, koja nije čekala sa svojim rukovodstvom da im iz Vlade neko dovodi investitore i da prave pogone i zapošljavaju ljude, već da to sami uz pomoć svojih poznanika, prijatelja, saradnika koji žive u inostranstvu nađu poslovne partnere, investitore koji će napraviti pogon u nekoj lokalnoj samoupravi u konkretnom slučaju u Jagodini zaposliti radnike.
S druge strane, gospodine Sertiću, najdobronamernije vam predlažem da za saradnike uzmete ljude koji imaju i znanje i iskustvo, ali to znanje koje je oplođeno i koje ima rezultat u primeni u nekom preduzeću. Pustite više ove tzv. nabeđene eksperte koji u krugu dvojke sve znaju, samo nisu znali da plasiraju to svoje znanje i da povećaju proizvodnju u nekoj firmi i u nekom preduzeću itd.
Imam mnogo pametnih ljudi koji iza sebe imaju rezultat, doduše nemaju naziv eksperti iza svog imena ili ispred svog imena, ali imaju rezultate u svom radu u vođenju državnih, javnih, privatnih preduzeća. Takvi ljudi vam trebaju u svom okruženju. Trebaju vam ljudi koji će vam reći jasno, glasno i argumentovano - gospodine ministre niste u pravu sa tim predlogom, mi imamo bolji predlog. Nemojte da budete skeptični prema tim ljudima ili da se ljutite na njih, već ih pohvalite ako imaju dobar predlog, ako imaju dobro rešenje za boljitak srpske privrede.
Dosta nam je onih samozvanih eksperata koji se hvale nekim rezultatima, a rezultati ne da nisu nula nego su minus jedan. Dakle, nema gde i šta da pokažu da su to svoje nabeđeno znanje, biću slobodan da kažem, negde oplodili. Samo rad i rezultati rada nekog čoveka mogu da mu daju ulaznicu da može da se bavi nekim poslom i da može da uđe u ministarstvo i da sa tog položaja kreira privredni ambijent kako bi se u Srbiji bolje radilo, bolje privređivalo, više zarađivalo i bile bolje plate i na taj način bio bolji život.
Vi ste za ovo kratko vreme koliko ste bili na čelu PKS sigurno upoznali mnoge stvari koje se dešavaju u privredi Srbije. Kada kažemo privreda Srbije, ja pod privredom podrazumevam u širem smislu i poljoprivredu Srbije, gde nam leže ogromni potencijali nažalost neiskorišćeni zbog toga što mnoge Vlade u ranijem periodu nisu imale sluha da taj potencijal iskoriste i da ono što nam je bog podario da plasiramo na evropsko i svetsko tržište.
Nemojmo mi danas, neka mi neko ne zameri, neću reći da treba da stanemo na tom putu i da se ne razvijamo u tom procesu, ali ne možemo mi da se takmičimo danas sa Japanom ili sa nekim drugim zemljama u proizvodnji kompjutera i nekih drugih aparata ili sa Nemačkom i Francuskom u proizvodnji automobila itd. Ali, možemo sa svima u Evropi i u svetu da se takmičimo u proizvodnji hrane, zdrave jabuke, zdrave kruške, zdravog paradajza, zdrave paprike i svega onoga što se proizvodi od kukuruza, pšenice. Ono što Srbija ima i gde treba vrlo malo ulaganja, ali samo treba razumevanja za one koji to proizvode, da mu se plati na vreme, da mu se uzme taj proizvod i da ne bude prevaren kako se dešavalo više puta.
Pošto mi i vreme ističe, ne morate da me opominjete znam koliko imam vremena, još jednom ću na kraju reći da imate punu podršku poslaničkog kluba JS i budite sigurni i uvereni da ćemo za sve vaše predloge i vaše izmene i dopune zakona ili novih zakona kojih budete predlagali za dobrobit boljitak srpske privrede mi podržati.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Petroviću.
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Hvala lepo.
Danas ćemo izabrati 33 ministra u poslednje dve godine, u ove dve Vlade Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, a gospodine Sertić će biti peti ministar privrede i to samo po sebi dosta toga govori. U biografiji koji smo dobili nema puno toga da se pročita. Siguran sam da je vaša biografija mnogo sadržajnija, ali u ovome što smo mi dobili imamo jednu veliku rupu između 17. maja 1967. godine kada ste rođeni i marta 2013. godine kada ste izbrani za predsednika PKS kao jedini kandidat, jer između toga ne piše ništa.
Naravno, tu su i neke nagrade o čijoj vrednosti i vi i ja i srpska javnost dosta toga zna, tako da ne bih time da se mnogo bavim, niti ste vi, gospodine Sertiću, tema današnje sednice, jer ćete biti izabrani sigurno. U to nema nikakve sumnje, ali kao peti ministar koga na to mesto postavlja Aleksandar Vučić uz manju ili veću saglasnost Ivice Dačića i kao peti ministar koji će otići sa punim ruksakom, sa punim rancem loših emocija i loših vesti zato što ćete vi biti krivi za ono što nije dobro u srpskoj privredi. Naravno da to nije tačno. Naravno da vi ne možete da budete krivi za to, ali ćete vi biti ta žrtva koju će trebati ponovo biračima da se kroz šest meseci ili devet meseci da se podnese ili da se kaže – evo, mi smo na vrhu vlasti opet imali genijalnu ideju, ali neko nije znao to da sprovede. To je bila sudbina Dinkića koji je bio prvi ministar privrede u ovoj koaliciji, pa Radulovića, pa Mirovića, Vujovića, koji je na vreme pobegao na jedno malo bezbednije mesto, ali će i on da završi verovatno isto kao i ostali i vi ste tu peti.
Pošto vi ne možete da se obraćate, što mislim da je loš običaj, kažite podpredsedniku da nam kaže kada mislite da podnesete ostavku. I vi ćete biti ne svojom krivicom krivi za ono što jeste Srbija danas u privrednom smislu, a to znači da imamo istorijsku nezaposlenost koja je sada blizu 25%. Pošto su neki govorili o nekim ranijim vremenima i ranijim režimima, 2004. godine marta meseca, kada sam predavao dužnost predsednika Vlade, nezaposlenost u Srbiji je bila 14%. Tog istog dana smo mi bili na 71. mestu po konkurentnosti, a danas je Srbija na 94. mestu, što je napredak u odnosu na prošlu godinu, kada smo bili 101. Tada je evro koštao 62,2 dinara, a danas preko 118 dinara. Godinu dana pre toga, 2003. godine, investicije u Srbiju su bile skoro tri milijarde dolara, a prošle godine jedva da je bilo pola milijarde dolara. Te godine je srpska birokratija, svi zaposleni u javnom sektoru su brojali broj od 504.000, a danas je to 784 hiljada i nešto. To je stanje srpske privrede.
Čuli smo da imamo jedan veliki spas za Srbiju, a to je „Er Srbija“. Naravno da je to tema koja je jako poznata u Srbiji. Ova Vlada je uspela da uradi nešto što nijedna pre toga nije uspela, a to je da svi građani Srbije učestvuju u radu jedne aviokompanije, ali ne tako što imaju deonice i dividendu, nego zato što svi plaćaju tu aviokompaniju, isto kao što je to bilo i u vreme prethodne Vlade koju je kontrolisao Boris Tadić, da istina bude prisutna.
Prema tome, i dalje je „Er Srbija“ pod velikim subvencijama koje pišu u onom delu ugovora koji nismo imali čast da dobijemo.
Naravno, bilo je puno obećanja malopre šta se sve otvara u septembru, oktobru, novembru i decembru ove godine i sledeće godine. Da vam samo kažem da je tako obećana fabrika čipova u Pančevu pre dve godine. Koliko ja znam, nema fabrike čipova na Balkanu, a kamoli u Pančevu. Takođe, veliki kargo centar je bio obećan, „Mercedes“ iz „Ikarbusa“ itd, itd.
Jedne novine izdaju ovaj dodatak, zovu se „Poslovi“. Na 40 stranica su poslovi koji se nude preko nadležne službe, preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Samo na dve stranice su poslovi u realnom sektoru, a na 38 stranica, možete da proverite, su poslovi u javnom sektoru. To vam kažem jer je ova ili neka slična Vlada donela odluku da više nema zapošljavanja u javnom sektoru. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Živkoviću.
Za reč se javio šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, narodni poslanik Zoran Babić, replika. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Loše sam protumačen.

Drago mi je kada neko tako javno i otvoreno kaže da je protiv svoje zemlje, protiv građana Republike Srbije. Možda je to deo političkog izražaja, ali svi građani Republike Srbije su do projekta „Er Srbija“ plaćali troškove, plaćali loše poslovanje, partijsko poslovanje u menadžmentu „Jat Ervejza“. Ko je plaćao ove gubitke od 30, 37 pa ne znam koliko miliona evra godišnje? Pa, građani Republike Srbije. A sada prethodnom govorniku smeta što će „Er Srbija“ napraviti ove godine profit od milion evra. Možda je moglo više. Verujem da će u budućnosti biti više, ali ako smo u prošlosti imali tri raspadnuta aviona stara 25 godina, a sada vam smeta 10 aviona koji su starosti do 10 godina stari, smeta vam to što će do 2018. godine „Er Srbija“ dobiti još 10 er-basova A320, smeta vam što smo po keteringu bolji od „Lufthansa“. Zašto uvek ima neko u našem društvu kome smetaju uspesi? I u opoziciji sam se radovao uspesima naše države, jer to je uspeh naše države, ne politike, uspeh naše države.

S druge strane, žao mi je što gospodin Marković nije tu, sve ovo što sam, ne najavio i vrlo rado, bez želje da izazivam repliku, ali vrlo rado ću sa gospodinom Živkovićem sesti u isti automobil pa proći da vidite napravljene hale, ubačene mašine, spremna radna mesta, spremnu proizvodnju…